Excel cho upes2.edu.vn 365 Excel đến web Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 xem thêm...Ít hơn

Bạn bao gồm thể sử dụng công thức đơn giản dễ dàng để tính tổng các số vào một phạm vi (một nhóm những ô), mà lại hàm SUM dễ cần sử dụng hơn khi bạn làm việc với khá nhiều con số hơn. Ví dụ như =SUM(A2:A6) ít có công dụng bị lỗi nhập keyboard hơn đối với =A2+A3+A4+A5+A6.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm sum trong excel

*

Đây là phương pháp dùng nhị dải ô: =SUM(A2:A4,C2:C3) tính tổng những số trong các dải ô A2:A4 cùng C2:C3. Các bạn nhấn Enter và để được tổng 39787.

Để sản xuất công thức:

Nhập =SUM vào một trong những ô, tiếp theo là dấu ngoặc tròn mở (.

Để nhập phạm vi thứ nhất của công thức, được gọi là 1 trong những đối số (một mẩu tài liệu mà công thức phải để chạy), hãy gõ A2:A4 (hoặc chọn ô A2 cùng kéo mang lại ô A6)

Gõ lốt phẩy (,) để ngăn cách đối số thứ nhất với đối số tiếp theo.

Nhập tham đối vật dụng hai, C2:C3 (hoặc kéo nhằm chọn những ô).

Gõ dấu đóng ngoặc ), rồi thừa nhận Enter

Mỗi đối số có thể là một phạm vi, một số, một tham chiếu ô đơn, tất cả đều được chia cách bởi dấu phẩy.

=SUM(A2:A4,2429,10482)

=SUM(4823,A3:A4,C2:C3)

=SUM(4823,12335,9718,C2:C3)

=SUM(A2,A3,A4,2429,10482)


Mẹo:  nếu như khách hàng cần tính tổng cột hoặc hàng của các số tiếp giáp nhau, dùng kĩ năng Tự Tính tổng để tính tổng những số.

Xem thêm: Cách Lấy Lại Acc Facebook Bị Rip, Report Hiệu Quả Nhất Hiện Nay


Bạn thử xem

Nếu bạn muốn thực hành với dữ liệu mẫu của bọn chúng tôi, đó là một vài dữ liệu hoàn toàn có thể dùng.

Bạn có thể thấy hàm SUM vận động như vậy nào bằng cách sao chép bảng sau vào một trang tính và dán bảng này vào ô A1.

Dữ liệu

-5

15

30

"5

TRUE

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUM(3, 2)

Thêm 3 và 2.

5

=SUM("5", 15, TRUE)

Thêm 5, 15 và 1. Giá trị văn bản "5" đầu tiên được diễn dịch thành chữ số, và giá trị lô-gic TRUE đầu tiên được diễn dịch thành số 1.

21

=SUM(A2:A4)

Thêm giá trị vào các ô từ A2 đến A4.

40

=SUM(A2:A4, 15)

Thêm giá trị trong các ô từ A2 đến A4 rồi thêm 15 vào kết quả đó.

55

=SUM(A5,A6, 2)

Thêm giá trị trong các ô A5 và A6, rồi thêm 2 vào kết quả đó. Bởi vì giá trị ko thuộc dạng số trong tham chiếu ko diễn dịch được — giá trị vào ô A5 ("5) và giá trị trong ô A6 (TRUE) đều được xử lý như văn bản — giá trị vào các ô đó sẽ bị bỏ qua.

2

Bạn nên thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.