Bài viết hướng dẫn chi tiết cách chèn biểu tượng, gán hoặc thay đổi shortcut kèm theo hình tượng và biện pháp dùng các hình tượng đặc biệt… trong tài liệu Microsoft Word 2013.Bạn đã xem: Chèn biểu tượng trong word 2007

Microsoft Word hỗ trợ hàng trăm hình tượng không gồm trên keyboard để bạn chèn vào tài liệu. Ví dụ, bạn có thể chèn số thập phân (½), hình tượng độ (°), pi (π), hoặc các ký hiệu chi phí tệ, ví dụ như bảng Anh (£). Tất cả rất nhiều biểu tượng và ký kết tự cho từng bộ fonts chữ.Bạn đang xem: biện pháp chèn biểu tượng trong word 2007

Để chèn một biểu tượng vào tài liệu Word 2013, đặt con trỏ vào vị trí bạn muốn chèn biểu tượng và nhận tab (thẻ) “Insert” trên thanh Ribbon.

Bạn đang xem: Cách chèn biểu tượng trong word 2007


*

*

*

*

*

Lưu ý: vỏ hộp thoại “Symbol” không auto đóng lại khi bạn chèn một biểu tượng. Điều này có thể chấp nhận được bạn chèn nhiều biểu tượng một lúc. Nếu như bạn đã trả tất câu hỏi chèn, thừa nhận nút “Close”.

Các biểu tượng bạn vừa chèn vào tài liệu Word được liệt kê sinh hoạt mục “Recently used symbols”, vấn đề này đặt biệt tiện lợi khi bạn có nhu cầu chèn một biểu tượng nhiều lần.

Microsoft Word gán mang lại mỗi biểu tượng một phím tắt (shortcut) đi kèm. Mặc dù nhiên, không dễ để lưu giữ được toàn bộ những shortcut này. Chúng ta có thể gán mang đến những hình tượng bạn tiếp tục sử dụng hầu như shortcut dễ nhớ.

Có hai cách để gán phím tắt cho các biểu tượng:

Cách 1: nhấn chuột đề nghị lên một title mục bên trên tab bất kỳ ở thanh Ribbon và chọn “Customize the Ribbon” tự menu hiện ra.

Trên hộp thoại “Customize Keyboard”, cuộn xuống phía dưới danh sách “Categories” và lựa chọn “Common Symbols”.

Xem thêm: Mẫu Giấy Đề Xuất Mua Văn Phòng Phẩm, Mẫu Đề Nghị Mua Văn Phòng Phẩm

Sau đó, chọn hình tượng mà bạn muốn gán shortcut ở danh sách “Common Symbols”. nhấn vào hộp soạn thảo “Press new shortcut key” và nhập shortcut bạn muốn gán. Thừa nhận nút “Assign”, vậy là shortcut sẽ được chế tạo hộp “Current keys”. Nhấn “Close” để đóng vỏ hộp thoại.

Cách 2: chúng ta có thể gán shortcut cho một hình tượng từ vỏ hộp thoại “Symbol” bằng phương pháp nhấn vào nút “Shortcut Key”.

Thao tác này giúp đỡ bạn truy cập thẳng vào hộp thoại “Customize Keyboard”, tại đây bạn có thể gán shortcut cho biểu tượng đã chọn theo phong cách nói trên. Đối với biện pháp này, hình tượng duy nhất bao gồm trong vỏ hộp thoại “Customize Keyboard” là biểu tượng được chọn trong hộp thoại “Symbol”.

Hộp thoại "Symbol" cũng được cho phép bạn chèn thêm những ký từ bỏ và hình tượng khác bằng phương pháp dùng tab “Special Characters”, như các loại vệt gạch ngang. Để chèn một ký kết tự sệt biệt, chọn ký tự mong muốn chèn và nhấn “Insert”.