Toán lớp 4 phân tách cho số có 2 chữ số học viên tiếp tục được gia công quen cùng với phép tính chia và các bài tập vận dụng của phép chia.Bài học tập này upes2.edu.vn tiếp tục cung cấp các kỹ năng trọng tâm, bài xích tập áp dụng của toán lớp 4 chia cho số tất cả 2 chữ số. Cha mẹ vàhọc sinh cùng tham khảo nhé.

Bạn đang xem: Cách chia số có 2 chữ số

1. Ôn tập biện pháp chia cho số có một chữ số

*

Thực hiện nay phép phân tách theo máy tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

2 phân tách 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 1, 1 không phân tách được mang đến 2, viết 0

0 nhân 2 bởi 0, 1 trừ 0 bằng 1

Hạ 0 được 10, 10 chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bởi 0

Hạ 2, 2 chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Bí quyết chia cho số bao gồm 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép chia có số dư

*

Thực hiện nay phép phân chia theo lắp thêm tự từ bỏ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

20 phân chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bởi 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, phép chia này là phép chia hết.

Xem thêm:

2.2. Lấy ví dụ như 2. Phép chia gồm số dư

*

Thực hiện tại phép chia theo đồ vật tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

51 phân tách 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân tách 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bằng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhấn xét phép chia cho số tất cả 2 chữ số

Những xem xét khi thực hiện phép phân tách số bao gồm hai chữ số

Phép chia hết là phép chia bao gồm số dư bằng 0

Phép chia gồm dư là phép chia bao gồm số dư không giống 0

Phép chia có dư thì số dư luôn nhỏ tuổi hơn số chia

3. Ôn tập hàng và phần trong số từ bỏ nhiên

*

Hàng đối kháng trăm, sản phẩm chục, hàng đơn vị hợp thành lớp đơn vịHàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm ngàn hợp thành lớp nghìn

4. Bài bác tập áp dụng toán lớp 4 chia cho số gồm 2 chữ số

4.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: kiếm tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà mỗi ngày gà đẻ được 3000 trứng tạo thành các tá trứng, mỗi tá 12 quả. Hỏi gồm bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài xích giải

Bài 1:

*

36 phân tách 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 phân chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

Hạ 0 được 50, 50 chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 4 được 24, 24 chia 24 bởi 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân tách hết

*

205 phân chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bởi 144, 205 trừ 144 bằng 61

Hạ 2 được 612 chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân tách 72 bởi 5, viết 5

5 nhân 72 bởi 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân tách hết

*

168 phân chia 56 bởi 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bởi 0

0 phân chia 56 bởi 0, viết 0

Hạ 84 chia 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bằng 28

Hạ 0 được 280 phân chia 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân chia hết.

Bài 2:

*

56 phân chia 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bằng 21

Hạ 9 được 219 chia 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia tất cả số dư

*

205 phân chia 45 bởi 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bằng 25

Hạ 2 được 252 chia 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bởi 225, 252 trừ 225 bằng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia bao gồm số dư

*

228 phân tách 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bởi 44

Hạ 8 được 448 phân tách 46 bằng 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bằng 34

Hạ 5 được 345 phân chia 46 bởi 7, viết 7

7 nhân 46 bởi 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia gồm số dư

*

459 phân chia 57 bởi 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bởi 3

3 không chia được cho 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân chia 57 bởi 6, viết 6

6 nhân 57 bởi 342, 347 trừ 342 bằng 5

Hạ 6 được 56 phân tách 57 không phân chia hết viết 0

0 nhân 57 bằng 0, 56 trừ 0 bởi 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia có số dư

Bài 3:

Thực hiện biểu thức theo luật lệ ưu tiên: phép nhân phân tách trước, cộng trừ sau

Biểu thức chỉ có phép nhân, phân tách thì triển khai thứ tự tự trái qua phải.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hàng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập thực hành

5.1. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: tra cứu x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính cực hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: vườn cây nạp năng lượng quả nhà bác Tư tất cả 800 cây nạp năng lượng quả các loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi mỗi hàng bao gồm bao nhiêu cây nạp năng lượng quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học xuất sắc toán lớp 4 phân chia cho số bao gồm 2 chữ số, học sinh cần phải cần cù làm bài xích tập để thành thục các bước tính phép chia. Liên tục theo dõi upes2.edu.vn để được hỗ trợ thêm nhiều kiến thức bổ ích nhé.