PowerPoint mang lại upes2.edu.vn 365 PowerPoint 2021 PowerPoint 2019 PowerPoint năm 2016 PowerPoint 2013 PowerPoint 2010 xem thêm...Ít hơn

Nếu bạn muốn đóng vệt cho ảnh bằng tên của mình hoặc dấu dìm dạng khác, chúng ta cũng có thể thêm ảnh trên nền mờ.

Bạn đang xem: Cách làm mờ ảnh nền trong powerpoint

Thêm hình nền mờ vào hình ảnh bằng cách thực hiện PowerPoint bao hàm ba tác vụ chính: Thêm màn hình mờ, định dạng ảnh nền mờ sao cho hình nền mờ trông vào suốt, kế tiếp nhóm cùng lưu ảnh.

Sau khi thiết lập hình nền mờ cho hình ảnh đầu tiên, bạn cũng có thể đóng dấu đến các ảnh khác nhanh chóng bằng phương pháp bỏ nhóm màn hình mờ rồi chuyển đổi ảnh.


Thêm hình nền mờ

Mở trang chiếu mới, PowerPoint chiếu.

Trên tab Chèn, trong nhóm Hình ảnh, bấm chuột Ảnh.

Duyệt đến ảnh mà bạn muốn thêm màn hình mờ, nhấp chuột ảnh, rồi bấm Chèn.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm vào WordArt, rồi bấm chuột kiểu văn bản bạn muốn sử dụng làm hình nền mờ.

*

Chọn hình nền mờ, rồi kéo ảnh trên nền mờ mang đến vị trí chúng ta muốn.

Chọn văn bạn dạng bên trong màn hình mờ, rồi nhập văn bản bạn muốn sử dụng.

Định dạng nền game mờ

Bấm vào hình nền mờ nhằm chọn.

Trên tab Công cầm cố Vẽ , bấm công cụ khởi hễ hộp thoại dạng hình WordArt .

*

Trong phòng Định mẫu mã dạng, bên trên tab đánh Văn phiên bản & Viềnngoài, bấm sơn Văn bản, chọn màu các bạn muốn, rồi đặt bé trượt Độ trong veo thành 80 phần trăm.

Bấm Viền ngoại trừ Văn bản, lựa chọn màu bạn muốn cho viền, rồi đặt con trượt Độ trong suốt thành 75 phần trăm.

Và bất kỳ hiệu ứng nào không giống mà bạn có nhu cầu trên tab Hiệu ứng Văn bản, chẳng hạn như đổ bóng hoặc hiệu ứng cha chiều.

Lưu hình ảnh có màn hình mờ

Nhấn CTRL+A để chọn WordArt với ảnh, rồi nhấn vào tab Công cụ Ảnh.

Trong team Sắp xếp, bấm vào Nhóm, rồi nhấp chuột Nhóm.

Bấm chuột cần vào ảnh, bấm Lưu bên dưới dạng Ảnh với lưu hình ảnh có ảnh trên nền mờ với tên mới.

Thêm nhanh màn hình mờ vào ảnh khác

Trong PowerPoint, hãy chọn hình ảnh có nền game mờ.

Trên tab Công vậy Ảnh , trong nhóm Sắp xếp , hãy bấm Nhóm rồi bấm Rã nhóm.

*

Chỉ chọn ảnh, rồi dấn DELETE.

Trên tab Chèn, trong đội Hình ảnh, bấm vào Ảnh.

Duyệt đến ảnh mới, bấm vào hình ảnh rồi bấm Chèn.


Lưu ý: Nếu chúng ta không thấy màn hình mờ, hãy bấm vào Đưa ra Sau trong team Sắp xếp trên tab Công gắng Ảnh .


Nhấn CTRL+A để chọn WordArt và ảnh, rồi bấm team trong nhóm Sắp xếp .

Xem thêm: Xóa Đánh Số Trang Trong Word 2003, 2010, Cách Xóa Số Trang, Bỏ Đánh Số Trang Trong Word

Bấm chuột đề xuất vào ảnh, bấm Lưu bên dưới dạng Ảnh và lưu ảnh có hình nền mờ với thương hiệu mới.

Đầu Trang


Thêm ảnh trên nền mờ

Mở một tệp PowerPoint trống mới.

Trên tab Chèn , trong nhóm Hình ảnh , nhấn vào Ảnh.

Duyệt đến ảnh mà bạn muốn thêm ảnh nền mờ, nhấp chuột ảnh, rồi bấm Chèn.

Trên tab Chèn, trong đội Văn bản, bấm vào WordArt, rồi bấm chuột kiểu văn bản bạn có nhu cầu sử dụng làm màn hình mờ.

*

Chọn ảnh nền mờ, rồi kéo màn hình mờ mang lại vị trí bạn muốn.

Chọn văn bản bên trong hình nền mờ, rồi nhập văn bản bạn có nhu cầu sử dụng.

Định dạng nền game mờ

Bấm vào màn hình mờ nhằm chọn.

Trên tab Công nuốm Vẽ , hãy bấm Công cụ Khởi cồn Hộp thoại hình dáng WordArt .

*

Bấm Tô Văn bản, chọn màu chúng ta muốn, rồi đặt bé trượt Độ trong suốt thành 80 phần trăm.

Bấm viền bên ngoài Văn bản, chọn màu bạn có nhu cầu cho viền, rồi đặt con trượt Độ trong veo thành 75 phần trăm.

Và ngẫu nhiên hiệu ứng nào khác mà chúng ta muốn, ví dụ như đổ nhẵn hoặc hiệu ứng tía chiều, rồi bấm OK.

Lưu hình ảnh có hình nền mờ

Nhấn CTRL+A để chọn WordArt và ảnh, rồi click chuột tab Công cụ Ảnh.

Trong team Sắp xếp, bấm vào Nhóm, rồi bấm vào Nhóm.

Bấm chuột yêu cầu vào ảnh, bấm Lưu dưới dạng Ảnh cùng lưu ảnh có hình nền mờ với thương hiệu mới.

Thêm nhanh màn hình mờ vào ảnh khác

Trong PowerPoint, hãy chọn ảnh có hình nền mờ.

Trên tab Công gắng Ảnh , trong nhóm Sắp xếp , hãy bấm Nhóm rồi bấm Rã nhóm.

Chỉ lựa chọn ảnh, rồi nhận DELETE.

Trên tab Chèn , trong nhóm Hình ảnh , bấm vào Ảnh.

Duyệt đến hình ảnh mới, bấm vào ảnh rồi bấm Chèn.


Lưu ý: Nếu chúng ta không thấy nền game mờ, hãy nhấp chuột Đưa ra Sau trong nhóm Sắp xếp trên tab Công cầm cố Ảnh .


Nhấn CTRL+A để lựa chọn WordArt cùng ảnh, rồi bấm đội trong team Sắp xếp .

Bấm chuột đề xuất vào ảnh, bấm Lưu dưới dạng Ảnh với lưu hình ảnh có ảnh trên nền mờ với tên mới.