Bạn đang xem: Cách viết chữ trên dòng kẻ trong word

Bu1ea1n cu00f3 ai bik vu1ec1 word 1 cu00e1ch chuyu00ean su00e2u ko, mu00ecnh muu1ed1n hu1ecfi 1 chu00fat, vu00ed du1ee5 nhu01b0 1 vu0103n bu1ea3n cu00f3 su1eb5n mu1eabu nhu01b0: hu1ecd vu00e0 tu00ean : ....................... , u0111u1ecba chu1ec9: .............. ,mu00ecnh muu1ed1n ghi chu1eef lu00ean tru00ean du1ea5u chu1ea5m u1ea5y mu00e0 ko bu1ecf du1ea5u chu1ea5m, nhu01b0 vu1eady lu00e0m cu00e1ch nu00e0o, ko thu1ec3 vu1ebd khung ru1ed3i add text u0111u01b0u1ee3c u0111u00e2u. Bu1ea1n nu00e0o bik chu1ec9 mu00ecnh vu1edbi. Thanks.","product_id":0,"type":0,"date":1335426999,"date_text":"9 nu0103m","link":"/hoidap/4104/340994/cach-viet-chu-tren-dau-cham-cham-cua-van-ban-co-san-cac-pro-xin-chi-gium.html","num_reply":11,"voted":false,"total_vote":3,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"doanduy1","name":"Doan duy","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"donghoeth2004
*

Xem thêm: Cách Tính Đường Cao Trong Tam Giác Đều, Định Nghĩa, Tính Chất,

chúng ta cũng có thể lam như sau:Bạn nhấp chuột phải vào thanh vẻ ngoài ròi chọn Drawing tiếp nối chọn biểu tượng tờ giấy tất cả chữ A (Text box), rồi khắc tên vào trong ô đó, sau đó nhấp chuột phải vào ô kia rồi lựa chọn Format text box - fill - color(chọn no fill) - line (chọn no line) tiếp nối ấn OK cùng dung chuột dịch rời dòng chữ kia đến dòng mà bao gồm dấu chấm thì vệt chấm sẽ vẫn tồn tại và loại chwx đó sẽ đè lên trên dòng dấu chấm. (đây là phương pháp của mình) chúc chúng ta thành công.


Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 lam nhu01b0 sau:Bu1ea1n nhu1ea5p chuu1ed9t phu1ea3i vu00e0o thanh cu00f4ng cu1ee5 ru00f2i chu1ecdn Drawing sau u0111u00f3 chu1ecdn biu1ec3u tu01b0u1ee3ng tu1edd giu1ea5y cu00f3 chu1eef A (Text box), ru1ed3i u0111u00e1nh tu00ean vu00e0o vào u00f4 u0111u00f3, sau u0111u00f3 nhu1ea5p chuu1ed9t phu1ea3i vu00e0o u00f4 u0111u00f3 ru1ed3i chu1ecdn Format text box - fill - color(chu1ecdn no fill) - line (chu1ecdn no line) sau u0111u00f3 u1ea5n OK vu00e0 dung chuu1ed9t di chuyu1ec3n du00f2ng chu1eef u0111u00f3 u0111u1ebfn du00f2ng mu00e0 cu00f3 du1ea5u chu1ea5m thu00ec du1ea5u chu1ea5m su1ebd khu00f4ng bu1ecb mu1ea5t vu00e0 du00f2ng chwx u0111u00f3 su1ebd u0111u00e8 lu00ean tru00ean du00f2ng du1ea5u chu1ea5m. (u0111u00e2y lu00e0 cu00e1ch cu1ee7a mu00ecnh) chu00fac bu1ea1n thu00e0nh cu00f4ng.","total_vote":1,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":1,"id_faq":340994,"user":{"id":1,"login_name":"chieuthuvang","name":"thu","company":"-","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"chieuthuvang_90
gmail.com","name":"pham huong","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"huongpkam94