Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục năm học tập 2020 - 2021 bao gồm 4 mẫu, được lập ra vào dịp thời điểm cuối năm học, nhằm mục tiêu tổng kết lại chất lượng giáo dục, chất lượng học sinh vào suốt 1 năm học vừa qua. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi 4 mẫu mã biên bản bàn giao chất lượng giáo dục trong nội dung bài viết dưới đây:


PHÒNG GD&ĐT…………TRƯỜNG………..

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao lớp chủ nhiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc.

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCNĂM HỌC............

Họ cùng tên giáo viên:.............................

Dạy lớp:…………… Năm vào ngành:..................

Nhiệm vụ được giao:...............................

Họ với tên thầy giáo nhận bàn giao:..............................

* NỘI DUNG BÀN GIAO

I- TÌNH HÌNH HỌC SINH

Sĩ số:…………..Nam:…………Nữ..........

II- ĐÁNH GIÁ CHUNG

1) Đánh giá bán định kì về học tập

MÔNSĨ SỐTỪ 5 ĐIỂM ĐẾN 10 ĐIỂMDƯỚI 5 ĐIỂM
(CHƯA HOÀN THÀNH)
HOÀN THÀNH TỐTHOÀN THÀNH
SL%SL%SL%
TIẾNG VIỆT
TOÁN
ANH VĂN
TIN HỌC
THỂ DỤC
MỸ THUẬT
ÂM NHẠC
THỦ CÔNG
ĐẠO ĐỨC
TNXH

2) Đánh giá chỉ định kì về năng lực

Tốt: ……………..Tỉ lệ:……….%
Đạt: ……………..Tỉ lệ:……….%
Cần thay gắng: ……….Tỉ lệ:……….%

3) Đánh giá định kì về phẩm chất
Tốt: ……………..Tỉ lệ:……….%
Đạt: ……………..Tỉ lệ:……….%
Cần rứa gắng: ……….Tỉ lệ:……….%

4) câu chữ khác

- Số học sinh học Hòa nhập: ………..

- quá trình học tập từng môn học (Nêu những điểm nhấn và còn hạn chế).............

- nút độ hình thành và phát triển năng lực (Nêu những điểm nhấn và còn hạn chế)..............

- quan lại hệ tiếp xúc với anh em và người xung quanh lực ( Nêu những điểm nhấn và còn hạn chế)...................

III- KẾT LUẬN

Học sinh phổ thông

- hoàn thành chương trình lớp …..; Được lên lớp…..: ………. Tỉ lệ:………..%

- Lên lớp thẳng:…………….

- chất vấn lại:………

- Khen thưởng

Xuất sắc: …………..Tiến bộ: …………..

IV- ĐỀ NGHỊ (nếu có):

Biên bạn dạng kết thúc thời điểm ………..ngày………tháng………năm......

Giáo viên bàn giao

Giao viên thừa nhận bàn giao

Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục - chủng loại 2


PHÒNG GD&ĐT................TRƯỜNG TH..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

............, ngày...... Tháng..... Năm.......

BIÊN BẢNBàn giao unique giáo dục học sinh năm học............-------------------

Thời gian bắt đầu ...... Giờ ..... Phút ngày .... Tháng ..... Năm .....

Địa điểm: Trường tiểu học............................................

Thành phần tham dự:

1. Ông: ......................................... - Hiệu trưởng

2. Bà: ......................................... - Phó Hiệu trưởng

3. Ông (Bà):..................................................- bên bàn giao

4. Ông (Bà):...................................................- bên nhận bàn giao

Nội dung:

Căn cứ ...........................................................................................................................

Căn cứ ............................ Về việc Hướng dẫn tổ chức ra đề, coi, chấm bài kiểm tra thời điểm cuối năm và bàn giao unique giáo dục học sinh tiểu học;

Căn cứ vào tác dụng kiểm tra cuối năm học.......... Shop chúng tôi tiến hành lập biên bản bàn giao quality giáo dục học sinh lớp…. Năm học....... Với rất nhiều nội dung cụ thể như sau:

I. Tình trạng chung của lớp:

1. Tổng số: con số HS: …....; Nữ: .....; Dân tộc: .....; bạn nữ DT: ……;

HS khuyết tật học hoà nhập: ..............; HS thuộc diện chính sách: ………...;

2. Độ tuổi: 6 tuổi: …..; 7 tuổi: …..; 8 tuổi: …..; 9 tuổi: …..; 10 tuổi: …..;

II. Bàn giao chất lượng giáo dục học tập sinh:

1. Hồ nước sơ reviews học sinh:

Học bạ: Gồm: …… bộ/….. HS

Bảng tổng hợp quality cuối năm.

Xem thêm: New Hướng Dẫn Sử Dụng Avast Free Antivirus 2016, Tải Về Phần Mềm Free Antivirus

2. Thông tin cần thiết

TTHọ với tênNơi ởKhuyết tậtDiện bao gồm sáchNhận xét về mọi điểm nổi bật, tiêu giảm của học tập sinh
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

3. Công dụng các môn học tập và vận động giáo dục, mức độ ra đời và trở nên tân tiến năng lực, phẩm hóa học của học viên (Kèm theo bảng tổng hợp chất lượng)

Biên bản này lập thành 3 bạn dạng (nhà trường, bạn nhận, người giao), mỗi bên giữ 01 bản.

Biên phiên bản kết thúc vào mức ….. Giờ đồng hồ …. Phút, ngày …. Tháng …. Năm ….

Các thành phần ký kết và ghi rõ bọn họ tên:

HIỆU TRƯỞNG

...........................


PHÒNG GD&ĐT………TRƯỜNG………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc.

BIÊN BẢNBÀN GIAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC ………

* Thời gian: ……......... Giờ …….........phút, ngày …….........tháng …….........năm…………

* Địa điểm: Tại văn phòng trường ………………..

* Thành phần tham dự :

- Đại diện nhà trường có :

+ Đ/c ……….. - Phó Hiệu trưởng

+ Đ/c ……………. - CTCĐ trường

+ Đ/c………………..– TPT đội

- Đại diện tổ trình độ chuyên môn có:

+ Đ/c:........................................................................................................................................

- hai giáo viên chủ nhiệm lớp và phần đông giáo viên thuộc dạy vào lớp.

1. Đ/c...............................................................- GVCN lớp ... Năm học ………….

2. Đ/c............................................................................................- GV nhận lớp năm học …

3. Đ/c................................................................................................. - GV dạy dỗ Môn Âm nhạc

4. Đ/c .................................................................................................- GV dạy dỗ môn Thể dục

5. Đ/c ................................................................................................. - GV dạy môn Mĩ thuật

6. Đ/c ............................................................................................... - GV dạy dỗ môn giờ Anh

7. Đ/c ................................................................................................. - GV dạy môn Tin học

8. Đ/c .................................................................................................- GV dạy dỗ buổi 2

Hôm nay bgh tiến hành họp cô giáo để xét học tập sinh dứt chương lớp học, chấm dứt chương trình tè học và tổ chức chuyển nhượng bàn giao kết quả giáo dục lớp ......... Năm học …………. Lên lớp .........năm học ………….

* nội dung bàn giao cụ thể như sau:

1. Bàn giao số lượng học sinh

Tổng số HS : ……......... Em.

+ Nữ : …….........em.

+ Nam: …….........em

+ Dân tộc: ……..............em (Nữ dân tộc: .............................)

+ Khuyết tật: ……..............em (tật gì? ……............).

+ Hộ nghèo: ……...........em

+ Cận nghèo: .............................

+ H/c éo le: …….........em

2. Bàn giao chất lượng giáo dục

+ chất lượng bài khám nghiệm cuối năm

Môn họcĐiểm 9 - 10Điểm 7 - 8Điểm 5 -6Điểm bên dưới 5
SL%SL%SL%SL%
Tiếng Việt
Toán
Khoa học
Sử - Địa
Tin học
Tiếng Anh

+ quality các môn học

Môn họcHTTHTCHTGhi chú
SL%SL%SL%
Tiếng Việt
Toán
TNXH (Khoa học)
Sử - Địa
Tin học
Tiếng Anh
Đạo đức
Kĩ thuật (Thủ công)
Thể dục
Âm nhạc
Mĩ thuật

+ chất lượng về sự hình thành cách tân và phát triển năng lực, phẩm chất.

Tổng số HSTốtĐạtCần nuốm gắngGhi chú
SL%SL%SL%

- xong xuôi chương trình lớp học: ……....................em = ……......... %

- Chưa kết thúc chương trình lớp học cần bồi dưỡng trong hè: ......... Em = ……......... %

- Số học viên được khen: ….....…......... Em = …….........%

Trong đó:

+ học tập sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập tập cùng rèn luyện: ..............................em.

+ học sinh có thành tích hốt nhiên xuất: ...................................................em.

* nạm thể:

STTHọ với tênNội dung khenGhi chú

Trên phía trên là những số liệu cụ thể về kết quả giáo dục của lớp ........., năm học .............được ghi vào biên bản bàn giao chất lượng giáo dục đào tạo cho giáo viên nhận lớp chủ nhiệm mới trong những năm học ..........và đã được sự thống nhất giữa giữa những bên: BGH đơn vị trường, giáo viên giao lớp và giáo viên nhận lớp, GV thuộc dạy, Tổ chăm môn, Công đoàn, Đội.

Biên bản kết thúc vào lúc ……......... Giờ……......... Phút, cùng ngày. Biên bản này được lập thành 4 bản: GV nhận lớp giữ 1 bản; GV chuyển giao lớp giữ 1 bản; Tổ trình độ giữ 1 bản; BGH giữ 1 bản.

.............., ngày…......... tháng......... năm ......

Đại diện nhà trường(Kí, ghi rõ họ và tên)

Đại diện tổ siêng môn(Kí, ghi rõ họ và tên)


PHÒNG GD&ĐT ……………….TRƯỜNG ………………………

Số: ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc

…………., ngày … tháng … năm .......

BIÊN BẢNBàn giao unique giáo dục

Thời gian bắt đầu lúc: 8 giờ, ngày … mon … năm.........

Địa điểm: chống truyền thống, trường ………………………………………..

Thành phần tham dự:

Bà ……………………………………, Hiệu trưởng, công ty tọaÔng ………………………………….., p. Hiệu trưởngBà ……………………………………, Văn thư – thủ quỹ, thư kí;Ông …………………………………..., tổng phụ trách đội;Ông, bà ………………………………..GVCN lớp……………….

Nội dung:

a) unique hai khía cạnh giáo dục đầu năm học.............

Tổng số học viên giao đầu năm: ……..HS.

Học lực:

+ Giỏi:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Khá:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Trung bình:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Yếu:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Kém:…. , tỉ lệ:…………..%

Hạnh kiểm:

+ Tốt:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Khá:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Trung bình:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Yếu:…. , tỉ lệ:…………..%

b) Chỉ tiêu hiệu quả hai mặt giáo dục đào tạo đạt được thời điểm cuối năm ............

Học lực:

+ Giỏi:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Khá:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Trung bình:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Yếu:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Kém:…. , tỉ lệ:…………..%

Hạnh kiểm:

+ Tốt:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Khá:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Trung bình:…. , tỉ lệ:…………..%

+ Yếu:…. , tỉ lệ:…………..%

Tôi xin khẳng định với Lãnh đạo đơn vị sẽ thực hiện tráng lệ và trang nghiêm và nỗ lực đạt công dụng đề ra.