Tổng Hợp Tất Cả Các Hàm Thông Dụng Trong Excel 2007, 15+ Hàm Cơ Bản Trong Excel Cho Dân Văn Phòng

Đối với những người dùng văn phòng, các hàm cơ bản trong Excel là hành trang không thể thiếu đối với mỗi người trong khi làm việc hoặc học tập. Những hàm cơ bản trong Excel mà chúng tôi tổng hợp dưới đây sẽ rất có ích với các bạn thường xuyên phải làm việc trên bảng tính Excel và càng có giá trị hơn nếu bạn mong muốn chinh phục bảng tính do Microsoft phát triển này.

Đang xem: Các hàm thông dụng trong excel 2007

Danh sách các hàm cơ bản trong Excel mà chúng tôi chia sẻ dưới đây bao gồm hàm SUM, hàm SUMIF, hàm IF, hàm MIN – MAX, hàm COUNTIF, hàm Left – Right, hàm LEN, hàm TODAY và hàm DAY, MONTH, YEAR. Hãy cùng tham khảo nhé!

Tổng hợp những hàm Excel cơ bản mà bạn cần biết

Sử dụng hàm SUM

Cộng tất cả các số trong vùng dữ liệu được chọn.

– Cú pháp: =SUM(number1 <, number2…>)

– Các tham số: Number1, Number2… là các số, vùng dữ liệu cần tính tổng. Từ Excel 2007 trở về sau, bạn có thể dùng SUM để để tính tổng của 255 giá trị lại với nhau (trong những version trước, con số này chỉ là 30). Ví dụ:

=SUM(B4:B10;C4:C10;D4:D10)

*
*
*
*
*
*
*

Lưu ý:

Có thể dùng các ký tự đại diện trong điều kiện: dấu ? đại diện cho một ký tự, dấu * đại diện cho nhiều ký tự. Để tìm những dấu ? hoặc * thì các bạn gõ thêm dấu ~ ở trước dấu ? hay *. Ví dụ, để biểu diễn điều kiện “các ô có 4 ký tự và có chứa dấu ? ở vị trí cuối cùng” như sau: ???~?Khi điều kiện để đếm là text (ký tự), COUNTIF không phân biệt chữ thường hay chữ hoa.

Sử dụng hàm LEFT, RIGHT

Lấy một số ký tự bên trái, bên phải của một text.

– Cú pháp:

=LEFT(text <, num_chars>);=RIGHT(text <, num_chars>)

– Các tham số:

text: văn bản cần lấy ký tựnum_chars: số ký tự cần trích ra phía bên trái hoặc bên phải của text, mặc định là 1

Ví dụ:

=LEFT(“upes2.edu.vn”;11) → upes2.edu.vn

=RIGHT(“upes2.edu.vn”;3) → com

Lưu ý:

Nếu num_chars = 0 thì kết quả trả về là chuỗi rỗng (“”), nếu num_chars Nếu num_chars lớn hơn độ dài của text thì kết quả trả về sẽ là toàn bộ text.

Sử dụng hàm LEN

Trả về giá trị là chiều dài của text.

– Cú pháp: =LEN(text)

– Các tham số: Text: Là chuỗi cần tính chiều dài

– Ví dụ:

=LEN(“upes2.edu.vn”) → 11

Sử dụng hàm TODAY

Trả về ngày tháng năm hiện hành của hệ thống.

– Cú pháp: =TODAY()

– Các tham số: Hàm này không có đối số

Sử dụng hàm DAY, MONTH, YEAR

Trả về số nguyên lần lượt tương ứng với ngày, tháng, năm của giá trị ngày tháng.

– Cú pháp:

=DAY(serial_number) =MONTH(serial_number) =YEAR(serial_number)

– Các tham số: serial_number: Biểu thức ngày tháng hoặc là một giá trị số chỉ giá trị ngày tháng.

Sử dụng hàm AVERAGE

Hàm AVERAGE là một hàm cơ bản trong Excel cho phép bạn thực hiện tính các giá trị trung bình của ô hoặc của các ô được chọn. Việc sử dụng hàm này như sau:

Cú pháp:

=AVERAGE(number1, number2, …)

Bài tập Excel thực hành

Sau khi đã nắm bắt được các hàm cơ bản này thì bạn có thể sử dụng để thực hiện bài tập dưới đây.

Xem thêm:

STT Mã hàng thời trang Số lượng Đơn giá bán Chiết khấu Doanh thu
1 LU*SBQF12 848
2 D?*DGST1 1,451
3 OETOBF3 682
4 RDWEWH7 1,142
5 FXZYHU12 1,770
6 AU??PKT6 660
7 HOLOEY11 1,831
8 KSUJDL11 1,628
9 INIUHB5 1,977
10 O**PLHG12 1,572
11 VBW?*PC4 759
12 IXLBQG11 1,649
13 IDAEEI9 987
14 BLBCTG12 1,100
15 PSW**RK2 533

Yêu cầu

1. Tính tổng số lượng hàng bán các Mã hàng thời trang có chứa ký tự **

2. Các ký tự số cuối cùng của Mã hàng thời trang thể hiện tháng hàng hóa đó được bán trong năm. Tính tổng số lượng hàng hóa được bán trong tháng 12

3. Đơn giá bán được công ty xác định theo từng quý trong năm. Cụ thể như sau:

Dựa vào thông tin trên, điền đơn giá cho các mã hàng.

4. Để kích thích khả năng bán hàng của các nhân viên, công ty áp dụng hình thức chiết khấu. Nếu quý nào, số lượng hàng bán của mặt hàng đạt một mức xác định thì sẽ được hưởng tiền chiết khấu.

Tiền chiết khấu = Số lượng x Đơn giá bán x % chiết khấu.

VD: Với mã LU*SBQF12 có số lượng bán trong T12 (quý 4) là 848 sản phẩm

5. Yêu cầu tính tiền chiết khấu cho các mã hàng nếu có. Tính Doanh thu = Số lượng x Đơn giá bán – Chiết khấu.

Xem thêm:

Tải tập tin bài tập

Nếu như bạn muốn tải bài tập này về để thực hành thì có thể chọn vào các trang dưới đây.

Lời kết

Trên đây là một số hàm cơ bản giúp các bạn làm quen với các hàm trong phần mềm bảng tính Excel. Ngoài ra, các bạn nên đọc tham khảo các hàm nâng cao khác như VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX…

Trong bài viết tiếp theo để nâng cao kiến thức của mình và tăng tốc độ làm việc với Excel và nếu như có thắc mắc gì khi làm việc với các hàm trong Excel thì đừng quên để lại bình luận của bạn trong phần dưới đây nhé!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *