Chương trình học tập tiếng Anh trung học tập cơ sở tập trung vào nhiều điểm ngữ pháp hơn, để triển khai xong những kiến thức cần thiết cho bậc trung học tập nhằm cải thiện kiến thức rộng ở bậc phổ thông. Nội dung bài viết này upes2.edu.vn đang tổng hợp trọn bộ những đề mục ngữ pháp giờ đồng hồ Anh trong lịch trình lớp 9 giúp các con HỌC cấp tốc - NHỚ LÂU - làm bài xích kiểm tra đạt hiệu quả TỐT.

Bạn đang xem: Các công thức anh văn lớp 9


*

Nắm vững ngữ pháp của chương trình học Anh văn lớp 9, những con đã có thể tương đối tự tin với vốn ngữ pháp giờ đồng hồ Anh của bản thân bởi chương trình tiếng Anh làm việc bậc trung học phổ quát của chỉ chuyển phiên quanh những kiến thức này ngơi nghỉ mức cải thiện hơn.Bởi chương trình lớp 9 bao gồm tính khối hệ thống và là chương trình có không ít kiến thức quan tiền trọng, đến nên, upes2.edu.vn sẽ giúp các con tổng thích hợp trọn bộ kiến thức ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 9, để con bao gồm cái nhìn tổng quát hơn, dò lại xem tôi đã nắm và chưa cố kỉnh được hồ hết gì, nhằm có chiến lược học tập hòa hợp lý.Hãy thuộc upes2.edu.vn hệ thống lại toàn cục kiến thức Ngữ Pháp giờ Anh lớp 9 nhé!

TENSES – CÁC THÌ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

I. Present simple – lúc này đơn


PositiveSubject + verb (bare-infinitive)/ verb-s/es
NegativeSubject + vì not (don’t)/ does not (doesn’t) + verb (bare-inf)
QuestionDo/Does + subject + verb (bare-inf)…?

Thì bây giờ đơn được dùng để làm diễn đạt:

1. 1 thực sự hiển nhiên, chân lý.

Ex: Water freezes at 0°C.

The sun rises in the East.

2. Hành vi lặp đi tái diễn (thói quen), cảm giác, nhấn thức, triệu chứng ở hiện tại tại.Ex: We play table tennis every Thursday.

Matthew loves sport.

Do you know Tania Smith?

Chúng ta thường dùng thì bây giờ đơn với những trạng tự và nhiều trạng từ: always, often, frequently, usually, generally, regularly, normally, sometimes, occasionally, seldom, rarely, every day/ week/ month/ year, all the time, v.v.

3. Sự việc tương lai xảy ra thời gian biểu, lịch trình hoặc kế hoạch được bố trí theo định kỳ trình.Ex: His train arrives at 7:30.

School starts on 5 September.

II. Present progressive – lúc này tiếp diễn


PositiveSubject + am/ is/ are + verb-ing
NegativeSubject + am not/ is not (isn’t)/ are not (aren’t) + verb-ing
QuestionAm/ Is/ Are + subject + verb-ing…?

Thì hiện tại tiếp tục được dùng để làm diễn đạt:

1. Hành động, vụ việc đang ra mắt ngay thời điểm nói.Ex:Look – the train is coming. The children are playing in the garden now.2. Hành động, sự việc mang tính tạm thời.Ex: I am living with some friends until I find a place of my own.3. Hành động đang ra mắt ở lúc này nhưng không tuyệt nhất thiết ngay trong khi nói.Ex: I am writing a book at present.Chúng ta hay sử dụng thì hiện nay tại tiếp tục với những trạng từ hoặc trạng ngữ: now, at present, at/ for the moment, right now, at this time.4. Vụ việc xảy ra trong tương lai gần – 1 sự sắp xếp hoặc 1 kế hoạch đã định.Ex: We are coming khổng lồ see our grandfather tomorrow.5. Sự việc liên tiếp xảy ra tạo bực mình, cạnh tranh chịu cho những người nói.Thường dùng với các từ always, continually, constantly.Ex: She is always complaining about her work.Lưu ý: Không cần sử dụng thì hiện nay tại tiếp nối với các động từ trạng thái (stative verbs): know, believe, understand, belong, need, hate, love, like, want, hear, see, smell, sound, have, wish, seem, taste, own, remember, forget,…Dùng thì bây giờ đơn với những động từ này.Ex: The soup tastes salty.

III. Past simple – vượt khứ đơn


PositiveSubject + verb (past tense)
NegativeSubject + did not (didn’t) + verb (bare-inf)
QuestionDid + subject + verb (bare-inf)…?

