1. Hàm Vlookup

Chắc bao hàm bạn không biết về hàm Vlookup. Đây là hàm hơi thông dụng và được thực hiện khá liên tục trên bảng tính excel.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm hlookup giữa 2 sheet


Ở một định nghĩa cơ bạn dạng và khái quát nhất thì hàm triển khai việc truy xuất tài liệu với những điều kiện cho trước.

*

1 ví dụ như về hàm vlookup sử dụng cho các Sheet

Tuy nhiên thì thường xuyên hay áp dụng hàm trên cùng một file và một bảng tính nhất định, tuy nhiên với một số trường hợp quá trình lại không dễ dàng như vậy, vùng điều kiện và vùng bạn cần truy xuất tài liệu lại thuộc vào 2 sheet khác nhau, thậm chí là xa hơn hoàn toàn có thể là 2 tệp tin excel khác nhau. Tuy nhiên bạn vẫn có thể thực hiện việc truy xuất thông thường với giải đáp từng mục dưới đây.


1. Định nghĩa và cú pháp hàm hlookup (ý nghĩa của hàm)

1.1. Định nghĩa

Hàm này dùng để gia công gì ? bao gồm khác gì cùng với hàm vlookup không.

Hàm hlookup là hàm excel được dùng làm tìm kiếm tin tức theo sản phẩm trong một bảng dữ liệu từ một điều kiện tìm kiếm mang lại trước.

1.2. Cú pháp hàm

Bản giờ việt:


= Hlookup (Điều kiện tra cứu kiếm, Vùng tìm kiếm kiếm, Số thứ tự mẫu chứa giá chỉ trị mong tìm, thứ hạng tìm kiếm)

Bản giờ đồng hồ anh:

= Hlookup (Lookup_value, Table_array, Row_index_num, )

Để nắm rõ hơn về cú pháp với cách sử dụng hàm bác bạn hãy xem thêm ví dụ sau nhé:


Áp dụng hàm Vlookup giữa 2 sheet không giống nhau

Giả sử ta có 1 file Excel có 2 sheets: Tổng đúng theo Đơn giá. Trách nhiệm bạn đề nghị là thực hiện hàm Vlookup nhằm truy xuất tài liệu từ Sheet Đơn giá thanh lịch sheet Tổng hợp.

*

Ở ô F3 của sheet Tổng hợp chúng ta gõ bí quyết =Vlookup(D3,

*

giữ nguyên công thức vừa nhập, lựa chọn vào sheet Đơn giá và chọn vùng dữ liệu đk đơn giá A2: B5 sau đó nhấn nút F4 để hoàn hảo nhất vị trí vùng tài liệu điều kiện. Bí quyết sẽ thành: =Vlookup(D3,"Đơn giá"!$A$2:$B$5

*


Tại công thức đang tùy chỉnh nhập thêm vào công thức: ",2, TRUE)" rồi dìm nút Enter.

Xem thêm:

*

lúc đó kéo sao chép công thức xuống dưới những ô còn sót lại trong cột đang hiển thị ra hết kết quả:

*


Mô tả

Tìm kiếm một giá trị vào hàng bên trên cùng của bảng hoặc mảng giá trị, sau đó trả về giá trị trong cùng cột từ hàng mà bạn chỉ định trong bảng hoặc mảng. Dùng hàm HLOOKUP lúc các giá trị so sánh của bạn nằm ở một hàng nằm ngang ở bên trên cùng một bảng dữ liệu và bạn muốn tìm xuôi xuống một số hàng đã xác định. Sử dụng VLOOKUP khi những giá trị so sánh của doanh nghiệp nằm trong một cột ở phía trái của tài liệu mà bạn có nhu cầu tìm.

Chữ H trong tên hàm HLOOKUP là "Horizontal - Ngang."


1. Hàm Vlookup

Chắc bao hàm bạn không biết về hàm Vlookup. Đây là hàm khá thông dụng cùng được áp dụng khá tiếp tục trên bảng tính excel.

Ở một tư tưởng cơ bạn dạng và tổng quan nhất thì hàm triển khai việc truy nã xuất tài liệu với những điều kiện mang đến trước.

Tuy nhiên thì hay hay vận dụng hàm trên cùng một file cùng một bảng tính độc nhất vô nhị định, tuy nhiên với một số trong những trường hợp quá trình lại không đơn giản dễ dàng như vậy, vùng đk và vùng bạn phải truy xuất tài liệu lại nằm trong vào 2 sheet không giống nhau, thậm chí là xa hơn rất có thể là 2 tệp tin excel khác nhau. Mặc dù bạn vẫn rất có thể thực hiện việc truy xuất thông thường với chỉ dẫn từng mục bên dưới đây.

2. Áp dụng hàm Vlookup thân 2 sheet

Ví dụ hướng dẫn rõ ràng sau:Cho 2 sheet cùng với 2 mục ngôn từ khác nhau. Sheet một là mục danh sách những nhân viên đang cần nhập số chi phí thưởng tết. Sheet 2 là những điều kiện xếp các loại ứng với số tiền thưởng tết.


*

Áp dụng hàm Vlookup thân 2 sheet (1)


Hãy coi xem hàm vlookup sẽ làm cái gi để tính ra số tiền thưởng đầu năm mới của từng nhân viên thông qua sheet 2 nhé.– chọn một ô cho 1 nhân viên cần tính chi phí thưởng đầu tiên cấu hình thiết lập công thức hàm Vlookup đến ô chọn. Đặt tên đến sheet 2 là Thuong. Tại ô D3 nhập công thức:


*

Áp dụng hàm Vlookup giữa 2 sheet (2)


– giữ nguyên công thức vừa nhập, chọn vào sheet 2 và lựa chọn vùng dữ liệu đk lương A1: B4 tiếp nối sử dụng F4 nhằm lần lượt chọn vào các ô tài liệu A1: B4.


*

Áp dụng hàm Vlookup giữa 2 sheet (3)


– quay lại Sheet 1, tại cách làm vừa tùy chỉnh thiết lập nhập thêm vào bí quyết 2,1:


*

Áp dụng hàm Vlookup giữa 2 sheet (4)


– lúc đó kéo xào luộc công thức xuống dưới các ô còn sót lại cột lương thưởng đã hiển thị ra hết kết quả:

Bài viết liên quan