Cách Dùng Hàm Hlookup Giữa 2 Sheet Và 2 File, Cách Dụng Hàm Hlookup Giữa 2 Sheet

1. Hàm Vlookup

Chắc có những bạn chưa biết về hàm Vlookup. Đây là hàm khá thông dụng và được sử dụng khá thường xuyên trên bảng tính excel.

Đang xem: Cách dùng hàm hlookup giữa 2 sheet

Ở một khái niệm cơ bản và bao quát nhất thì hàm thực hiện việc truy xuất dữ liệu với các điều kiện cho trước.

*

1 ví dụ về hàm vlookup sử dụng cho nhiều Sheet

Tuy nhiên thì thường hay áp dụng hàm trên cùng một file cùng một bảng tính nhất định, nhưng với một số trường hợp công việc lại không đơn giản như vậy, vùng điều kiện và vùng bạn cần truy xuất dữ liệu lại thuộc vào 2 sheet khác nhau, thậm chí xa hơn có thể là 2 file excel khác nhau. Tuy nhiên bạn vẫn có thể thực hiện việc truy xuất bình thường với hướng dẫn từng mục dưới đây.

1. Định nghĩa & cú pháp hàm hlookup (ý nghĩa của hàm)

1.1. Định nghĩa

Hàm này dùng để làm gì ? có khác gì với hàm vlookup không.

Hàm hlookup là hàm excel được dùng để tìm kiếm thông tin theo hàng trong một bảng dữ liệu từ một điều kiện tìm kiếm cho trước.

1.2. Cú pháp hàm

Bản tiếng việt:

= Hlookup (Điều kiện tìm kiếm, Vùng tìm kiếm, Số thứ tự dòng chứa giá trị muốn tìm, kiểu tìm kiếm)

Bản tiếng anh:

= Hlookup (Lookup_value, Table_array, Row_index_num, )

Để hiểu rõ hơn về cú pháp và cách sử dụng hàm bác bạn hãy tham khảo ví dụ sau nhé:

Áp dụng hàm Vlookup giữa 2 sheet khác nhau

Giả sử ta có 1 file Excel gồm 2 sheets: Tổng hợp Đơn giá. Nhiệm vụ bạn cần là sử dụng hàm Vlookup để truy xuất dữ liệu từ Sheet Đơn giá sang sheet Tổng hợp.

*

Ở ô F3 của sheet Tổng hợp bạn gõ công thức =Vlookup(D3,

*

Giữ nguyên công thức vừa nhập, chọn vào sheet Đơn giá và chọn vùng dữ liệu điều kiện đơn giá A2: B5 sau đó nhấn nút F4 để tuyệt đối vị trí vùng dữ liệu điều kiện. Công thức sẽ thành: =Vlookup(D3,”Đơn giá”!$A$2:$B$5

*

Tại công thức đang thiết lập nhập thêm vào công thức: “,2, TRUE)” rồi nhấn nút Enter.

Xem thêm:

*

Khi đó kéo sao chép công thức xuống dưới các ô còn lại trong cột sẽ hiển thị ra hết kết quả:

*

Mô tả

Tìm kiếm một giá trị trong hàng trên cùng của bảng hoặc mảng giá trị, sau đó trả về giá trị trong cùng cột từ hàng mà bạn chỉ định trong bảng hoặc mảng. Dùng hàm HLOOKUP khi các giá trị so sánh của bạn nằm ở một hàng nằm ngang ở trên cùng một bảng dữ liệu và bạn muốn tìm xuôi xuống một số hàng đã xác định. Dùng VLOOKUP khi các giá trị so sánh của bạn nằm trong một cột ở bên trái của dữ liệu mà bạn muốn tìm.

Chữ H trong tên hàm HLOOKUP là “Horizontal – Ngang.”

1. Hàm Vlookup

Chắc có những bạn chưa biết về hàm Vlookup. Đây là hàm khá thông dụng và được sử dụng khá thường xuyên trên bảng tính excel.

Ở một khái niệm cơ bản và bao quát nhất thì hàm thực hiện việc truy xuất dữ liệu với các điều kiện cho trước.

Tuy nhiên thì thường hay áp dụng hàm trên cùng một file cùng một bảng tính nhất định, nhưng với một số trường hợp công việc lại không đơn giản như vậy, vùng điều kiện và vùng bạn cần truy xuất dữ liệu lại thuộc vào 2 sheet khác nhau, thậm chí xa hơn có thể là 2 file excel khác nhau. Tuy nhiên bạn vẫn có thể thực hiện việc truy xuất bình thường với hướng dẫn từng mục dưới đây.

2. Áp dụng hàm Vlookup giữa 2 sheet

Ví dụ hướng dẫn cụ thể sau:Cho 2 sheet với 2 mục nội dung khác nhau. Sheet 1 là mục danh sách các nhân viên đang cần nhập số tiền thưởng tết. Sheet 2 là những điều kiện xếp loại ứng với số tiền thưởng tết.

Xem thêm: Lời Bài Hát Huyền Thoại Rượu Là Rượu Mà Bia Là Bia Là Bia, Rượu Là Rượu Mà Bia Là Bia

*

Áp dụng hàm Vlookup giữa 2 sheet (1)

Hãy xem xem hàm vlookup sẽ làm gì để tính ra số tiền thưởng tết của mỗi nhân viên thông qua sheet 2 nhé.– Chọn 1 ô cho 1 nhân viên cần tính tiền thưởng đầu tiên thiết lập công thức hàm Vlookup cho ô chọn. Đặt tên cho sheet 2 là Thuong. Tại ô D3 nhập công thức:

*

Áp dụng hàm Vlookup giữa 2 sheet (2)

– Giữ nguyên công thức vừa nhập, chọn vào sheet 2 và chọn vùng dữ liệu điều kiện lương A1: B4 sau đó sử dụng F4 để lần lượt chọn vào các ô dữ liệu A1: B4.

*

Áp dụng hàm Vlookup giữa 2 sheet (3)

– Trở lại Sheet 1, tại công thức vừa thiết lập nhập thêm vào công thức 2,1:

*

Áp dụng hàm Vlookup giữa 2 sheet (4)

– Khi đó kéo sao chép công thức xuống dưới các ô còn lại cột lương thưởng sẽ hiển thị ra hết kết quả:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *