Mẫu Biên Bản Họp Chi Ủy Chi Bộ Mới Nhất, Mẫu Biên Bản Họp Chi Bộ Đảng Chi Tiết Nhất

Thông qua đại hội chi bộ Đảng ta sẽ có dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Khi diễn ra Đại hội chi bộ để ghi nhận lại các vấn đề, nội dung đã được thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết thông qua thì không thể thiếu đó là thực hiện ghi chép biên bản đại hội. Vậy Mẫu biên bản đại hội chi bộ cần thể hiện những thông tin gì? Bài viết sau sẽ giúp Khách hàng hiểu rõ hơn về những nội dung này.Bạn đang xem: Mẫu biên bản họp cấp ủy chi bộ mới nhất

Hiện nay tại Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam có quy định: Đại hội chi bộ do chi uỷ triệu tập năm năm hai lần, với những địa phương chưa có chi uỷ thì do bí thư chi bộ triệu tập. Khi được đảng uỷ cơ sở đồng ý có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá sáu tháng. Từ đó có thể thấy, các cuộc họp đại hội chi bộ diễn ra thường xuyên và được Đảng ta hết sức quan tâm, chú trọng từ khâu chuẩn bị đến khâu tiến hành.

Đang xem: Biên bản họp chi ủy chi bộ

Để một buổi đại hội chi bộ được diễn ra thành công tốt đẹp, mang lại hiểu quả cao thì đây là một yêu cầu đòi hỏi đặt ra cho công tác chuẩn bị. Vì thế Việc chuẩn bị và tiến hành đại hội phải theo tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy dân chủ, thực hiện đúng tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức, lãng phí; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó muốn tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ diễn ra theo đúng kế hoạch mong muốn thì cần nhận thức rõ, nắm rõ những mục đích, yêu cầu của cuộc họp cũng như phải nắm rõ nội dung cuộc họp sắp diễn ra gồm những nội dung chính nào.

Ví dụ như thông thường một đại hội tổ chức bao giờ cũng gồm 03 nội dung chính:

Thứ nhất: thực hiện Kiểm điểm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ vừa qua của chi bộ; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi uỷ nhiệm kỳ vừa qua.

Thứ hai: Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Thứ ba: Bầu Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ tiếp theo.

Và để bao quát toàn bộ việc tổ chức đại hội chi bộ thì chúng tôi sẽ hướng dẫn một Mẫu biên bản đại hội chi bộ để Khách hàng hiểu rõ hết các nội dung mà đại hội sẽ diễn ra. Theo đó chúng tôi sẽ giúp Khách hàng tìm hiểu khái niệm biên bản đại hội chi bộ là gì? Cung cấp mẫu biên bản đại hội chi bộ, từ đó hướng dẫn cách viết nội dung biên bản.

Biên bản đại hội chị bộ là gì?

Biên bản Đại hội chi bộ là biểu mẫu được thư ký đại hội trực tiếp soạn thảo, ghi chép lại ngay trong khi tổ chức Đại hội chi bộ nhằm ghi lại toàn bộ quá trình, nội dung của đại hội, những ý kiến thảo luận, đóng góp cũng như kết quả bầu chi uỷ đại hội diễn ra như thế nào, kết quả bầu cử ra sao, thông qua nghị quyết với số phiếu bầu như thế nào…

Như vậy có thể hiểu một cách đơn giản biên bản đại hội chi bộ là biên bản, là mẫu văn bản được tự lập ra để ghi chép lại việc tổ chức đại hội chi bộ và trong Mẫu biên bản đại hội chi bộ sẽ nêu rõ thông tin thời gian và địa điểm tổ chức đại hội, nội dung đại hội.

Thực tế trong quá trình tổ chức thì nhiều người có ý kiến là biên bản nên sử dụng dưới dạng dữ liệu điện tử, ghi âm, quay video lại quá trình toàn đại hội. Song theo chúng tôi nghĩ, việc này cũng có thể thực hiện được nhưng đôi khi nó chưa thực sự thích hợp trong một số hoàn cảnh.

