Trong bài viết này, upes2.edu.vn đang hướng dẫn chúng ta cách sử dụng những hàm giải pháp xử lý chuỗi hay sử dụng trong Excel.. Hãy cùng tinhocsieutoc khám phá qua bài share này nhé.

Bạn đang xem: Các hàm xử lý chuỗi trong excel


I. Hàm LEFT()

Định nghĩa: Hàm Left() là hàm tách những ký tự được đếm từ phía trái sang phải của chuỗi ký tự hoặc ô chứa ký kết tự đó.


Cú pháp: =LEFT(text, )

Trong đó:

• text: là chuỗi ký kết tự hoặc mã của ô chứa chuỗi ký tự cần tách tách.

• num_chars: là số cam kết tự tự trái qua cần được bóc tách tách (có tính khoảng chừng trắng).

 Hàm giải pháp xử lý Chuỗi

Ví dụ: Như trong hình dưới đây, để tách tách 4 ký kết tự đầu của chuỗi cam kết tự “CNTT 5120210” khớp ứng với ô B3 ta bao gồm =LEFT(B3,4) vào ô phương pháp trên Excel. 4 cam kết tự trước tiên được tách bóc là “CNTT” được nhập vào cột Hàm LEFT.

*
Hàm giải pháp xử lý Chuỗi vào Excel 2019II. Hàm RIGHT()

Định nghĩa: cũng như như hàm LEFT() tuy vậy hàm RIGHT() bao gồm chiều tách bóc tách ký tự ngược lại là từ đề xuất sang trái của chuỗi cam kết tự hoặc ô chứa ký tự.

Cú pháp: =RIGHT(text, )

Trong đó:

• text: là chuỗi ký kết tự hoặc mã của ô đựng chuỗi ký tự cần bóc tách tách.

• num_chars: là số ký tự từ đề nghị qua trái được bóc tách (có tính khoảng chừng trắng).

Ví dụ: Như trong hình dưới đây, để tách tách 6 ký tự bên đề nghị của chuỗi cam kết tự “CNTT 512010” khớp ứng với cột B3 ta bao gồm =RIGHT(B3,6) vào ô bí quyết trên Excel. 6 ký kết tự được bóc tách là “512010” được nhập vào cột Hàm RIGHT.

*
Hàm cách xử trí Chuỗi trong Excel 2019

 Hàm giải pháp xử lý Chuỗi

III. Hàm MID()

Định nghĩa: Hàm MID là hàm lấy số ký kết tự được chỉ định và hướng dẫn trong chuỗi cam kết tự. Nếu như chuỗi cam kết tự ko đủ số lượng ký tự đáp ứng nhu cầu yêu mong của hàm MID thì lấy đến khi kết thúc chuỗi.

Cú pháp: =MID(text, start_num, num_chars)

Trong đó:

• text: là chuỗi ký kết tự hoặc mã của ô đựng chuỗi ký kết tự cần bóc tách tách.

• Start_num: là vị trí bắt đầu lấy ký tự vật dụng mấy (được tính từ trái sang).

• num_chars: là số ký tự trường đoản cú trái qua đề xuất được tách tách (có tính khoảng chừng trắng).

Ví dụ: Như vào hình bên dưới đây, để tách tách 2 ký tự từ bỏ vị trí cam kết tự số 5 của chuỗi ký kết tự “TOAN09HOC” tương xứng với cột B3 ta bao gồm =MID(B3,5,2) vào ô cách làm trên Excel. 2 ký kết tự được tách là “09” được nhập vào cột Hàm MID.

*
Hàm xử lý Chuỗi trong Excel 2019IV. HÀM CONCAT()

Định nghĩa: Hàm CONCAT phối kết hợp văn phiên bản từ những phạm vi và/hoặc chuỗi nhưng lại không cung ứng dấu bóc hoặc đối số IgnoreEmpty.

Cú pháp: =CONCAT(text1, ,…)

Trong đó:

• text1: Mục văn bản cần kết hợp. Một chuỗi hoặc xâu chuỗi, ví dụ như một dải ô.

Xem thêm: Giảm Dung Lượng File Pdf Trực Tuyến Miễn Phí, Nén Pdf Trực Tuyến

: các mục văn bạn dạng bổ sung đề xuất kết hợp. Rất có thể có buổi tối đa 253 tham đối văn bạn dạng cho những mục văn bản. Mỗi tham đối hoàn toàn có thể là một chuỗi hoặc xâu chuỗi, chẳng hạn như một dải ô.

Lưu ý:

• Hàm CONCAT dùng cho Excel Office 365, Excel 2019, Excel 2016 Với Excel 2013 hoặc cũ hơn, bạn có thể sử dụng hàm CONCATENATE vắt thế.

• nếu như chuỗi công dụng vượt quá 32767 ký tự (giới hạn ô) thì hàm CONCAT đã trả về lỗi #VALUE!.

Ví dụ:

*
Hàm giải pháp xử lý Chuỗi vào Excel 2019V. Hàm LEN(), LENB()

Định nghĩa: Hàm LEN() trả về số ký kết tự trong một chuỗi văn bản. Hàm LENB() trả về số byte dùng để biểu thị các ký tự trong một chuỗi văn bản.

Cú pháp:

=LEN(text)

=LENB(text)

Trong đó:

• text: Văn bản mà bạn muốn tìm độ dài của nó. Khoảng trống được đếm là ký tự.

Chú ý:

• các hàm này có thể không khả dụng ở phần lớn ngôn ngữ.

• Hàm LENB chỉ đếm 2 byte đến mỗi ký tự lúc ngôn ngữ DBCS được thiết lập làm ngôn ngữ mặc định. Nếu không, hàm LENB sẽ hành động giống như hàm LEN, đếm 1 byte đến mỗi ký tự.(Các ngôn ngữ hỗ trợ DBCS bao gồm Tiếng Nhật, Tiếng Trung Quốc (Giản thể), Tiếng Trung Quốc (Phồn thể) và Tiếng Hàn Quốc).

Ví dụ:

*
Hàm cách xử lý Chuỗi trong Excel 2019VI. HÀM EXACT()

Định nghĩa: Hàm EXACT() là hàm đối chiếu giữa nhì chuỗi. Nếu như hai chuỗi như thể nhau thì trả về TRUE, ví như hai chuỗi không giống nhau thì trả về FALSE. Có phân biệt chữ hoa và thường.

Cú pháp: =EXACT(text1, text2)

Trong đó:

• text1: Chuỗi văn bản thứ nhất.

• text2: Chuỗi văn bản thứ hai.

Ví dụ:

*
Hàm giải pháp xử lý Chuỗi trong Excel 2019VII. Hàm FIND()

Định nghĩa: Hàm FIND() tra cứu vị trí bắt đầu của chuỗi con gồm trong chuỗi chuỗi lớn, tính theo cam kết tự đầu tiên và bao gồm phân biệt chữ hoa cùng chữ thường.

Cú pháp:

=FIND(chuỗi con, chuỗi lớn, vị trí bắt đầu)

=FIND(find_text,within_text,)

Trong đó:

• chuỗi con (find_text): Chuỗi con cần tìm.

• chuỗi béo (within_text): Chuỗi lớn có chứa chuỗi con bắt buộc tìm.

• Vị trí bước đầu : Vị trí bắt đầu muốn tìm kiếm trong chuỗi. Đối số này là tùy chọn hoàn toàn có thể có hoặc không.