Ngoài những bài thi khám nghiệm trên ngôi trường lớp thì có tương đối nhiều các cuộc thi mở rộng như hội thi Olympic giúp các em gồm sân chơi để ôn luyện tiếng Anh. Bài viết này, hãy cùng Step Up  tìm hiểu cỗ đề luyện thi olympic tiếng Anh lớp 3 dưới đây để làm rõ hơn cũng như hoàn toàn có thể đưa ra những phương pháp học tiếng Anh trên nhà phù hợp nhất sao cho các em đạt công dụng tối ưu nhé!

*

Ioe là tự viết tắt của internet Olympic English – kỳ thi giờ đồng hồ Anh trực tuyến giành riêng cho đối tượng học viên tiểu học tập và càng nhiều từ lứa tuổi lớp 3 trở lên. Đây là một trong kỳ thi vô cùng thú vị được khích lệ cho tất cả các em học sinh ở toàn bộ các cấp cho học khác nhau. Do thế mà tiếng Anh đến bé trở nên đặc trưng và được tập trung, chăm chú nhiều hơn. Học sinh lớp cha là giới hạn tuổi thấp độc nhất vô nhị để hoàn toàn có thể tham gia kỳ thi olympic, các bạn học sinh hoàn toàn có thể đăng ký kết tham gia thi olympic giờ Anh lớp 3 một cách đơn giản và dễ dàng qua hệ thống đăng cam kết thi trực tuyến đường tại trang web www.ioe.vn. Kỳ thi olympic tiếng Anh lớp 3 được tổ chức bao gồm 4 vòng. Qua những bài xích thi, chúng ta học sinh sẽ tìm được cho mình cách học từ vựng giờ Anh hiệu quả, vừa ôn tập phần ngữ pháp sau những bài bác thi. Ứng dụng technology hiện đại, hình ảnh minh hoạ bắt mắt cùng các khối lượng câu hỏi phong phú, đây chính là những ưu điểm khiến kỳ thi olympic tiếng Anh lớp 3 được rất nhiều chúng ta học sinh mếm mộ và tham gia.

Bạn đang xem: Tổng Hợp Các Mẫu Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 3

1. Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 1

Section 1: Nối tranh cùng với chữ vào bảng sau

*

Section 2:

Alice ……. A cat.

A. You B. He C. She D. Has

2. My ….. Is Jenny.

A. Your B. Name C. Trò chơi D. Name’s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- …….., Bob.

A. Nice to meet you B. See you later Goodbye D. Good night

4. I ….. Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

5. Stand ……, please.

A. Down B. Up C. In D. On

6. You …….. Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

7. Goodbye ……..

A. Nice to meet you. B. See you later C. Goodmorning D. Goodevening

8. …… to …… you, Nam.

A.Nice – meet B. Fine – hi C. You – me D. He – she

9. Sit ……., please.

A. Down B. Up C. In D. On

10 ……… your name?

A. What B. What’s C. How’s D. Why’s

Section 3: Fill the blank

Hoàn thành những từ hoặc những câu sau

EI _ HTMy name _ _ PeterTAB _ ESCHOOL – B _ GTH _ EET _ ank you very muchHi, Alice. I _ _ TommyTEACH _ RHello, Mary. How _ _ _ you?Hi. How _ _ _ you?

2. Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 2

Section 1: Find the honey- Answer the question.

*

Section 2: The teacher is coming

Sắp xếp các từ sau để trở nên câu hoàn chỉnh

*
*

Section 3: Smart monkey

Nối trường đoản cú với tranh

*

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 3

Section 1: Nối trường đoản cú với tranh

*

Section 2: Fill the blank – chấm dứt các tự hoặc các câu sau 

Wh _ t is this?Lis _ en to me, please.Let’s sing a s _ ng.St _ nd up!See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.Is this a penc _ l?This is _ doll._ ice lớn meet you.No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

*

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 4

Section 1: Defeath the Goal Keeper

*

*

Section 2: Find the honey

*

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 khổng lồ 10

*

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 5

Bài 1: Fill in the blank

1, Clo_ _ your book, please.

2. Is this _ _ eraser ?

3. I’m fine, _ _ _ _ _ you.

4, I lkie lớn s_ng.

