upes2.edu.vn mời các bạn tham khảo biểu mẫu biên phiên bản bầu ban cán sự lớp năm học 2022-2023. Biên phiên bản bầu ban cán sự lớp năm học tiên tiến nhất được dùng để thống kê lại phiếu bầu cán cỗ lớp, sử dụng đầu năm học.

Bạn đang xem: Biên bản bầu ban cán sự lớp

Ban cán sự lớp là một phần tử vô cùng quan trọng đặc biệt trong lớp học. Chủng loại biên bản bầu can sự lớp được dùng để ghi chép lại quy trình bầu ban cán sự lớp. Từ đó là địa thế căn cứ cho ban cán sự new lên nhậm chức và sự thừa nhận của lớp cùng nhà trường


1. Chủng loại biên bạn dạng bầu ban cán sự lớp là gì?

Mẫu Biên bạn dạng bầu ban cán sự lớp là biên phiên bản dùng để thống kê lại phiếu thai cán bộ lớp, ghi lại nội dung cuộc họp được sử dụng đầu năm mới học.

Mẫu biên phiên bản bầu can sự lớp ở kề bên Đơn xin nghỉ ngơi học, kế hoạch lao động đầu năm mới học cũng là một trong biểu mẫu thường dùng trong trường học, giúp lớp học bầu được ban cán sự năng nổ, ân cần để điều hành và quản lý và chỉ huy các hoạt động của lớp lẫn cả về học tập lẫn gặp mặt văn nghệ, tham gia những chương trình công tác làm việc của trường, có một năm học thành công, đạt hiệu quả tốt trong tiếp thu kiến thức văn hóa, thi đua giỏi giữa các lớp học tương tự như các em học sinh có 1 năm học xứng đáng nhớ, nhiều kỉ niệm vui.

2. Biên bạn dạng bầu cán sự lớp phổ biến số 1


PHÒNG GD&ĐT ……………….

TRƯỜNG …………….

Số: 01/BB-Lớp …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

……………., ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN

V/v thai ban cán sự lớp …, năm học tập …-…

1. Thời gian: thời điểm ….giờ … …phút, ngày ….. Mon ….. Năm …

2. Địa điểm: Phòng học số ……., của lớp …….

3. Thành phần:

Thầy (cô):………………………………, GVCN lớp …………

Tập thể học viên lớp …………………..

4. Nội dung:

Thông qua quá trình tự ứng cử, đề cử vào các chức danh Lớp trưởng, Lớp phó học tập tập, phó Lao động, phó Văn nghệ, Cờ đỏ lớp, cờ đỏ trường, các tổ trưởng. Bè bạn lớp đã thảo luận, biểu quyết cùng đã thống nhất thai thành phần ban cán sự lớp …., năm học 20…-20…, ví dụ như sau:

Chức vụ Lớp trưởng: ………………………………………………Chức vụ lớp phó học tập tập: ……………………………………………Chức vụ lớp phó văn nghệ: …………………………………………Chức vụ lớp phó lao động: ……………………………………………Chức vụ cờ đỏ lớp: …………………………………………………Chức vụ cờ đỏ trường: ………………………………………………Chức vụ tổ trưởng tổ 1: ………………………………………………Chức vụ tổ trưởng tổ 2: ………………………………………………Chức vụ tổ trưởng tổ 3: ………………………………………………Chức vụ tổ trưởng tổ 4: ………………………………………………

Đại diện cán sự lớp, lớp trưởng các bạn …………………………………. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, đưa tập thể lớp ngày càng tân tiến trong học tập, bình ổn trong năn nỉ nếp.

Biên bạn dạng kết thúc cơ hội … giờ ... Phút thuộc ngày./.

ĐẠI DIỆN BCS LỚP

LỚP TRƯỞNG

GVCN


3. Biên bạn dạng bầu cán sự lớp phổ biến số 2


TRƯỜNG thcs QUANG TRỌNG

LỚP 6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỌP BẦU CÁN BỘ LỚP

Năm học..............

I. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: .....giờ ...’, ngày ...tháng .....năm ...

2. Địa điểm: LỚP ...., ngôi trường ...........

3. Yếu tắc gồm: Thầy/cô: ..............- GV nhà nhiệm.

Em: .................. - công ty toạ.

Em ....................- Thư kí cuộc họp.

Các học viên lớp ................

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Giáo viên chủ nhiệm:

- trải qua nội dung cuộc họp.

- Đưa ra thành phần ban cán sự và tiêu chí từng ban cán sự.

- Nêu rõ vai trò của ban cán sự lớp.

2. Quá trình tiến hành:

- học sinh ra mắt các ứng cử viên:

Bạn:.........Bạn: ..........Bạn: ............Bạn: .............Bạn: .............Bạn: ...................Bạn: ....................Ban: .................Bạn: ..................

- vẻ ngoài bầu: tiến hành bầu những chức danh trên bằng bề ngoài biểu quyết các chức danh.

- Kết quả: fan dẫn đề cử ban cán sự lớp mới cho những chức danh:

Lớp trưởng: ........Lớp phó lao động: .........Lớp phó văn nghệ: ............Lớp phó học tập:...........Tổ trưởng tổ 1: ..........Tổ trưởng tổ 2: ............Tổ trưởng tổ 3: ..........

- Ban cán sự lớp bắt đầu ra mắt.

- Giáo viên nhà nhiệm vạc biểu ý kiến và giao trọng trách cho từng thành viên của Ban cán sự lớp.

- Thư kí cuộc họp thông qua biên bạn dạng cuộc họp

Cuộc họp chấm dứt hồi 9h 00 phút thuộc ngày.

CHỦ TOẠ

....., ngày ....tháng ...năm .....

THƯ KÝ


4. Biên bạn dạng bầu cán sự lớp thpt số 2


SỞ GD&ĐT ...........

TRƯỜNG thpt ................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Về việc bầu Ban cán sự lớp năm học.............

I. THỜI GIAN: ………………………………............................………………

II. ĐỊA ĐIỂM: ……………………………………………...........................….

III. THÀNH PHẦN:

- Giáo viên nhà nhiệm: ………………….............................………………

- Cùng cục bộ học sinh lớp …...............................…

Tổng số: ……….. Vắng: …………..

IV. NỘI DUNG:

1/ Giáo viên nhà nhiệm:

- thông qua nội dung cuộc họp.

- Đưa ra nguyên tố ban cán sự và tiêu chí từng ban cán sự.

- Nêu rõ mục đích của ban cán sự lớp.

2/ quá trình tiến hành:

- học tập sinh ra mắt các ứng cử viên:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- bề ngoài bầu: Cả lớp biểu quyết bằng cách giơ tay và những người dân có số biểu quyết cao nhất trúng cử vào ban cán sự lớp:

- Kết quả:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- bè cánh lớp duy nhất trí các thành viên bên trên là member của ban cán sự lớp.

- phát biểu của đại diện Ban cán sự lớp.

- phát biểu chỉ huy của giáo viên chủ nhiệm lớp.

Biên phiên bản kết thúc vào mức …. Giờ thuộc ngày.

ĐẠI DIỆN LỚP…GVCN LỚP

5. Biên phiên bản bầu cán sự lớp tè học


TRƯỜNG TIỂU HỌC ................ LỚP: .....NĂM HỌC: ................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

.........., ngày ... Tháng ... Năm 20...

BIÊN BẢN BẦU BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 20...-20.............................

1. Thời gian, địa điểm: Phòng học số 17 trường ..........

2. Nguyên tố tham dự:

- Giáo viên chủ nhiệm

- Tập thể học sinh lớp ....: Số lượng..... Nam,.........nữ

3. Nội dung:

3.1. Nguyên tố Ban Cán Sự Lớp (cơ cấu):

Lớp trưởng: 01Lớp phó học tập tập: 01Lớp phó phong trào: 01Thành viên BCS: 04Các chức danh khác: Thủ quỹ (1)

3.2. Các bước tiến hành:

GVCN nêu phương châm của BCS Lớp (trách nhiệm với quyền lợi):

Quản lý & phổ biến thông tin cho phần trong suốt năm học.Phối phù hợp với BCH đưa ra Đội vào các chuyển động về công tác làm việc Đội và trào lưu đội viên.Trực tiếp contact với GVCN nhằm hoàn tất những các bước của Lớp.Tổng hợp mọi phản ánh của của lớp về những mặt hoạt động của lớp, của các bạn trong quy trình học tập gửi lên GVCN, Trường.Được ưu tiên tham gia các hoạt động của Trường, của Lớp.Giới thiệu các ứng cử viên, những danh sách đề cử, từ đề cử.

Tập hợp danh sách ứng cử viên.

Bầu cử: số lượng BCS Lớp nên là số lẻ.

Kết quả.

Lớp trưởng: .....................................

Lớp phó học tập: .............................

Lớp phó phong trào: .........................

Thành viên BCS.1: ............(Tổ trưởng tổ 1)

Thành viên BCS.2: ............. (Tổ trưởng tổ 2)

Thành viên BCS 3: ............. (Tổ trưởng tổ 3)

Thành viên BCS 4: ............. (Tổ trưởng tổ 4)

Tập thể lớp độc nhất trí các thành viên mang tên trên là thành viên trong BCS Lớp.

Phát biểu của thay mặt đại diện BCS lớp.

............................................................................

..............................................................................

Phát biểu chỉ huy của Giáo viên nhà nhiệm:

..............................................................................

Xem thêm: Điểm Chuẩn Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân Điểm Chuẩn Các Trường Công An Nhân Dân

.................................................................................

Buổi họp xong xuôi lúc ... Giờ đồng hồ ........... Phút thuộc ngày.

GVCNĐại diện lớp trưởngĐại diện lớp phó

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc

...........ngày ..... Mon ..... Năm......

BIÊN BẢN BẦU BAN CÁN SỰ LỚP

Năm học:………………Lớp:...........................

1. Thời gian:..................................................................................

2. Địa điểm:....................................................................................

3. Nguyên tố tham dự:.................................................................

- chủ tọa:........................................................................................

-.......................................................................................................

-........................................................................................................

.........................................................................................................

-.......................................................................................................

- Thư ký: .........................................MSSV:.....................................

4. Nội dung

4.1. Tình hình hoạt động của Ban cán sự lớp trong năm học vừa qua.

4.2. Lấy ý kiến biểu quyết của bè cánh lớp (bằng giải pháp giơ tay) về câu hỏi có tiến hành bầu lại Ban cán sự lớp xuất xắc không? (Nếu trên 1/2 sinh viên có mặt đề nghị thai lại BCS thì thực hiện bầu lại BCS mới).

- tác dụng biểu quyết đề nghị bầu lại BCS lớp ......./……sinh viên đồng ý.

- hiệu quả biểu quyết ý kiến đề nghị không bầu lại BCS lớp:……/……sinh viên đồng ý.

Căn cứ công dụng biểu quyết vừa rồi, lớp đã …………bầu lại Ban cán sự lớp cho năm học tập ………………

4.3. Thực hiện bầu lại Ban cán sự: (không ghi mục này nếu chưa phải bầu lại BCS mới).

4.3.1. Thịnh hành nhiệm vụ, quyền của ban cán sự lớp học tập viên:

4.3.1.1. Nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động sinh hoạt, đời sống với các vận động xã hội theo planer của trường, khoa, phòng;

- Đôn đốc sinh viên trong lớp chấp hành trang nghiêm nội quy, quy định về học tập tập, rèn luyện. Desgin nề nếp tự cai quản trong lớp;

- Tổ chức, động viên trợ giúp những sinh viên gặp gỡ khó khăn trong học tập, rèn luyện. Thay mặt đại diện cho sinh viên của lớp tương tác với cầm cố vấn học hành và những giáo viên bộ môn; đề nghị những khoa, chống CTCT-SV và bgh Nhà trường giải quyết và xử lý những vụ việc có tương quan đến quyền và nhiệm vụ của sv trong lớp;

- Phối hợp chặt chẽ và liên tiếp với tổ chức Đoàn TNCS hồ Chí Minh, Hội Sinh viên nước ta trong hoạt động của lớp;

- report đầy đủ, đúng chuẩn tình hình học tập tập, rèn luyện theo học tập kỳ, năm học với những vấn đề đột xuất của lớp với ráng vấn học tập tập, Khoa hoặc phòng CTCT-SV.

- Nhiệm kỳ của Ban cán sự lớp là 01 (một) năm.

4.3.1.2. Quyền của ban cán sự lớp học tập viên:

- Được ưu tiên cùng điểm rèn luyện cùng các chính sách khác theo phép tắc của trường.

4.3.2. Kết quả lấy ý kiến (bằng hình thức giơ tay) về cơ cấu, số lượng thành phần BCS lớp:

Lớp trưởng: 01. Lớp phó:………..……

4.3.3. Giới thiệu, đề cử ứng cử viên, trường đoản cú ứng cử cho chức danh lớp trưởng; lớp phó:

4.3.3.1. ƯCV lớp trưởng: chỉ ghi sau thời điểm chốt list ƯCV.

- ...........................................MSSV:................................

- ...........................................MSSV:.................................

- ...........................................MSSV:.................................

4.3.3.2. ƯCV lớp phó: chỉ ghi sau khoản thời gian chốt danh sách ƯCV.

-............................................ MSSV:..................................

- ............................................MSSV:...................................

- ............................................MSSV:....................................

- ...........................................MSSV:......................................

- ...........................................MSSV:......................................

- ...........................................MSSV:......................................

Danh sách ứng cử chức vụ lớp trưởng có………ƯCV; chức vụ lớp phó là………ƯCV.

4.3.4. Bầu cử:

Việc tiến hành bầu cử lại các chức danh BCS lớp sẽ được tiến hành thông qua hiệ tượng giơ tay cùng với 03 nội dung: đồng ý; không chấp nhận hoặc có chủ ý khác.

4.3.4.1. Hiệu quả bầu cử chức vụ lớp trưởng:

- .............................................................được………./……….đạt tỷ lệ: %.

- .............................................................được………./……….đạt tỷ lệ: %.

-............................................................. được………./……….đạt tỷ lệ: %.

4.3.4.2. Hiệu quả bầu cử chức danh lớp phó:

- ..............................................................được………./……….đạt tỷ lệ: %.

- ..............................................................được………./……….đạt tỷ lệ: %.

- ..............................................................được………./……….đạt tỷ lệ: %.

- ,..............................................................được………./……….đạt tỷ lệ: %.

- ...............................................................được………./……….đạt tỷ lệ: %.

4.3.4.3. Chào làng danh sách BCS mới: căn cứ công dụng bầu cử, những sinh viên tiếp sau đây đã đắc cử vào BCS lớp nhiệm kỳ năm học …………………………, bao gồm:

- Lớp trưởng: ........................................MSSV:......................................................

- Lớp phó: .............................................MSSV:.......................................................

- Lớp phó:..............................................MSSV:.....................................................

5. Ban cán sự lớp ra mắt tập thể lớp, thay mặt Ban cán sự vạc biểu thừa nhận nhiệm vụ:

......................................................................................................

......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

6. Tuyên bố của cố vấn học tập tập:

......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Biên phiên bản này được lập thành 03 (hai) bản, nộp tại Khoa (một) bản, 01 (một) bạn dạng Phòng CTCT-SV, 01 (một) bạn dạng lưu trên lớp.