*
Mục lục bài bác viết
*
Mẫu phiên bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

Mẫu phiên bản kiểm điểm đảng viên thời điểm cuối năm và hướng dẫn review xếp loại

Đánh giá, xếp loi cht lưng đng viên cui năm

Đối tượng: Đảng viên trong toàn Đảng (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp cho ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cung cấp ủy vẫn bắt buộc đánh giá, xếp loại chất lượng.

Bạn đang xem: Bảng kiểm điểm đảng viên cuối năm

Khung tiêu chí tiến công giá

- Về bốn tưởng chính trị; phẩm chất, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

+ tư tưởng bao gồm trị: trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tứ tưởng tp hcm và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân tiến hành chủ trương, đường lối của Đảng, thiết yếu sách, pháp luật ở trong phòng nước; câu hỏi học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt bao gồm trị để nâng cao khả năng chính trị, nhân sinh quan bí quyết mạng.

+ Phẩm hóa học đạo đức, lối sống: tác dụng học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh; bài toán giữ gìn đạo đức, lối sống, đẩy mạnh tính chi phí phong, gương chủng loại của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; niềm tin cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa thay thế khuyết điểm và chống chọi với các thể hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức desgin địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn liên minh nội bộ.

+ Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật: vấn đề chấp hành sự cắt cử của tổ chức; triển khai quy định về phần lớn điều đảng viên không được gia công và những nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; những nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; gương mẫu tiến hành nghĩa vụ công dân và tiếp tục giữ mối contact với chi ủy, đảng ủy đại lý nơi cư trú; nhiệm vụ nêu gương của đảng viên.

+ Tác phong, lề lối làm cho việc: Năng động, sáng sủa tạo, tàn khốc trong tiến hành nhiệm vụ; cách thức làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; lòng tin hợp tác, giúp sức đồng chí, đồng nghiệp.

+ công dụng đấu tranh phòng, phòng các thể hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân (nếu có).

- Về hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

+ Việc triển khai chức trách, nghĩa vụ và quyền lợi theo lao lý (đảng, chủ yếu quyền, đoàn thể).

+ công dụng thực hiện các chỉ tiêu, trách nhiệm được giao trong thời điểm được lượng hóa bởi sản phẩm. Đối cùng với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần hiểu rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, kết quả thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm; tinh thần đổi mới, sáng sủa tạo, tự chịu đựng trách nhiệm; ý thức, thái độ ship hàng nhân dân...

+ kết quả đánh giá, xếp loại những tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, cai quản trực tiếp; công dụng đánh giá tin tưởng định kỳ (nếu có).

- Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

- Kết quả tự khắc phục gần như hạn chế, khuyết điểm đã được cấp cho có thẩm quyền tóm lại hoặc được đã cho thấy ở các kỳ kiểm điểm trước

- Kết trái kiểm điểm theo gợi ý của cấp có thẩm quyền (nếu có)

Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng

Mức hóa học lượng

Tiêu chuẩn

Ghi chú

Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

+ Là đảng viên thực sự vượt trội về năng lực, phẩm hóa học đạo đức, lối sống, luôn luôn đi đầu về thay đổi sáng tạo, gồm sản phẩm rõ ràng lượng hóa được, có khá nhiều thành tích trông rất nổi bật trong công tác được các đảng viên khác học tập, noi theo.

+ Các tiêu chuẩn về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đều review đạt lever “Xuất sắc”; các tiêu chuẩn còn lại được review đạt lever “Tốt” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức yêu cầu được xếp một số loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Cấp tất cả thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng đảng viên được xếp nhiều loại “Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ” không vượt vượt 20% số đảng viên được xếp nhiều loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong từng tổ chức cơ sở đảng.

Hoàn thành giỏi nhiệm vụ

+ Các tiêu chí về tác dụng thực hiện trọng trách chính trị được giao đều đánh giá đạt cấp độ “Tốt” trở lên; những tiêu chuẩn còn lại được reviews đạt lever “Trung bình” trở lên.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức cần được xếp một số loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành giỏi nhiệm vụ” trở lên.

Hoàn thành nhiệm vụ

+ Các tiêu chuẩn cơ phiên bản được đánh giá đạt lever “Trung bình” trở lên.

Xem thêm:

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đề xuất được xếp các loại cán bộ, công chức, viên chức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

Không dứt nhiệm vụ

Là đảng viên không đạt tới “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc nằm trong một trong những trường hợp sau:

+ Cấp gồm thẩm quyền kết luận review có biểu hiện suy thoái về bốn tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự đưa hóa”.

+ Chỉ chấm dứt dưới 50% chỉ tiêu, trọng trách được giao vào năm.

+ Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại ở mức “Không dứt nhiệm vụ”.

+ Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong những năm (một vi phạm bị cách xử trí kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

Trách nhiệm, thẩm quyền

- Đảng ủy cơ sở, đưa ra bộ cơ sở chủ trì tổ chức thực hiện và coi xét, đưa ra quyết định mức xếp loại chất lượng đảng viên.

- Từng đảng viên tự tấn công giá, xếp các loại chất lượng.

Cách thức thực hiện

Bước 1: trường đoản cú đánh giá, xếp một số loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá, tiêu chuẩn chỉnh mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng đối tượng, đảng viên tự phân tích chất lượng (xác định cấp độ “Xuất sắc”, “Tốt”, “Trung bình”, “Kém” đến từng tiêu chí đánh giá cụ thể) và xem xét, tự dấn mức unique trong mẫu mã 02; báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, tấn công giá, xếp loại quality đảng viên cuối năm.

Bước 2: đưa ra quyết định xếp loại chất lượng đối cùng với đảng viên

- đưa ra ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổng vừa lòng mức từ xếp loại của đảng viên; ý kiến nhận xét của chi ủy, đảng ủy đại lý nơi đảng viên trú ngụ để khuyến cáo mức xếp loại của từng đảng viên. Chi bộ tiến hành bàn thảo mức xếp nhiều loại do chi ủy (bí thư chi bộ nơi không tồn tại chi ủy) đề xuất trước khi triển khai bỏ phiếu.

- bỏ ra ủy (bí thư chi bộ nơi không tồn tại chi ủy) tổ chức để đảng viên bỏ phiếu lời khuyên mức xếp loại đối với từng đảng viên của bỏ ra bộ; sau đó, tổng đúng theo kết quả, khuyến cáo mức xếp loại unique đối cùng với từng đảng viên để báo cáo đảng ủy cơ sở.

- bộ phận giúp vấn đề cấp ủy tổng hợp, thẩm định report của các chi bộ trực thuộc nhằm đảng ủy đại lý xem xét quyết định xếp loại quality đảng viên. Đối với bỏ ra bộ đại lý do đưa ra bộ quyết định xếp loại chất lượng đảng viên.

Lưu ý khi viết bạn dạng kiểm điểm đảng viên cuối năm 2021

Phải kiểm điểm đầy đủ, nghiêm túc nội dung theo phía dẫn 21-HD/BTCTW.

Trong đó tập trung kiểm điểm về tứ tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kết quả tu dưỡng, rèn luyện, ý thức tự giác, tinh thần tự phê bình với phê bình, “tự soi, từ sửa”, thực hiện trách nhiệm nêu gương và phần đông điều đảng viên không được làm, biểu lộ chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, viên bộ, “lợi ích nhóm”.

Kiểm điểm cá thể phải gắn thêm với kiểm điểm của tập thể, làm rõ trách nhiệm fan đứng đầu, đồng thời chứng minh trách nhiệm cá thể đối với đầy đủ hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

Đồng thời, tiến hành nghiêm bài toán xếp một số loại tập thể, cá thể “Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ” ko vượt quá 20% tập thể, cá thể được xếp các loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Mức xếp nhiều loại của bạn đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của bè phái lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng do bản thân đứng đầu.

Tiến hành kiểm tra, đo lường công tác kiểm điểm, tiến công giá, xếp loại unique tập thể, cá nhân. Chỉ đạo việc tổ chức kiểm điểm lại đối với những tập thể, cá thể kiểm điểm từ bỏ phê bình và phê bình chưa đạt yêu cầu; xếp các loại lại ở đông đảo nơi xếp một số loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không đúng quy định.