Một số có tổng các chữ số phân tách hết cho (9) thì phân tách hết mang đến (9) và ngược lại.

Bạn đang xem: Bài 4 trang 9 sgk toán 10

Phương pháp giải:

Nếu cả nhị mệnh đề (P Rightarrow Q) và (Q Rightarrow Q) mọi đúng ta nói nhị mệnh đề phường và Q tương đương.

P là đk cần với đủ để có Q,

hoặc Điều kiện yêu cầu và đủ để sở hữu P là Q.

Lời giải đưa ra tiết:

Điều kiện đề xuất và đủ để một số trong những chia hết đến (9) là tổng các chữ số của nó phân tách hết đến (9).


LG b

Một hình bình hành có những đường chéo vuông góc là 1 trong hình thoi và ngược lại.

Xem thêm:

Lời giải đưa ra tiết:

Điều kiện phải và đủ nhằm hình bình hành là hình thoi là hình bình hành gồm hai đường chéo cánh vuông góc cùng với nhau.

Hoặc "Một hình bình hành có các đường chéo vuông góc là điều kiện cần cùng đủ để nó là 1 trong những hình thoi."


LG c

Phương trình bậc hai bao gồm hai nghiệm rõ ràng khi còn chỉ khi biệt thức của nó dương.

Lời giải bỏ ra tiết:

Điều kiện đề xuất và đủ để phương trình bậc hai có hai nghiệm khác nhau là biệt thức (Delta) của chính nó dương.

upes2.edu.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp upes2.edu.vn


Cảm ơn các bạn đã áp dụng upes2.edu.vn. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép upes2.edu.vn giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.