Hàm AND là 1 trong hàm ngắn gọn xúc tích cơ phiên bản trong Excel. Hàm này thường được sử dụng kèm theo cùng với hàm IF để xét nhiều lô ghích cùng lúc. Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu kỹ về hàm & và các ứng dụng của nó.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm and trong excel


Cấu trúc của hàm AND

=AND(logical1,logical2,…)

Trong đó logical1 với logical2 là những mệnh đề logic. Hàm này có thể chấp nhận được sử dụng nhiều hơn thế 1 mệnh đề logic.

Kết trái của hàm và là:

True: khi toàn bộ các mệnh đề logic đều đúngFalse: lúc 1 mệnh đề logic bất kỳ nào vào hàm sai

Do đó mục đích của hàm and là xét các điều kiện dạng “VÀ”, tức là phải đồng thời đúng.

Các ứng dụng của hàm AND

Chúng ta cùng tìm hiểu ứng dụng hàm & thông qua một số ví dụ sau:

Ví dụ 1: nhờ vào bảng sau, tính số thưởng của từng người, biết tiêu chuẩn xét thường xuyên là:


*

Đi làm cho từ 24 ngày trở lên; Không có ngày nào đi muộn.

*

Chúng ta đang viết cách làm tại ô D2 như sau:

=IF(AND(B2>=24,C2=0),”Có”,”Không”)

*

Giải thích:

Đi làm cho từ 24 ngày trở lên được viết là B2>=24Không bao gồm ngày nào đi muộn được viết là C2=0Hai nội dung này có mối quan hệ nam nữ , vì chưng vậy được đặt trong cùng hàm AND

Khi lồng hàm AND trong hàm IF thì:

Nếu cả 2 điều kiện đều đúng vẫn trả về tác dụng là “Có” thưởngNếu 1 trong các 2 đk trả về sai thì đã trả về kết quả là “Không” thưởng

Tổng quan lại về hàm logic trong Excel

Ngoài hàm AND, Microsoft Excel cung ứng thêm 3 hàm logic để triển khai việc với những giá trị logic. Đó là hàm OR, XOR với NOT. Bạn phân tích cách sử dụng các hàm logic này khi bạn có nhu cầu thực hiện nhiều hơn một đối chiếu trong công thức của chúng ta hoặc kiểm soát nhiều đk thay vì chưng chỉ một. Cũng như các phép so sánh, những hàm logic của Excel trả về TRUE hoặc FALSE khi những đối số của chúng được đánh giá.

Xem thêm:

Bảng dưới đây cung ứng một phiên bản tóm tắt ngắn gọn về kiểu cách sử dụng những hàm logic, giúp cho bạn chọn đúng cách làm cho quá trình cụ thể.

HàmGiải phù hợp hàmCông thức ví dụGiải đam mê công thức
ANDTrả về đúng nếu tất cả đối số được đánh giá đúng.=AND(A2>=10, B2=10, B2=10, B2=10)Công thức trả về FALSE nếu cực hiếm trong A1 lớn hơn hoặc bởi 10; TRUE nếu ngược lại.

Hy vọng rằng qua bài viết này những bạn đã có thể ứng dụng tốt hơn những hàm logic vào trong công việc.

Ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu thêm một số bài viết khác tương quan tới những hàm trong team hàm logic:

Cách dùng hàm IF trong Excel: Công thức mang lại số, ký tự, dữ liệu và ô trống