Thì quá khứ đối kháng được dùng để làm diễn đạt:1.Hành hễ đã xẩy ra và hoàn thành trong thừa khứ, hiểu ra thời gian.Ex: I bought a new car three days ago.2. Thói quen, cảm giác, sở thích, thừa nhận thức ngơi nghỉ quá khứ.Ex: I played football very often when I was younger.3. Hành động, vụ việc đã xẩy ra suốt 1 khoảng thời hạn trong vượt khứ, nhưng mà nay đã hoàn toàn chấm dứt.Ex: Mozart wrote more than 600 pieces of music.4. Nhị hoặc các hành động, vấn đề xảy ra thường xuyên trong quá khứ.Ex: When we saw Tom last night, we stopped the car.Chúng ta hay sử dụng thì thừa khứ 1-1 với những từ, nhiều từ chỉ thời gian: ago, yesterday, yesterday morning/ afternoon/ evening, last night/ week/ month/ year, the other day.

IV. Past progressive – thừa khứ tiếp diễn


PositiveSubject + was/ were + verb-ing
NegativeSubject + was not (wasn’t)/ were not (weren’t) + verb-ing
QuestionWas/ Were + subject + verb-ing…?

Thì vượt khứ tiếp nối được dùng làm diễn đạt:

1. Hành động, vấn đề đang ra mắt tại 1 thời điểm ví dụ trong thừa khứ.Ex: At 8 o’clock last night I was reading a book.2. Hành động, sự việc xảy ra và kéo dãn liên tục trong một khoảng thời gian ở quá khứ.Ex: The sun was shining all day yesterday.3. Hành động, vấn đề đang diễn ra trong vượt khứ thì có một hành động, vụ việc khác xảy mang lại (dùng thì vượt khứ tiếp diễn cho hành động kéo dài cùng thì vượt khứ solo cho hành động xảy đến).Ex: When John was walking lớn school yesterday, he met Judy.4. Nhị hoặc nhiều hành động, sự việc xẩy ra đồng thời tại một thời điểm xác định trong vượt khứ.Ex: At breakfast yesterday I was doing my homework while my dad was reading a newspaper.5. Sự việc đã xảy ra thường xuyên trong thừa khứ tạo bực mình, phiền toái.Ex: She was always boasting about her work when she worked here.

V. Present perfect – lúc này hoàn thành


PositiveSubject + have/ has + verb (past participle)
NegativeSubject + have not (haven’t)/ has not (hasn’t) + verb (p.p)
QuestionHave/ Has + subject + verb (p.p)…?

Thì hiện tại tại dứt được dùng làm diễn đạt:

1. Hành động vừa new xảy ra.Ex: We have just come back from Hawaii.2. Hành vi đã xảy ra trong thừa khứ khi bạn nói chần chờ rõ hoặc không thích đề cập đến thời gian chính xác (thời gian không quan trọng).Ex: I have already bought this CD.

3. Hành động, vấn đề đã xẩy ra trong suốt 1 khoảng chừng thời gian cho đến hiện tại, hoặc đã xảy ra nhiều lần trong vượt khứ và còn có thể được lặp lại ở lúc này hoặc tương lai.Ex: Alex has written four novels so far.4. Hành động, sự việc xẩy ra trong vượt khứ còn kéo dãn hoặc có tác động đến hiện tại hay tương lai.Ex: I have lived in Vienna for two years. (I am still in Vienna now.)Chúng ta hay được sử dụng thì hiện nay tại dứt với các trạng từ, với trạng từ: just, recently, lately, already, never, ever, (not) yet, before, for + khoảng tầm thời gian, since + mốc thời gian, so far, until now, up to lớn now, up lớn present, và trong mệnh đề sau It’s the first/ second … time.

VI. Present perfect progressive – hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn


PositiveSubject + have/ has + been + verb-ing
NegativeSubject + have not (haven’t)/ has not (hasn’t) + been + verb-ing
QuestionHave/ Has + subject + been + verb-ing…?

Thì hiện tại tại kết thúc tiếp diễn được dùng làm diễn đạt:1. Hành động, sự việc xẩy ra trong vượt khứ kéo dãn liên tục đến hiện tại hoặc tương lai; nhấn mạnh tính liên tục, kéo dãn của sự việc.Ex: Jane has been watching TV all evening.* Thì hiện tại ngừng nhấn mạnh tính hoàn tất của việc việc.Ex: I haven’t learned very much Italian yet.2.Hành động, sự việc vừa mới xong và có kết quả ở hiện nay tại.Ex: I must go & wash. I’ve been gardening.Lưu ý: Không dùng thì hiện nay tại dứt tiếp diễn với các động từ tâm lý (stative verbs). Cần sử dụng thì hiện tại tại ngừng với những động từ này.Ex: I have known her for a long time.

VII. Past perfect – thừa khứ hoàn thành


PositiveSubject + had + verb (past participle)
NegativeSubject + had not (hadn’t) + verb (p.p)
QuestionHad + subject + verb (p.p)…?

Thì quá khứ ngừng được dùng để diễn tả hành hễ xảy ra, kéo dãn và hoàn chỉnh trước một thời điểm xác minh trong thừa khứ , hoặc trước 1 hành vi khác trong thừa khứ (dùng thì vượt khứ đơn cho việc việc xẩy ra sau).Ex: John had finished his work before lunch time.

VIII. Simple future – sau này đơn


PositiveSubject + will + verb (bare infinitive)
NegativeSubject + will not (won’t) + verb (bare infinitive)
QuestionWill + subject + verb (bare infinitive)…?

* Đôi khi trong lối nói trang trọng bọn họ dùng shall với nhà từ I với We. Thể bao phủ định của Shall là Shall not (shan’t).Thì sau này đơn được dùng để:1. Diễn đạt hành hễ sẽ xảy ra về sau hoặc hành động tương lai sẽ được lặp đi lặp lại. (Không sử dụng will để biểu đạt dự định hoặc kế hoạch).Ex: I will be at high school next year.Thường cần sử dụng với những trạng trường đoản cú chỉ thời hạn tương lai: tomorrow, someday, next week/ month/ year, soon…2. Đưa ra lời hứa, đe dọa, đề nghị, lời mời, lời yêu cầu.Ex:-- I’ll send you out if you keep talking.-- I’ll open the door for you.-- Will you come to my buổi tiệc ngọt on Saturday?Shall I…? Shall we…? thường được dùng để đưa ra lời đề nghị hoặc gợi ý.Ex: Shall I send you the book?3. Mô tả ý kiến, sự dĩ nhiên chắn, sự dự đoán về điều gì đó trong tương lai, thường được sử dụng sau những động từ: be sure, know, suppose, think.Ex: I think you’ll enjoy the tiệc nhỏ tomorrow.4. Đưa ra ra quyết định tức thì – quyết định ngay lúc đang nói. (Không dùng will để diễn tả quyết định sẵn tất cả hoặc dự định).Ex: There’s someone at the door. – Ok. I’ll answer it.

IX. Be going to

PositiveSubject + am/is/are + going to + verb (bare infinitive)
NegativeSubject + am/is/are not + going to + verb (bare infinitive)
QuestionAm/Is/Are + subject + going khổng lồ + verb (bare infinitive)…?

Be going to được dùng làm diễn đạt:1. Dự định sẽ được thực hiện trong tương lai gần, hoặc 1 đưa ra quyết định sẵn có.Ex: I am going lớn visit my aunt next week. (I am planning this).2. Dự kiến dựa trên cơ sở hoặc trường hợp hiện trên – phụ thuộc những gì bọn họ nhìn thấy hoặc nghe thấy.Ex: Look out! You’re going to lớn fall.Lưu ý:- Không sử dụng be going to lớn với các động từ chỉ tâm trạng (stative verbs).Ex: You will understand me one day.- Thì hiện tại tại tiếp diễn thường được sử dụng với các động tự go, come.Ex: Ann is going to lớn Tokyo next week. (rather than Ann is going khổng lồ go…)- Không cần sử dụng will hoặc be going to trong mệnh đề thời gian. Sử dụng thì bây giờ đơn với nghĩa tương lai.Ex: We’ll see him when he comes.

X. Used to


PositiveSubject + used lớn + verb (bare infinitive)
NegativeSubject + did not (didn’t) + use to + verb (bare infinitive)
QuestionDid + subject + use khổng lồ + verb (bare infinitive)…?

Used to được sử dụng để diễn tả 1 tình trạng, 1 kinh nghiệm hoặc 1 hành vi xảy ra thường xuyên trong quá khứ cơ mà nay không thể nữa.

Xem thêm: Hàm Tính Trung Bình Có Điều Kiện, Averageif (Hàm Averageif)

Ex:-We used lớn live in a small village, but now we live in a city.-- Be used to + verb-ing/ noun: quen với-- Get used to + verb-ing/ noun: trở yêu cầu quen vớiEx:-- I am used to waking up early.-- Jane must get used to getting up early when she starts school.Lưu ý:Không dùng used to để diễn đạt sự việc đã xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ, sự việc xẩy ra lặp đi lặp lại bao nhiêu lần hoặc trong thời gian bao lâu.Ex: I lived in Paris for three years.

CLAUSES AFTER WISH – MỆNH ĐỀ SAU WISH

Sau wish có 3 các loại mệnh đề được dùng làm chỉ vấn đề ở tương lai, lúc này và thừa khứ.I. Mong muốn ở sau này (Future wish): mong muốn điều nào đó sẽ, sẽ không còn hoặc xong xảy ra.

Subject + wish + subject + would/could + verb (bare-inf)

Ex: I wish you would put those shelves up soon.II. Mong muốn ở bây giờ (Present wish): cầu điều ko thể xảy ra trong hiện nay tại.

Subject + wish + subject + verb (past simple)

* Were rất có thể được dùng vắt cho was.Ex: I wish I were rich. (but I’m poor now).III. ước ao ở vượt khứ (Past wish): mong điều nào đấy đã hoặc đang không xảy ra trong quá khứ.

Subject + wish + subject + verb (past perfect)

Ex: I wish I hadn’t bought that coat yesterday; I really don’t lượt thích it.Lưu ý: cấu trúc wish somebody something được dùng làm chúc – ao ước ai sẽ có được được điều gì đó. Sau wish là 2 tân ngữ.Ex: I wish you a Merry Christmas.

PASSIVE VOICE – THỂ BỊ ĐỘNG


Câu tiêu cực (passive sentence) là câu trong các số ấy chủ ngữ là người hoặc vật nhận hoặc chịu tác động ảnh hưởng của hành động.Ex:-- They built that house in 1999. (Active sentence)-- That house was built in 1999. (Passive sentence)Quy tắc thay đổi từ câu chủ động sang câu bị động
*

