Tạo chữ ký thư điện tử mà chúng ta có thể tự động hóa thêm vào tất cả các thư đi hoặc thêm vào phần lớn thư rõ ràng theo cách thủ công.

Bạn đang xem: Cài đặt chữ ký trong outlook 2010

Tạo chữ ký kết email

Đăng nhập vào Outlook.com cùng chọnCài đặt

*
> Xem vớ cả thiết lập Outlook bên trên đầu trang.

Bên bên dưới mục Chữ cam kết email, nhập chữ cam kết của bạn, rồi sử dụng những tùy lựa chọn định dạng bao gồm sẵn để thay đổi diện mạo của chữ ký.


Nếu bạn có nhu cầu chữ ký của bản thân mình xuất hiện nay ở cuối toàn bộ thư e-mail mới mà các bạn soạn, hãy lựa chọn hộp kiểm Tự đụng thêm chữ ký kết của tôi vào thư new mà tôi soạn.

Nếu bạn có nhu cầu chữ ký của mình xuất hiện tại trên thư mà các bạn chuyển tiếp hoặc trả lời, chọn hộp kiểm Tự cồn thêm chữ ký kết của tôi vào thư tôi sự chuyển tiếp giữa hoặc trả lời.

Chọn Lưu lúc bạn đã xong.

Xem thêm:


Lưu ý: Bạn luôn có thể quay lại trang Soạn thảo cùng trả lời, rồi chọn hoặc vứt chọn vỏ hộp kiểm tự động hóa thêm chữ ký của bạn.


Thêm chữ ký vào thư mới theo phong cách thủ công

Nếu các bạn đã chế tạo chữ ký nhưng không chọn tự động hóa thêm chữ cam kết vào đều thư nhờ cất hộ đi, chúng ta cũng có thể thêm chữ ký sau khoản thời gian viết một thư email.

Đi cho hộp thư của khách hàng và chọn Thư mới.

Nhập thư của bạn, rồi lựa chọn

*
> Chèn chữ ký sinh hoạt cuối chống soạn.

Khi thư email của bạn đã sẵn sàng, chọn Gửi.

Bạn vẫn đề xuất trợ giúp?

Lưu ý: Trước tiên, bạn sẽ cần singin để nhấn hỗ trợ. Nếu khách hàng không singin được, hãy đi đến hỗ trợ tài khoản.

*
*


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng mang đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng mang đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)