Hôm trước các con đã có được học bài xích chia mang lại số gồm một chữ số. Vào buổi học tập hôm nay, các con sẽ có tác dụng quen cùng với cách giải toán lớp 4 dạng bài bác chia mang lại số gồm hai chữ số. đứng top lời giải để giúp các con tìm hiểu về phương pháp giải dạng bài bác này, kế tiếp chúng mình cùng rèn luyện nhé!

*

1. Ôn tập bí quyết chia mang đến số có 1 chữ số 

*

Thực hiện phép phân chia theo sản phẩm công nghệ tự từ bỏ trái qua phải.

Bạn đang xem: Chia cho số có hai chữ số

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

- 2 phân chia 2 bởi 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bởi 0

- Hạ 1, 1 không phân chia được mang lại 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bởi 1

- Hạ 0 được 10, 10 phân chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0

- Hạ 2, 2 phân chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi 0

- Hạ 4, 4 chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Phương pháp chia đến số gồm 2 chữ số


2.1. Lấy một ví dụ 1. Phép chia không tồn tại số dư

*

Thực hiện phép chia theo đồ vật tự từ bỏ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

- đôi mươi chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, viết 6

- Hạ 1 được 61, 61 chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

- Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bởi 4, viết 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bằng 0

Vậy 2016 : 14 = 144, phép chia này là phép chia hết.

Xem thêm: Phần Mềm Khôi Phục Ảnh Trên Iphone Vĩnh Viễn 2022, Top Ứng Dụng Khôi Phục Ảnh Đã Xóa Trên Điện Thoại

2.2. Lấy ví dụ như 2. Phép chia gồm số dư

*

Thực hiện nay phép phân tách theo thứ tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

- 51 phân tách 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bằng 13

- Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

- Hạ 1 được 161 chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

- Hạ 9 được 99 chia 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bằng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3. Dìm xét phép phân chia cho số bao gồm 2 chữ số

Những chú ý khi tiến hành phép phân tách số gồm hai chữ số

- Phép phân tách hết là phép chia gồm số dư bởi 0

- Phép chia tất cả dư là phép chia bao gồm số dư khác 0

- Phép chia có dư thì số dư luôn bé dại hơn số chia

2.4 video bài giảng phân chia cho số có hai chữ số

3. Ôn tập sản phẩm và lớp trong số tự nhiên 

*

- Hàng đối kháng trăm, hàng chục, hàng đơn vị hợp thành lớp 1-1 vị

- hàng trăm ngàn nghìn, hàng chục nghìn, hàng ngàn hợp thành lớp nghìn

4. Những dạng toán tương quan đến chia cho số gồm 2 chữ số

4.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà từng ngày gà đẻ được 3000 trứng phân thành các tá trứng, mỗi tá 12 quả. Hỏi có bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

*

- 36 phân chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

- Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 bằng 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

- 53 chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

- Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

- Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bởi 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân chia hết

*

- 205 chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bởi 61

- Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

- Hạ 0 được 360 phân chia 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bằng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân chia hết

*

- 168 phân tách 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bởi 168, 168 trừ 168 bởi 0

- 0 chia 56 bởi 0, viết 0

- Hạ 84 chia 56 bởi 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bằng 28

- Hạ 0 được 280 chia 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân chia hết.

Bài 2:

*

- 56 phân chia 35 bằng 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

- Hạ 9 được 219 phân chia 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bằng 210, 219 trừ 210 bằng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia có số dư

*

- 205 phân chia 45 bởi 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bằng 25

- Hạ 2 được 252 phân chia 45 bởi 5, viết 5

5 nhân 45 bởi 225, 252 trừ 225 bằng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia bao gồm số dư

*

- 228 phân chia 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bởi 44

- Hạ 8 được 448 chia 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bằng 34

- Hạ 5 được 345 chia 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia tất cả số dư

*

- 459 chia 57 bởi 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bởi 3

- 3 không phân tách được đến 57 viết 0

- Hạ 47 được 347 phân tách 57 bởi 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bởi 5

- Hạ 6 được 56 chia 57 không phân tách hết viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia gồm số dư

Bài 3:

- triển khai biểu thức theo nguyên tắc ưu tiên: phép nhân chia trước, cùng trừ sau

- Biểu thức chỉ có phép nhân, phân tách thì thực hiện thứ tự tự trái qua phải.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy mỗi ngày gà đẻ được 250 tá trứng

Bài học tập về cách giải toán lớp 4 dạng bài bác chia mang lại số bao gồm hai chữ số vẫn kết thúc, những con đã nhận được biết được dạng bài, phương pháp tính giá trị cùng vận dụng kiến thức và kỹ năng giải những bài biểu thức bao gồm chứa một chữ. Chúc những con chuyên ngoan học tập giỏi. Ngoài bài học kinh nghiệm này, Top giải mã còn không ít nhiều bài học hay tương quan đến các dạng toán lớp 4. Hãy đk để thay đổi thành viên của Top giải mã để nhận những tài liệu hay. Hẹn chạm chán lại các con ở các bài học tập tiếp theo!