1. Tân ngữ dữ thế chủ động (active object) => công ty ngữ thụ động (passive subject)2. Động từ chủ động (active verb) => Động từ thụ động (be + past participle)
Present simpleam/ is/ are + past participle
Present progressiveam/ is/ are + being + past participle
Past simplewas/were + past participle
Past progressivewas/were + being + past participle
Present perfecthave/has + been + past participle
Past perfecthad + been + past participle
Future simplewill + be + past participle
Be going toam/ is/ are going lớn + be + past participle
Modal verbscan, should, must, …+ be + past participle
3. Công ty ngữ chủ động (active subject) => BY + tân ngữ bị động (passive object)Ex:The teacher explains the lessons. => The lessons are explained by the teacher.Lưu ý:- nhà từ I, we, you, they, he, she, one, people, everyone, someone, no one, nobody hay được bỏ. Với các chủ tự no one, nobody, đổi cồn từ xác định thành lấp định.Ex:Someone read the story to the children.=> The story was read khổng lồ the children.Nobody saw him leaving the room.=> He wasn’t seen leaving the room.- Trạng từ chỉ nơi chốn + BY (agent) + trạng tự chỉ thời gianEx:Jane should take the dog to lớn the vet today.=> The dog should be taken khổng lồ the vet by Jane today.- Trạng tự chỉ thể biện pháp thường đứng thân be quá khứ phân từ. Các trạng từ khác lại đứng trước be.Ex:The scientists have studied the problem carefully.=> The problem has been carefully studied by the scientists.Một số kết cấu bị hễ đặc biệt1. Động từ bao gồm 2 tân ngữ (verb with two objects)Khi hễ từ chủ động có 2 tân ngữ, tân ngữ trực tiếp (direct object) với tân ngữ gián tiếp (indirect object) thì cả 2 tân ngữ đều có thể quản lý ngữ đến câu bị động. Tuy nhiên tân ngữ chỉ người thường được dùng hơn.Ex:-- They gave Vicky (I.O) a book (D.O) for Christmas.=> Vicky was given a book for Christmas.=> A book was given to lớn Vicky for Christmas.2. Động từ bỏ chỉ giác quan (verbs of perception: see, notice, hear, look, watch,…)
ActiveS + V + O + bare-inf/ V-ing
PassiveS + be + past participle + to-inf/ V-ing
Ex:-- I saw him come out of the house. => He was seen to come out of the house.-- They didn’t notice her leaving the room. => She wasn’t noticed leaving the room.3. Động từ bỏ chỉ cảm giác (verbs of feeling: like, love, hate, wish, prefer, hope, want…)
ActiveS + V + O + to-inf
PassiveS + V + O + khổng lồ be + past part.
Ex: She likes us khổng lồ hand our work in on time.=> She likes our work to lớn be handed in on time.
ActiveS + V + O + V-ing
PassiveS + V + being + past part.
Ex: I don’t lượt thích people telling me what khổng lồ do.=> I don’t like being told what khổng lồ do.4. Động từ bỏ chỉ ý kiến (verbs of opinion: say, think, believe, report, know,…)
ActiveS + V (+ that) + clause (S2 + V2 + O2…)
PassiveIt + be + V (past part.) (+ that) + clauseS2 + be + V (past part.) + to-inf/ lớn have + past part
⇒ cần sử dụng to-inf khi hành động trong mệnh đề that xẩy ra đồng thời hoặc xảy ra sau hành vi trong mệnh đề chính.⇒ dùng perfect inf (to have + past participle) khi hành động trong mệnh đề that xảy ra trước hành vi trong mệnh đề chính.Ex: They believe (that) he is dangerous.=> It is believed (that) he is dangerous.=> He is believed khổng lồ be dangerous.5. Động từ let, make, help
ActiveS + let/make/help + O + bare-inf
PassiveS + be + made/helped + to-infS+ be + let + bare-inf
Ex: They made him tell them everything.=> He was made to tell them everything.6. Thể sai khiến (Causative form)
ActiveS + have + O1 (person) + V (bare-inf) + O2 (thing)S + get + O1 (person) + V (to-inf) + O2 (thing)
PassiveS+ have/get + O2 (thing) + V (past part)
Ex: Paul has had his sister kiểm tra his composition.=> Paul has had his composition checked.
Direct speech: ‘I am your friend,’ said Tom.Reported speech: Tom said that he was my friend.
a. Động từ tường thuật (reporting verbs):Dùng say hoặc tell: say (that), tell somebody (that).Động tự tường thuật thường xuyên ở thừa khứ (said, told).b. Đại từ (pronouns): Đổi những đại từ bỏ nhân xưng, đại trường đoản cú hoặc tính từ sở hữu, đại từ bội phản thân sao để cho tương ứng với chủ ngữ hoặc tân ngữ của mệnh đề chính.c. Thì (tenses): Đổi thì của cồn từ thành thì vượt khứ tương ứng.
Present simplePast simple
Present progressivePast progressive
Present perfectPast perfect
Present perfect progressivePast perfect progressive
Past simplePast perfect
Past progressivePast perfect progressive
Past perfectPast perfect
Past perfect progressivePast perfect progressive
Will/ shall/ can / mayWould/ should/ could/ might
Am/ is/ are going toWas/ were going to
Must/ have toHad to
Ex:‘I will come & see you soon,’ said Marry.=> Mary said that she would come và see us soon.‘I’m very happy,’ Alex said to me.=> Alex told me that he was very happy.Lưu ý:- chúng ta không thay đổi thì trong câu con gián tiếp khi cồn từ giới thiệu ở thì hiện tại (Present simple, Present progressive, Present perfect) hoặc tương lai đối kháng (future simple); câu dẫn trực tiếp là câu điều kiện không tồn tại thật (loại 2 cùng 3) hoặc mệnh đề giả định; câu trực tiếp diễn tả chân lý, thực sự hiển nhiên, thói quen (trong trường đúng theo này ta có thể chọn đổi hoặc không đổi thì trong câu loại gián tiếp).Ex:John says ‘I am coming.’⇒ John says he is coming.‘If I was taller I would be a basketball player,’ he said.⇒ He said if he was taller he would be a basketball player.‘The earth is round,’ said Galileo. ⇒ Galileo said the earth is/was round.- không đổi các động trường đoản cú tình thái could, would, should, might, ought to, used to, had better.Must có thể đổi thành had to hoặc duy trì nguyên.Ex: ‘Ann might ring today,’ he said. ⇒ He said Ann might ring that day.d. Tính từ, trạng từ, cụm trạng từ bỏ chỉ thời gian, khu vực chốn

This/ There

That/ those

Here

There

Now

Then

Ago

Before

At the moment

At that moment

Today/ tonight

That day/ that night

Tomorrow

The next day/ the following day

Yesterday

The day before/ the previous day

Next time

The following/ the next time

Next Sunday/ week/ month/ year

The following Sunday/ week/ month/ yearThe Sunday/ week/ month/ year after

Last Sunday/ week/ month/ year

The previous Sunday/ week/ month/ year;The Sunday/ week/ month/ year before
Ex:‘These are my shoes,’ said Ann. ⇒ Ann said those were her shoes.‘We saw that film yesterday,’ said Chris.⇒ Chris said they had seen that film the day before.2. Câu hỏi (questions)a. Câu hỏi Yes – No (Yes – No questions)- Dùng những động từ bỏ tường thuật: ask, inquire, wonder want lớn know.- dùng if hoặc whether sau cồn từ tường thuật.- Đổi cấu trúc thắc mắc thành câu trần thuật.- Đổi thì của cồn từ, đại từ, tính từ, trạng từ (giống cách đổi trong câu è cổ thuật).Ex:‘Does Harry like school?’ said Ms. Brown.⇒ Ms. Brown asked if/whether Harry liked school.b. Thắc mắc Wh- (Wh- question)- Dùng các động tự tường thuật: ask, inquire, wonder want to know.- tái diễn từ nhằm hỏi (what, where, when, why,…) sau đụng từ tường thuật.- Đổi cấu trúc thắc mắc thành câu trằn thuật.- Đổi thì của hễ từ, đại từ, tính từ, trạng từ.Ex:‘Where do you live?’ said John to Sarah.⇒ John asked Sarah where she lived.3. Câu trách nhiệm và câu yêu cầu, lời đề nghị, lời khuyên, lời hứa, ….(commands, requests, offers, advices, promises,…)- dùng động trường đoản cú tường thuật ask, tell, order, request, offer, advise, promise,…(động trường đoản cú tường thuật phải phù hợp với nhiều loại câu). Ask thường xuyên được dùng để tường thuật câu yêu cầu (request) và tell được dùng để làm tường thuật câu trách nhiệm (command).- Đặt tân ngữ chỉ fan nhận lệnh (nếu có) sau rượu cồn từ tường thuật.- dùng dạng nguyên mẫu tất cả to (to-inf) của đụng từ vào câu trực tiếp.Ex:‘Don’t talk!’ said the teacher lớn us. ⇒ The teacher told us not khổng lồ talk.‘Listen to lớn me, please, everyone,’ said Ms. Miller.⇒ Ms. Miller asked everyone khổng lồ listen lớn her.
Suggest + verb-ing/ that clause

Ex: ‘Let’s go khổng lồ that new café,’ said Ann.

⇒ Ann suggested going lớn that new cafe.⇒ Ann suggested that we go/ should go/ went lớn that new cafe.4. Câu cảm thán (Exclamation)Câu cảm thán thường xuyên được thuật lại bởi động từ bỏ exclaim, say that.Ex: ‘What a beautiful house!’ She exclaimed/ said that the house was beautiful.5. Câu hỗn hợp (Mixed types)Khi thay đổi câu hỗn hợp sang câu loại gián tiếp ta thay đổi theo từng phần, sử dụng động từ trình làng riêng mang đến từng phần.Ex: Peter said, ‘What time is it? I must go now.’⇒ Peter asked what time it was and said that he had to go then

TAG QUESTIONS – CÂU HỎI ĐUÔI

Câu hỏi đuôi là câu hỏi ngắn được thêm vào thời điểm cuối câu trằn thuật (statements). Câu hỏi đuôi được thành lập bằng 1 trợ cồn từ hoặc đụng từ to lớn be với 1 đại từ bỏ nhân xưng (chỉ nhà ngữ của câu).
To be/ auxiliary verb (+ not) + personal pronoun
Câu nai lưng thuật xác minh + câu hỏi đuôi bao phủ định (Positive statement + negative question tag)Ex: It is cold, isn’t it?Câu trằn thuật tủ định + câu hỏi đuôi xác minh (Negative statement + positive question tag)Ex: It isn’t cold, is it?- ví như câu trằn thuật bao gồm trợ động từ (hoặc hễ từ khổng lồ be) thì đụng từ này được tái diễn trong câu hỏi đuôi.Ex:Sally can speak French, can’t she?You haven’t lived here long, have you?- trường hợp câu è cổ thuật không tồn tại trợ cồn từ, cần sử dụng trợ hễ từ vì trong câu hỏi đuôi.Ex:You lượt thích oysters, don’t you?Henry gave you a watch, didn’t he?- thắc mắc đuôi khẳng định được cần sử dụng sau câu có những từ bao phủ định: no, nothing, nobody, never, seldom, rarely, hardly, scarcely, little.Ex: You’ve never been lớn Australia, have you?Một số trường hợp quánh biệt1.Câu hỏi đuôi của I am là aren’t I?Ex: I’m late, aren’t I?2. Câu hỏi đuôi sau câu mệnh lệnh xác minh (affirmative imperatives) là will you? Would you? can you? với could you? won’t you? hoàn toàn có thể được dùng để làm mời ai làm điều gì một bí quyết lịch sự.Ex:Give me a hand, will you?Sit down, won’t you?3. Sau câu mệnh lệnh phủ định (negative imperatives), dùng will you?Ex: Don’t tell anybody, will you?4. Sau Let’s…..(trong câu gợi ý…) sử dụng shall we?Ex: Let’s have a party, shall we?5. There gồm thể làm chủ ngữ trong thắc mắc đuôi.Ex: There’s something wrong, isn’t there?6. It được dùng thay đến nothing và everything. They được sử dụng thay mang đến nobody, somebody, cùng everybody.Ex: Nothing can happen, can it?Somebody wanted a drink, didn’t they?7. It được dùng thay đến this/ that. They được sử dụng thay đến these/ those.Ex: This is your pen, isn’t it?These aren’t your books, are they?Cách trả lời câu hỏi đuôi.Trả lời YES khi câu xác minh đúng và vấn đáp NO lúc câu che định đúng.Ex: You’re going today, aren’t you? Yes, I am.She isn’t your sister, is she? No, she isn’t.

VERB FORMS – HÌNH THỨC ĐỘNG TỪ

I. Danh đụng từ (Gerund): Verb-ingDanh động từ hay được dùng:- Sau 1 số ít động từ bỏ và nhiều động từ: avoid, admit, appreciate, avoid, can’t help, can’t stand, can’t bear, can’t face, consider, delay, deny, detest, discuss, dislike, enjoy, fancy, feel like, finish, forgive, give up, hate, imagine, involve, keep, like, love, loathe, mention, mind, miss, postpone, practice, prefer, recall, recollect, report, resent, resist, risk, suggest, tolerate.Ex: Greg really loves watching TV.He’s finished mending the car.- Sau giới từEx: Lisa congratulated Bob on passing the test.I’m looking forward khổng lồ seeing you again.- Sau những cụm từ: be busy, it’s no good/use, it’s a waste of time, there’s no point in, it’s (not) worth.Ex: She is busy practicing the piano.It’s worth reading that book. It’s great.- Sau những động từ catch, discover, feel, find, hear, notice, see, watch + tân ngữ chỉ hành động đang tiếp diễn.Ex: I saw him crossing the road.- Sau các động từ dislike, imagine, involve, keep, mind, prevent, remember, risk, spend, stop, waste + tân ngữEx: Children nowadays spend too much time watching TV.II. Động từ bỏ nguyên mẫu tất cả to (to-inf)Động trường đoản cú nguyên mẫu gồm to hay được dùng:- Sau một số ít động từ: afford, agree, arrange, appear, ask, attempt, care, choose, claim, dare, decide, demand, expect, fail, happen, hesitate, hope, intend, learn, manage, neglect, offer, plan, prepare, pretend, promise, propose, refuse, seem, swear, tend, threaten, vow, want, wish, would like/ love/ prefer, urge.Ex: He decided lớn stay và see what would happen.We are planning khổng lồ go abroad this year.- Sau tân ngữ của các động từ: advise, allow, ask, (can’t) bear, beg, cause, command, compel, encourage, expect, find, forbid, force, get, guess, hate, help, instruct, intend, invite, leave, like, love, mean, need, oblige, observe, order, permit, prefer, persuade, recommend, remind, request, suspect, teach, tell, tempt, urge, want, warn, wish.Ex: I didn’t ask you to lớn pay for the meal.My doctor advised me to lớn go on holiday.- Sau những tính từ diễn tả cảm xúc, phản ứng (glad, happy, delighted, pleased, anxious, surprised, shocked, afraid,…) cùng 1 số các tính tự thông dụng (right, wrong, certain, able, likely, easy, difficult, hard, good, kind, ready,…).Ex: We’re happy khổng lồ be here.We were right khổng lồ start early.- Sau enough với too.Ex: The apples were ripe enough to lớn pick.The box was too heavy khổng lồ lift.- Sau các nghi ngại từ trong tiếng nói gián tiếp (ngoại trừ why).Ex: Tell us what to lớn do.- Để diễn tả mục đích.Ex: He went khổng lồ the United States to learn English.III. Động tự nguyên mẫu không to (bare-inf)Động trường đoản cú nguyên mẫu mã không to được dùng:- Sau các trợ đụng từ tình thái (modal verbs: will, shall, would, should, can, could, may, might, must, have to).Ex: I must go now.- Sau các động từ tri giác see, hear, feel, watch, notice + tân ngữ chỉ hành động hoàn tất.Ex: I didn’t see him come in. (but: He wasn’t seen lớn come in.)- Sau make, let, help + tân ngữEx: They made me repeat the whole story.My father let me drive this car.- Sau help + tân ngữ hoàn toàn có thể là 1 cồn từ nguyên mẫu bao gồm to hoặc ko to.Ex: He helped me move/ lớn move the cupboard.- Sau các cụm động từ had better, would rather, had sooner và sau why hoặc why not.Ex: I would rather go alone.You’re looking tired. Why not take a holiday?Danh hễ từ, cồn từ nguyên mẫu có to hoặc rượu cồn từ nguyên chủng loại không khổng lồ (gerund, to-inf, or bare-inf)

see, hear, feel,…+ object +bare-inf: chỉ sự hoàn toàn của hành động
Verb-ing: chỉ sự tiếp nối của hành động
Ex: I once heard Brendel play all the Beethoven concertos. As I passed his house I heard him playing the piano.
forget/ remember +to-inf: quên/ nhớ làm việc gì đó
to-inf: quên/ nhớ thao tác làm việc gì đó
regret +to-inf: lấy làm cho tiếc lúc phải đưa tin xấu đến ai đó
Verb-ing: hụt hẫng về điều gì đó đã xảy ra trong thừa khứ
Ex: I regret khổng lồ tell you that you failed the test. I regret lending him some money. He never paid me back.
stop/ finish +to-inf: hoàn thành lại để làm việc gì
Verb-ing: xong xuôi làm việc gì
Ex: We stopped to lớn buy a newspaper. Sally stopped talking & sat down.
try+to-inf: chỉ sự nỗ lực (cố gắng)
Verb-ing: chỉ sự thí điểm (thử)
Ex: She tried her best to lớn solve the problem.John isn’t here. Try phoning his trang chủ number.
mean+to-inf: chỉ dự định hoặc ý định
Verb-ing: chỉ sự tương quan hoặc kết quả
Ex: I don’t think she means to get married for the moment.If you want khổng lồ pass the exam, it will mean studying hard.
go on+to-inf: chỉ sự biến hóa của hành động
Verb-ing: chỉ sự tiếp tục của hành động
Ex: She stopped talking & went on to lớn read her novel.He said nothing but just went on working.
need+to-inf (nghĩa chủ động)
Verb-ing (nghĩa bị động)
Ex: You need to clean that sofa again.That sofa needs cleaning again. (= need to be cleaned)
advise, recommend, allow,permit, encourage, require+object + to-inf
Verb-ing
Ex: We don’t allow smoking in our house. We don’t allow people khổng lồ smoke in our house.But: People aren’t allowed to smoke in our house.begin, start, like, love, hate, intend, continue, cannot/ could not bear rất có thể được theo sau vì động tự nguyên mẫu mã hoặc danh từ bỏ mà không tồn tại sự không giống nhau về nghĩa.Ex: She began playing/ khổng lồ play the guitar when she was six.I intend telling / to tell her what I think.….Tải trọn bộ kỹ năng Ngữ pháp lớp 9 bạn dạng PDF:
TẢI TRỌN BỘ KIẾN THỨC NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 9
BÀI TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 9Như vậy, các con sẽ phần nào khối hệ thống hóa được lượng kỹ năng và kiến thức Ngữ pháp “khổng lồ”. Và còn chần chờ gì nữa, hãy vận dụng những kiến thức trên, thử mức độ với các dạng bài xích tập sau những con nhé!
TẢI BÀI TẬP NGỮ PHÁP CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH LỚP 9
Chúc chúng ta học sinh vẫn ôn tập thật tốt, vắt chắc kỹ năng và kiến thức Tiếng Anh để lấy trọn điểm các bài tập về Ngữ pháp bên trên lớp tương tự như các kỳ thi học tập thuật nhé!Trong quá trình giúp nhỏ tự ôn tập giờ đồng hồ Anh sống nhà, mối cung cấp tài liệu rất nhiều mẫu mã và nhiều dạng, cha mẹ nên chọn sách, trang web cân xứng với độ tuổi, sở thích và chuyên môn hiện trên của con. Cùng để hành trình dài này trở nên tiện lợi theo lộ trình, định hướng cân xứng với từng độ tuổi, đối tượng người tiêu dùng học sinh, phụ huynh nên chọn upes2.edu.vn - Trung trung ương tiếng Anh đáng tin tưởng - ngay gần 10 năm góp sức vì sự hiện đại Tiếng Anh từng giờ của trẻ được phụ huynh tin yêu an, an tâm chọn lựa.Phụ huynh vui mắt đăng ký kết tại http://bit.ly/Tuvan_ams hoặc điện thoại tư vấn điện cho tới tổng đài 024 7305 0384 để thừa nhận được tư vấn từ siêng gia.Trân trọng,upes2.edu.vn English Center