Bài viết này hướng dẫn cách coi trước một trang trước trong khi in ấn bằng cách hiển thị chế độ coi trước Bản in trong Excel 2010. Bài viết này cũng hướng dẫn cách sử dụng Chế độ xem Bố cục Trang mang lại phép bạn chũm đổi hoặc chỉnh sửa tài liệu trong khi đang xem.

*

Tôi đã tạo một danh sách đọc vào Excel 2010. Trước lúc in, tôi có thể xem trước không? Ý tôi là, làm thế nào để tôi có thể hiển thị chế độ coi trước Bản in vào Excel 2010?

*
*

Trong Excel 2010, bấm vào tệp tin (Tệp) và bấm Print (In), sau đó xem trước Bản in được hiển thị.

Bạn đang xem: Cách in văn bản trong excel 2010

*
*

Trong chế độ coi trước, bạn có thể cấu hình tất cả các loại thiết đặt in. Số bản sao, máy in, vùng trang, In Một mặt / hai mặt, khổ dọc, kích thước là các ví dụ.

*

Nó sở hữu tính trực quan tiền vì bạn có thể cụ đổi thiết đặt trong lúc đang xem bài viết ở phía bên phải của cửa sổ việc bản in sẽ trông như thế nào khi in ra. Tôi thường sử dụng một chức năng để tự động teo bảng 2 trang để in trong một trang. Để sử dụng chức năng này, bấm Scaling (Chia tỷ lệ) và chọn Print sheet in 1 page (In trang trong một trang).

Xem thêm:

*
*

Thật tiện lợi!

*

Trong Excel 2010, có một chức năng gọi là Chế độ coi Bố cục Trang, tại đó bạn có thể chỉnh sửa trang trong những lúc đang xem việc trang sẽ được in như thế nào.

*

Tôi sử dụng chức năng này như thế nào?

Bấm vào tab View (Xem) và bấm Page Layout View (Chế độ coi Bố cục Trang) trong nhóm Workbook Views (Chế độ coi Sổ làm việc).

*
*

Tôi có thể thấy trang được in như thế nào, vì khoảng trống quanh bảng cũng được hiển thị. Ý bạn là tôi có thể chỉnh sửa trang trong lúc đang coi hình này. Làm thế nào để trở lại trang trước? Bấm Normal (Bình thường)?

*
*

Đúng. Bạn cũng có thể chuyển chế độ xem từ các nút ở góc phía dưới mặt phải của cửa sổ. Ba nút biểu thị Normal View (Xem Bình thường), Page Layout View (Xem Bố cục Trang) và Page Break Preview (Xem trước Ngắt Trang). Với Page Break Preview (Xem trước Ngắt Trang), bạn có thể coi cách ngắt trang.

*
*

Thật hữu ích lúc biết tôi chỉ cần bấm chuột một lần là có thể rứa đổi chế độ xem vào Excel 2010.