Bởi Biên bản đại hội chi bộ được ghi lại là cơ sở cho cấp ủy Đảng cấp trên kiểm tra xem Đại hội chi bộ có được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định Đảng hay không? Các nội dung đề cập, thảo luận có tích cực và mang tính xây dựng đóng góp không? Kết quả bầu cử ghi lại có hoàn toàn khách quan hay chịu sự tác động nào?

Do vậy để hiệu quả, công khai, người đọc hiểu rõ ràng về nội dung nhất thì đại hội chi bộ nên thực hiện dưới dạng lưu lại bằng mẫu biên bản do thư ký đại hội chịu trách nhiệm hoàn tất lại và kẹp chung vào hồ sơ đại hội.

*

Mẫu biên bản đại hội chi bộ mới nhất

Trong mỗi đại hội chi bộ thì để duy trì và điều hành công việc của đại hội theo đúng chương trình đại hội đề ra ban đầu thì chúng ta luôn đề nghị đại hội bầu các cơ quan điều hành và giúp việc Đại hội gồm có Bầu Đoàn Chủ tịch và Bầu Đoàn Thư ký đại hội.

Tại đây thì Trách nhiệm ghi biên bản Đại hội chi bộ được giao cho thư ký đại hội. Khi này thư ký đại hội phải ghi lại nhanh chóng, chính xác, chi tiết, cụ thể trung thực, khách quan các nội dung trong đại hội.

Thực tế khi tổ chức đại hội chi bộ mất khá nhiều thời gian, công sức của rất nhiều người song khi tổ chức kết thúc thì kết quả của đại hội chỉ gói gọn nội dung thông qua Mẫu Biên bản Đại hội chi bộ.

Vậy nên mẫu biên bản này ghi lại rất nhiều các nội dung, diễn biến liên quan đến đại hội cũng như mọi các ý kiến góp ý của đảng viên, phát biểu chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, nên thư ký đại hội phải ghi lại tất cả các ý kiến đó nhưng tránh ghi chép dài dòng, liên miên theo hướng kể lể, cần tóm tắt sao cho ngắn gọn, súc tích mà vẫn toát lên được hàm ý của người nói nhưng cũng tránh ghi cộc lốc, cụt lủn.

Thư ký đại hội khi ghi chép biên bản đại hội cần tránh áp đặt các ý kiến cá nhân, đưa cái nhìn phiến diện, chủ quan vào trong các ý kiến đóng góp của đảng viên tham dự đại hội. Và trong biên bản đại hội chi bộ cần đầy đủ những nội dung như sau:

– Tên đại hội chi bộ, đại hội diễn ra lần thứ mấy, nhiệm kỳ năm nào cùng ngày tháng năm thực hiện biên bản;

– Liệt kê Đại hội Chi bộ nào nhiệm kỳ nào và diễn ra ngày tháng năm nào cùng Tổng số đảng viên có mặt trên tổng số đảng viên được triệu tập, Khách mời có đồng chí nào thì kể tên, kèm chức danh cụ thể.

– Đại hội bầu cơ quan điều hành và giải quyết công việc của đại hội là những đồng chí nào?

– Đại hội nghe các báo cáo những nội dung gì và quá trình thảo luận diễn ra ra sao?

– Đại hội đã nghe phát biểu của các đồng chí nào?

– Đại hội bầu chi ủy nhiệm kỳ sắp tới;

– Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội;

– Đại hội bế mạc hồi nào? Biên bản lập thành mấy bản có giá trị như nhau và gửi đi những đâu?

– Ký tên, đóng dấu của đoàn chủ tịch, thư ký chủ tịch, dấu cấp uỷ.

ĐẠI HỘI CHI BỘ………………….

LẦN THỨ…..NHIỆM KỲ……….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…….., ngày… tháng… ..năm 20….

(đóng dấu cấp ủy cấp trên)

BIÊN BẢN

Đại hội chi bộ … nhiệm kỳ 20…-20…

Đại hội Chi bộ….nhiệm kỳ……… đã diễn ra ngày…tháng…năm 20…

Tổng số đảng viên có mặt….. trên tổng số……đảng viên được triệu tập.

Khách mời có……….đồng chí (họ và tên một số chức danh chủ yếu).

1. Đại hội bầu cơ quan điều hành và giải quyết công việc của đại hội

2. Đoàn chủ tịch:

– Đ/c…..…………………………………

– Đ/c…..…………………………………

– Đ/c…..…………………………………

3. Đoàn thư ký:

– Đ/c…………………………………..

– Đ/c…………………………………..

– Đ/c………………….,……………….

Đại hội nghe các báo cáo

Báo cáo về tình hình đảng viên tham dự đại hội (đảng viên) bị bác tư cách, lý do (nếu có); có………đại biểu (đảng viên) vắng mặt, lý do……..

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 20..-20..), do chủ tịch đại hội …..…………………..trình bày.

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chi ủy.

Thảo luận

– Về tổng kết nhiệm kỳ vừa qua và kiểm điểm của chi ủy có các ý kiến bổ sung như sau: (tóm tắt từng loại ý kiến)…

– Về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tới, có các ý kiến như sau: (tóm tắt từng loại ý kiến)…

– Đại hội đã biểu quyết những vấn đề sau: (từng vấn đề ghi rõ số phiếu hoặc tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành tại đại hội)…

III. Đại hội đã nghe phát biểu của các đồng chí

– Đồng chí…..lãnh đạo đơn vị………………………………………..

Xem thêm: Soạn Bài Liên Kết Trong Văn Bản Ngắn Nhất, Soạn Bài Liên Kết Trong Văn Bản

– Đồng chí…thay mặt cho Đảng ủy…động viên ghi nhận kết quả công tác của chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…, chỉ đạo, định hướng công tác của chi bộ nhiệm kỳ 20…-20….

Đại hội bầu chi ủy nhiệm kỳ 20..-20..

– Đại hội quyết định số lượng chi ủy viên khóa tới là………đồng chí.

– Đại biểu thảo luận, thông qua danh sách đề cử, ứng cử gồm…..đồng chí: Họ và tên….

– Đại hội biểu quyết danh sách ban kiểm phiếu do đoàn chủ tịch đề nghị gồm: Trưởng ban là đồng chí…và các ủy viên là….

– Kết quả bầu cử: Số phiếu phát ra…; số phiếu thu về…; số phiếu hợp lệ…; số phiếu không hợp lệ…lý do…

– Kết quả bầu cử do ban kiểm phiếu công bố: Họ và tên…

Theo Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, những đồng chí sau đây trúng cử vào cấp ủy mới: Họ và tên (theo số phiếu bầu từ cao đến thấp), số phiếu được bầu, tỷ lệ % so với tổng số đại biểu triệu tập.

– Kết quả bầu cử Bí thư, P.Bí thư:…….

Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội:

Số đảng viên tán thành;

– Số đảng viên không tán thành hoặc bảo lưu ý kiến.

Đại hội bế mạc hồi…giờ, ngày…tháng…năm 20…

Biên bản lập thành hai bản có giá trị như nhau, 01 bản gửi báo cáo Đảng ủy…..(hoặc cấp ủy cấp trên trực tiếp) và 01 bản lưu tại chi bộ./.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH DẤU CẤP ỦY T/M ĐOÀN THƯ KÝ

(Ký tên ghi rõ họ tên) (Hoặc dấu đại hội) (Ký tên ghi rõ họ tên)

Quý vị có thể tham khảo mẫu sau đây:

Mẫu biên bản đại hội chi bộ

Cách viết Nội dung biên bản đại hội chi bộ

Như đã trình bày ở nội dung về Mẫu biên bản đại hội chi bộ gồm những nội dung gì thì dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn Khách hàng cách ghi nội dung biên bản một cách rõ ràng, rành mạch, cụ thể, chi tiết đảm bảo có trọng tâm như sau:

– Phần đầu biên bản: Khách hàng cần ghi rõ thông tin về Địa điểm, thời gian tiến hành Đại hội chi bộ, sau đó tiến hành Điểm danh đảng viên, và tiến hành ghi lại danh sách đại biểu khách mời về dự đại hội: ghi tên, chức danh, đơn vị từng đồng chí.

Ví dụ như với nội dung tiến hành Điểm danh đảng viên cần thể hiện:

+ Có bao nhiêu đảng viên/ tổng số đảng viên được triệu tập. Trong đó bao nhiêu đồng chí chính thức, bao nhiêu đồng chí dự bị, số đồng chí sinh hoạt tạm.

+ Có bao nhiêu đảng viên được miễn sinh hoạt, bao nhiêu đảng viên tạm thời sinh hoạt ở nơi khác trong tổng số đảng viên chính thức.

+ Có bao nhiêu đảng viên vắng mặt, ghi rõ tên và lý do.

– Phần nội dung: Thư ký tập trung ghi biên bản theo tiến trình đại hội do Đoàn Chủ tịch đại hội điều hành:

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ

+ Báo cáo về tư cách đảng viên tham dự đại hội.

+ Tuyên bố lý do tiến hành đại hội và giới thiệu đại biểu từng đại biểu khách mời.

+ Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội:

+ Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

+ Đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ trước và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ qua.

+ Thảo luận: thư ký ghi rõ tên và ghi tóm tắt ý kiến của từng đồng chí.

+ Ý kiến trong các bản tham luận bổ sung: ghi rõ tên tham luận, tên người trình bày.

+ Tóm tắt ý kiến phát biểu ý kiến chỉ đạo của đồng chí đại diện cấp ủy cấp trên.

+ Chi ủy nhiệm kỳ cũ tuyên bố hết nhiệm kỳ.

+ Bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới. Ví dụ trong nội dung này khi ghi lại cần ghi theo hướng: Đại hội biểu quyết thống nhất số lượng thành viên Chi ủy nhiệm kỳ mới: Ghi rõ số lượng và tỉ lệ biểu quyết tán thành, không tán thành hay không có ý kiến, Ghi rõ số đại biểu ứng cử và đề cử gồm mấy đồng chí, ghi tên từng đồng chí…

+ Bầu ban kiểm phiếu

+ Trưởng Ban kiểm phiếu đọc thể lệ bầu cử và phát phiếu bầu cử cho từng đại biểu

+ Tất cả các đảng viên lần lượt bỏ phiếu bầu cử Chi ủy khóa mới.

+ Kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả bầu Chi ủy: ghi rõ số lượng và tên các đồng chí trúng cử

+ Chi ủy ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội, đại diện Chi ủy phát biểu ý kiến trước Đại hội.

+ Thông qua Nghị quyết Đại hội

+ Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội: ghi tỉ lệ nhất trí thông qua và Bế mạc Đại hội;

– Phần kết cuối biên bản: Ghi rõ thời gian kết thúc Đại hội chi bộ, Thư ký và người thay mặt Đoàn Chủ tịch ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Lưu ý: Để nội dung biên bản đại hội chi bộ được rõ ràng thì chủ trì Đại hội chi bộ cùng với thư ký là những cá nhân chịu trách nhiệm cao nhất về toàn bộ các nội dung ghi chép tại đại hội.

Xem thêm:

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về Mẫu biên bản đại hội chi bộ. Khách hàng quan tâm cần tìm hiểu kỹ về những nội dung trên vui lòng phản hồi trực tiếp để được nhân viên hỗ trợ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *