toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

1 giây = 1 tích tắc

Trong đồ dùng lý, cạnh bên việc sử dụng solo vị giây thì mọi người tiêu dùng các 1-1 vị khác nhau phổ biến hóa như micro giây, nano giây, mili giây.

Bạn đang xem: 1 giây bằng bao nhiêu tích tắc


Trả lời: 1 giây = 1000 mili giây = 1000.000 micro giây = 1000.000.000 nano giây1 giây bằng bao nhiêu tích tắc?1 giây = 1 tích tắc1 giây bởi bao nhiêu giờ?1 Giây = 0.00027778 Giờ1ms bằng bao nhiêu s?1 ms = 0.001 s


483 thiên niên kỉ + 847 cụ kỉ +748 năm + 759 tháng +85 tuần +465 ngày +7382 giờ +84 phút +749 giây +739 tích tắc


483 thiên niên kỉ + 847 cầm kỉ +748 năm + 759 mon +85 tuần +465 ngày +7382 giờ đồng hồ +84 phút +749 giây +739 tích tắc


483 thiên niên kỉ=483000 năm.

847 nuốm kỉ=84700 năm.

748 năm=748 năm.

759 tháng=63 năm 3 tháng.

Xem thêm: Quy Đổi: 1 Rup Nga Bằng Bao Nhiêu Vnd ), 1 Rup Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam

85 tuần=1 năm 1 ngày

465 ngày= một năm 100 ngày.

7382 giờ=307 ngày 14.

84 phút=1 tiếng 14 phút

749 giây=12 phút 49 giây

739 tích tắc=739 giây.

483000+84700+748 năm+63 năm 3 tháng+1 năm một ngày +1 năm 100 ngày+307 ngày 14 giờ=568513 năm 498 ngày 14 giờ=568514 năm 133 ngày 14 giờ=568514 năm 3206 giờ=568 thiên niên kỉ 514 năm 3206 giờ

Vậy 483 thiên niên kỉ + 847 thế kỉ +748 năm + 759 mon +85 tuần +465 ngày +7382 tiếng +84 phút +749 giây +739 tích tắc = 568 thiên niên kỉ 514 năm 3206 giờ.


Đúng 0

bình luận (0)

khi con người được 17 tuổi 11tháng 30 ngày 23 tiếng 59 phút 59 giây 99 tích tắc đang trở thành công dân chưa


Lớp 12 giáo dục và đào tạo công dân
1
0
Gửi bỏ

Khái Niện:công dân là cá nhân, nhỏ người ví dụ có năng lực pháp lý và năng lực hành vi, có những quyền và nghĩa vụ theo những quy định luật pháp của một quốc gia. Căn cứ pháp luật để xác định công dân của một nước nhà nhất định là quốc tịch của tín đồ đó.

=>cá nhân bên trên đã là 1 trong công dân


Đúng 0

comment (0)

Có từng nào tích tắc vào một giây ?

vậy thì một giờ có bao nhiêu tích tắc ?

 

zzzzzzzz ai ai cũng trả lời đúng phải mình không biết tick mang lại ai !

 


Lớp 5 Toán
13
0
Gửi diệt

Có 100 tích tắc trong một giây


Đúng 0

phản hồi (0)

Có 100 tích tắc vào một giây


Đúng 0
comment (0)

chắc là 2


Đúng 0
bình luận (0)

120 tíc tắc = .... Giây


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi hủy

chắc là bằng 2 giây


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho mình xin nguyên tắc đổi trường đoản cú độ thời gian sang tiếng phút, giỏi phút giây

vd: 12 độ 13 phút 22.8 giây = ....giờ ..... Phút


Lớp 8 Toán
0
0
nhờ cất hộ Hủy

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
upes2.edu.vn