Cách Thay Đổi Thông Tin Trên Facebook, Đổi Thông Tin Trên Facebook, Tên, Ngày Sinh

Cho hu1ecfi cu00e1ch thay u0111u1ed5i thu00f4ng tin ca nhu00e2n trong facebook nhu01b0: tru01b0u1eddng hu1ecdc, quu00ea quu00e1n, cu00f4ng ty”,”product_id”:0,”type”:0,”date”:1348797098,”date_text”:”10 nu0103m”,”link”:”/hoidap/4058/373094/cach-thay-doi-thong-tin-ca-nhan-trong-facebook.html”,”num_reply”:6,”voted”:false,”total_vote”:0,”permiss_action”:false,”user”:{“id”:1,”login_name”:”doanduy1″,”name”:”Doan duy”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”donghoeth2004

Đang xem: Cách thay đổi thông tin trên facebook

Bạn ơi phía dưới avar của bạn ấy, có chữ Thông tin, bạn nhấp chuột vào đó sẽ có các phần cho bạn thay đổi như này nhé

*

Bạn thấy phía dưới ảnh cover (ảnh bìa) bên dưới ảnh avar là có chữ thông tin đó. Bạn nhấp chuột vào đó, sẽ ra bảng thông tin cho bạn sửa. Muốn chỉnh sửa gì bạn nhấp vào Chỉnh sửa (edit) bạn ạ.


az24.vn/hoidap
Bu1ea1n thu1ea5y phu00eda du01b0u1edbi u1ea3nh cover (u1ea3nh bu00eca) bu00ean du01b0u1edbi u1ea3nh avar lu00e0 cu00f3 chu1eef thu00f4ng tin u0111u00f3. Bu1ea1n nhu1ea5p chuu1ed9t vu00e0o u0111u00f3, su1ebd ra bu1ea3ng thu00f4ng tin cho bu1ea1n su1eeda. Muu1ed1n chu1ec9nh su1eeda gu00ec bu1ea1n nhu1ea5p vu00e0o Chu1ec9nh su1eeda (edit) bu1ea1n u1ea1.
“,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”10 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:373094,”user”:{“id”:1,”login_name”:”chieuthuvang”,”name”:”thu”,”company”:”-“,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”chieuthuvang_90

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bảo Nguyên
Trả lời 8 năm trước
Fb chỉ có mấy nút đơn giản thế không chịu nghiên cứu mà còn hỏi nữa

Xem thêm:

“,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”8 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:373094,”user”:{“id”:1,”login_name”:”pnhung0907″,”name”:”Cu00f4ng Ty Cu1ed5 Phu1ea7n u0110u1ea7u Tu01b0 Bu1ea3o Nguyu00ean”,”company”:”Cu00f4ng Ty Cu1ed5 Phu1ea7n u0110u1ea7u Tu01b0 Bu1ea3o Nguyu00ean”,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”montessori.bni

Cách đổi tên facebook Bạn nhấn vào biểu tượng mủi tên V góc phải trên cùng. Chọn “Thiết lập Tài khoản” (Account settings). Tại trang thiết lập, mục Tên (Name), nhấn nút “Chỉnh sửa”. Bạn điền các thông tin về tên vào các ô tương ứng.

Nhập lại mật mã và nhấn nút “Lưu thay đổi”. Facebook cho phép bạn thay đổi tên một vài lần. Nếu bạn đã đạt giới hạn cho phép. Bạn không thể đổi tên

Bu1ea1n nhu1ea5n vu00e0o biu1ec3u tu01b0u1ee3ng mu1ee7i tu00ean V gu00f3c phu1ea3i tru00ean cu00f9ng. Chu1ecdn “Thiu1ebft lu1eadp Tu00e0i khou1ea3n” (Account settings). Tu1ea1i trang thiu1ebft lu1eadp, mu1ee5c Tu00ean (Name), nhu1ea5n nu00fat “Chu1ec9nh su1eeda”. Bu1ea1n u0111iu1ec1n cu00e1c thu00f4ng tin vu1ec1 tu00ean vu00e0o cu00e1c u00f4 tu01b0u01a1ng u1ee9ng.
Nhu1eadp lu1ea1i mu1eadt mu00e3 vu00e0 nhu1ea5n nu00fat “Lu01b0u thay u0111u1ed5i”. Facebook cho phu00e9p bu1ea1n thay u0111u1ed5i tu00ean mu1ed9t vu00e0i lu1ea7n. Nu1ebfu bu1ea1n u0111u00e3 u0111u1ea1t giu1edbi hu1ea1n cho phu00e9p. Bu1ea1n khu00f4ng thu1ec3 u0111u1ed5i tu00ean
“,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”8 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:373094,”user”:{“id”:1,”login_name”:”giocuondi”,”name”:”rfgrfgfdg”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”ltd3kt1.ldxh

Để chỉnh sửa thông tin cá nhân cơ bản (ví dụ: giới tính, thông tin liên hệ, các mối quan hệ, trích dẫn yêu thích, quê quán, công việc, học vấn):Đi tới trang cá nhânNhấp vào Cập nhật thông tin ở cuối ảnh bìaNhấp vào phần mà bạn muốn thay đổiDi chuột qua thông tin mà bạn muốn chỉnh sửaNhấp vào Chỉnh sửa hoặc Tùy chọn rồi Chỉnh sửa ở bên phải của phần đóChọn đối tượngTrong khi chỉnh sửa mỗi phần, bạn có thể nhìn thấy bộ chọn đối tượng bên cạnh một số thông tin. Chọn đối tượng để chọn những người mà bạn chia sẻ thông tin này.Giới tính tùy chỉnhNếu bạn đặt giới tính thành Tùy chỉnh và chọn một hoặc nhiều giới tính, bạn cũng có thể chọn đối tượng cho giới tính tùy chỉnh. Ngoài giới tính tùy chỉnh, bạn chọn một Đại từ ưu tiên. Đại từ ưu tiên bạn chọn ở chế độ công khai.Lưu ý: Địa chỉ email của bạn có cài đặt bổ sung.Bạn cũng có thể:Chỉnh sửa tênThay đổi tình trạng quan hệThêm hoặc chỉnh sửa emailThêm số điện thoại

Xem thêm: Sửa Lỗi Kết Nối Ssl Trên Cốc Cốc Cốc, Lỗi Kết Nối Ssl Trên Cốc Cốc

u0110u1ec3 chu1ec9nh su1eeda thu00f4ng tin cu00e1 nhu00e2n cu01a1 bu1ea3n (vu00ed du1ee5: giu01a1u0301i tu00ednh, thu00f4ng tin liu00ean hu00eau0323, cu00e1c mu1ed1i quan hu00eau0323, tru00edch du1eabn yu00eau thu00edch, quu00ea quu00e1n, cu00f4ng viu1ec7c, hou0323c vu1ea5n):u0110i tu1edbi trang cu00e1 nhu00e2nNhu1ea5p vu00e0o Cu1eadp nhu1eadt thu00f4ng tin u1edf cuu1ed1i u1ea3nh bu00ecaNhu1ea5p vu00e0o phu1ea7n mu00e0 bu1ea1n muu1ed1n thay u0111u1ed5iDi chuu1ed9t qua thu00f4ng tin mu00e0 bu1ea1n muu1ed1n chu1ec9nh su1eedaNhu1ea5p vu00e0o Chu1ec9nh su1eeda hou1eb7c Tu00f9y chu1ecdn ru1ed3i Chu1ec9nh su1eeda u1edf bu00ean phu1ea3i cu1ee7a phu1ea7n u0111u00f3Chou0323n u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ngTrong khi chu1ec9nh su01b0u0309a mu1ed7i phu1ea7n, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 nhu00ecn thu1ea5y bu1ed9 chu1ecdn u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng bu00ean cu1ea1nh mu1ed9t su1ed1 thu00f4ng tin. Chou0323n u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng u0111u00eau0309 chou0323n nhu01b0u0303ng ngu01b0u01a1u0300i mu00e0 bau0323n chia seu0309 thu00f4ng tin nau0300y.Giu01a1u0301i tu00ednh tu00f9y chu1ec9nhNu1ebfu bu1ea1n u0111u1eb7t giu1edbi tu00ednh thu00e0nh Tu00f9y chu1ec9nh vu00e0 chu1ecdn mu1ed9t hou1eb7c nhiu1ec1u giu1edbi tu00ednh, bu1ea1n cu0169ng cu00f3 thu1ec3 chu1ecdn u0111u1ed1i tu01b0u1ee3ng cho giu1edbi tu00ednh tu00f9y chu1ec9nh. Ngou00e0i giu01a1u0301i tiu0301nh tuu0300y chiu0309nh, bau0323n chou0323n mu1ed9t u0110au0323i tu01b0u0300 u01b0u tiu00ean. u0110au0323i tu01b0u0300 u01b0u tiu00ean bau0323n chou0323n u1edf chu1ebf u0111u1ed9 cu00f4ng khai.Lu01b0u yu0301: u0110iu0323a chiu0309 email cuu0309a bau0323n cou0301 cu00e0i u0111u1eb7t bu00f4u0309 sung.Bu1ea1n cu0169ng cu00f3 thu1ec3:Chiu0309nh su01b0u0309a tu00eanThay u0111u00f4u0309i tiu0300nh trau0323ng quan hu00eau0323Thu00eam hou0103u0323c chiu0309nh su01b0u0309a emailThu00eam su1ed1 u0111iu1ec7n thou1ea1i

“,”total_vote”:0,”voted”:false,”date_text”:”7 nu0103m”,”permiss_action”:false,”num_reply”:0,”id_faq”:373094,”user”:{“id”:1,”login_name”:”tuanhoangdigital”,”name”:”David Tuan Hoang”,”company”:””,”is_supplier”:true,”verified”:0,”supplier”:0,”email”:”tuanhoangdigital

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *