Mẫu Biên Bản Họp Tổ Chuyên Môn Tiểu Học, Bien Bản Họp Tổ Chuyên Môn Cả Năm Học

Lúc 14 giờ, ngày 7 tháng 10 năm 2021, tập thể giáo viên tổ khối 5 Trường Tiểu học Phan Văn Hân tổ chức “Sinh hoạt chuyên môn tổ khối 5 tuần 3 + 4 năm học 2021-2022” trên môi trường Internet với phần mềm Google Meet

*

Sinh hoạt chuyên môn Tổ khối 5 trên môi trường Internet, tuần 3 và 4

BIÊN BẢN HỌP CHUYÊN MÔN TUẦN3+ 4

I/ Thời gian và địa điểm:

II/ Thành phần tham dự:

1/Thầy Lê Văn Vinh. – Phó hiệu trưởng

2/ CôVõ Thùy Trang. -Tổ trưởng CM – GVCN5A

3/Thầy Nguyễn Tấn Hồng. – Thư kí -GVCN5C

4/ Cô Nguyễn ThịXuân Thanh. -GVCN5B

Tập thể giáo viên tổ khối 5 đã thống nhất với nội dung:

– Rút kinh nghiệm.

Đang xem: Biên bản họp tổ chuyên môn tiểu học

– Phương pháp giảng dạy.

– Điều chỉnh nội dung dạy học tuần 3 + 4 (theo Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo).

– Xây dựng các tiết toán giảng dạy trực tuyến tuần 5.

Tác giả: Khối 5

*

Sinh hoạt chuyên môn Tổ Khối 5 Tuần 17 + 18

Sinh hoạt chuyên môn Tổ Khối 5 Tuần 17 + 18. Lúc 14 giờ, ngày 13 tháng 01 năm 2022. Phó Hiệu trưởng + tập thể giáo viên Tổ khối 5 Trường Tiểu học Phan Văn Hân tổ chức “Sinh hoạt chuyên môn Tổ Khối 5. Tuần 17 + 18 năm học 2021 – 2022” tại phòng số 10 lớp 5A CS1.

Xem thêm: Cách Viết Chữ Nhỏ Bên Dưới Trong Word, Cách Chèn Chỉ Số Trên Và Chỉ Số Dưới Trong Word

*

Sinh hoạt chuyên môn Khối 4 tuần 17 + 18

Báo cáo tháng 12/2021 và kế hoạch tháng 1/2022 khối 5

1. Báo cáo công tác tháng 12/20212.Công tác tháng 1/2022

Báo cáo tháng 12 và kế hoạch tháng 1/2022 khối 4

*

Sinh hoạt chuyên môn Tổ Khối 5 Tuần 15 + 16

Sinh hoạt chuyên môn Tổ Khối 5 Tuần 15 + 16 Lúc 14 giờ, ngày 30 tháng 12 năm 2021, Phó Hiệu trưởng + tập thể giáo viên Tổ khối 5 Trường Tiểu học Phan Văn Hân tổ chức “Sinh hoạt chuyên môn Tổ Khối 5. Tuần 15 + 16 năm học 2021 – 2022” tại phòng số 10 lớp 5A CS1.

Sinh hoạt chuyên môn Khối 4 tuần 15 + 16
Báo cáo công tác tháng 11 và Kế hoach tháng 12 năm 2021, Khối 5
Báo cáo công tác tháng 11 và Kế hoạch tháng 12 năm 2021, Khối 4
Sinh hoạt chuyên môn Tổ Khối 5 Tuần 13 + 14

Sinh hoạt chuyên môn Tổ Khối 5 Tuần 13 + 14Lúc 14 giờ, ngày 16 tháng 12 năm 2021, Phó Hiệu trưởng + tập thể giáo viên Tổ khối 5 Trường Tiểu học Phan Văn Hân tổ chức “Sinh hoạt chuyên môn Tổ Khối 5. Tuần 13 + 14 năm học 2021 – 2022” tại phòng số 10 lớp 5A CS1.

Sinh hoạt chuyên môn Khối 4 Tuần 13 + 14
Sinh hoạt chuyên môn Tổ khối 5 trên môi trường Internet Tuần 11 + 12

Lúc 14 giờ, ngày 02 tháng 12 năm 2021, tập thể giáo viên Tổ khối 5 Trường Tiểu học Phan Văn Hân tổ chức “Sinh hoạt chuyên môn Khối 5. Tuần 11 + 12 năm học 2021 – 2022” trên môi trường Internet với phần mềm Google Meet.

Xem thêm:

Sinh hoạt chuyên môn Khối 4 tuần 11 + 12
Sinh hoạt chuyên môn Tổ khối 5 Tuần 9 và 10

Sinh hoạt chuyên môn Tổ khối 5, Tuần 9 và 10Lúc 14 giờ, ngày 18 tháng 11 năm 2021, tập thể giáo viên tổ Khối 5 Trường Tiểu học Phan Văn Hân tổ chức “Sinh hoạt chuyên môn khối tuần 9 + 10 năm học 2021-2022”.

Sinh hoạt chuyên môn Tổ khối 4, tuần 9 + 10
Lịch kiểm tra định kì giữa Học kì I đối với học sinh lớp 4-5 trên nền tảng trực tuyến, năm học 2021-2022

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *