sút 30.000 cho deals trên 600.000 giảm 50.000 cho deals trên một triệu ( áp dụng cho deals tiếp theo )
*
calcium hasan 500mg 1 T8470
*
calcium hasan 500mg 2 I3272
*
calcium hasan 500mg 3 S7567
*
calcium hasan 500mg 4 V8556
*
calcium hasan 500mg 5 C0126
*
calcium hasan 500mg 6 H2218