(left{ eginarraylx - 2 ge 0\2 - x ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 2\x le 2endarray ight. ) (Leftrightarrow x = 2)

Thay cực hiếm (x = 2) vào phương trình thuở đầu ta thấy:

(eginarraylVT = 2 + sqrt 2 - 2 = 2 + 0 = 2\VP = sqrt 2 - 2 + 2 = 0 + 2 = 2\VT = VPendarray)

Vậy (x = 2) và đúng là nghiệm của phương trình.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 57 sgk toán 10

Tập nghiệm (S = m 2 ).


LG c

(dfracx^2sqrtx-1=dfrac9sqrtx-1);

Phương pháp giải:

- tra cứu ĐKXĐ của phương trình.

- gửi vế khử mẫu được phương trình hệ quả.

- Kiểm tra điều kiện và kết luận tập nghiệm.

Lời giải chi tiết:

ĐKXĐ: (x - 1 > 0 Leftrightarrow x > 1).

(dfracx^2sqrtx-1=dfrac9sqrtx-1)( Leftrightarrow)(dfracx^2-9sqrtx-1 = 0)

( Rightarrow x^2 - 9 = 0 Leftrightarrow x^2 = 9 ) (Leftrightarrow left< matrixx = 3 ext thỏa mãnhfill cr x = - 3 ext loạihfill cr ight.)

Tập nghiệm (S = m 3 )

Cách trình bày khác:

Điều kiện khẳng định : x > 1.

Xem thêm:

Phương trình ( Rightarrow ) x2 = 9 (Nhân cả nhì vế với (sqrt x - 1 e 0))

( Leftrightarrow left< eginarraylx = 3\x = - 3endarray ight.)

So sánh với điều kiện xác minh thấy x = 3 thỏa mãn.

Vậy phương trình có nghiệm x = 3.


LG d

(x^2- sqrt1-x = sqrtx-2 +3).

Lời giải đưa ra tiết:

ĐKXĐ: 

(left{ eginarrayl1 - x ge 0\x - 2 ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx le 1\x ge 2endarray ight. Leftrightarrow x in emptyset )

Không có giá trị làm sao của (x) nhằm phương trình xác minh hay TXĐ: (D=emptyset ).

Vậy phương trình vô nghiệm.

upes2.edu.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 76 phiếu
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 10 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp upes2.edu.vn


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện upes2.edu.vn. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép upes2.edu.vn gởi các thông báo đến bạn để cảm nhận các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.