Bạn vẫn xem: Cách Tính diện tích Hình Chữ Nhật lúc biết Chu Vi, diện tích s Hình Chữ Nhật trên upes2.edu.vn

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bằng tổng độ dài những đường bảo phủ hình, cũng chính là đường bảo phủ toàn cỗ diện tích.

Bạn đang xem: Diện tích hình chữ nhật, chu vi hình chữ nhật: công thức tính

Đang xem: Tính diện tích hình chữ nhật lúc biết chu vi

Chu vi hình chữ nhật bằng2 lần tổng của chiều dài với chiều rộng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách giải:Cách này áp dụng mối đối sánh tương quan giữa hai cách làm tính diện tích s hình chữ nhật với chu vi hình chữ nhật.

Xem thêm:

Ta gồm chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng phương pháp lọc hàng số và loại trừ, ta có các cặp số chiều dài với chiều rộng sau hoàn toàn có thể áp dụng nhằm tính diện tích hình chữ nhật ABCD 360m2. Công thức tính diện tích s hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2= 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x trăng tròn = 15 x 16.

Như vậy từ phương pháp tính diện tích s hình chữ nhật, chúng ta có thể quy ra tổng chiều dài cùng chiều rộng hình chữ nhật khi cùng lại cân xứng nhất cùng với cặp số 9 cùng 40. Suy ra chiều dài của hình chữ nhật bằng 40m.