1 phương pháp để Tính diện tích hình tròn1.2 Dùng nửa đường kính để tìm diện tích1.6 Tính diện tích theo mặt đường kính1.8 bài tập về phong thái tính diện tích hình tròn

Định nghĩa về hình tròn

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Giải: Ta thấy, diện tích của hình trên bao hàm diện tích 2 nữa hình tròn bán kính r =7 cm và ăn mặc tích của hình chữ nhật form size 10×7 cm.

– diện tích s hình chữ nhật: S1 = 10 x 7 = 70 cm2

– diện tích s hai nữa hình tròn cùng cung cấp kính: S2 = πR2 = 3,14.72 = 153,86 cm2

=> diện tích hình đang cho: S = S2 + S1 = 70 + 153,86 = 223,86 cm2

Bài toán tính S từ d nâng cao

Bài 4: Tính S hình tròn, biết ví như tăng 2 lần bán kính đường tròn lên 30% thì DT hình tròn tăng thêm trăng tròn cm2