Bài 2: Matching

1. Red 2. Táo apple 3. Ice cream 4. Purple 5. Carrot

6. Soft drink 7. Run 8. Tree 9. Blue 10. Chair

a. Chạy b. Cây c. Màu tím d. Màu xanh da trời da trời e. Kem

f. Ghế g. Quả táo bị cắn dở h red color i. Củ cà rốt j. Nước uống bao gồm ga

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 3: Leave me out

1. Nipce 2. Cajke 3. Penk 4. Sune 5. Desuk

6. Milkl 7. Mornieng 8. Wrwite 9. Pencyil 10. Maeet

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 6

Bài 1: Fill in the blank

1/ This is my sc_ _ _ l. 2/ Circle the an_ _ er 

3/ My _ _ _e is John. 

4/ Good bye. See you _ _ _er 

5/ Is this a d_sk ? Yes, it is

6/ That is a b _cycle. 7/ _ _ _ is she ? She is my teacher. 

8/ How _ _ _ you ? I’m fine thank you. 

9/ What is _ _ _ name ? He is Tony. 

10/ What’s h_ _ name ? She’s Hoa.

Bài 2: Choose the correct answer

1…………..your name.

a. How’s b. What’s c. Hi’s d. Bye’s

2. Good morning, Tom.

a.Good morning, Alan. B. Goodnight, Alan

b.My name’s Alan d. Alan, this is my pen

3. How are ………….? I’m fine, thanks.

a. He b. Lan c. You d. Bye

4……………………………..? – It’s black.

a. What colour is this b. What is this

c.Is this đen d. This is blue

5. Nice to meet you. -……………………………………………

a. Goobye b. See you later c. Nice khổng lồ meet you, too. D. Hi

6. Is your school white ?

a. Yes, it is b. No, it isn’t c. No, it is d. Yes, it isn’t

7. How are you ?

a.Fine, thanks b. Nice khổng lồ meet you c. My name’s Sean d. Bye

8. My……………..is Jean.

a. Name’s b. Names c. Name d. Nam

9. Let’s sing with…………………..

a. He b. Me c. I d. She

10. Let’s stand ……………….!

a. Down b. Up c. In d. On

Bài 3: Matching

1.Meet 2. Cat 3. Crocodile 4. Green 5. Horse

2.Good morning 7. Drum 8. Snowy 9. Gray 10. Listen

a.nghe b. Gặp mặt c. Có tuyết d. Màu xanh lá cây lá e. Màu xám

f.chào buổi sáng sớm g. Cái trống h. Con con ngữa i. Cá sấu j. Bé mèo

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 7

Bài 1: Matching

1.Sit 2. Tea 3. Under 4. Horse 5. Play chess

6. Play football 7. Foot 8. Butter 9. Fan hâm mộ 10. Banana

a. Soccer b. Trà c. Bên dưới d. Nghịch cờ e. Bàn chân

b.ngồi g. Bơ h. Dòng quạt i. Con ngựa chiến j. Chuối

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 2: Reoder the words lớn make sentences

1. I’m fine, thank you. …………………………………………………….

2. Thank am you. Fine, I

…………………………………………………….

3. That an eraser. Is

……………………………………………………. 

4. Is Who boy ? that

……………………………………………………. 

5. Your big ? Is school

…………………………………………………….

6. This ? colour is What……………………………………………………. 

7. Thu. Name’s Hello, my

……………………………………………………. 

8. You See Goodbye. Tomorrow

……………………………………………………. 

9. Give the , please book me

……………………………………………………. 

10. Friend. Is Jenny my

…………………………………………………….

Bài 3: Choose the correct answer

1………………….are you ? I’m fine, thanks.

a.Who b. What c. How d. When

2. Good morning, Peter. -…………………………………..

a. Good morning, Jean b. Good night, Jean

c. My name’s Jean d. Jean, this is my pen

3. Let’s ……………a song.

a. Look b. Sing c. Stand d. Sit

4. …………………is that ? – It’s a pen.

a. How b. When c. Where d. What

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 8

Bài 1: Fill in the blank

1/ W _ sh your hands, please. 2/ What’s his name ? – H _ s name is Peter. 

3/ I’m fine, thanks. How a_ _ you ? 

4/ My sch_ _ l is big. 

5/ She is my tea_ _er.

6/ Take o_t your book. 7/ See you tomo_ _ ow 

8/ Who is she ? – S_e is Mary. 

9/ _ s your schiool small ?- Yes, it is. 

10/ _ _ _ t color is that ? – That’s pink.

Bài 2: Choose the correct answer

1.This is ………………..chair.

a. He b. She c. It d. My

2.…………………are you ? I’m fine, thanks.

a. Who b. What c. How d. When

3. Wh…………….is that ?- That’s Tom.

a. U b. E c. O d. A

4. The_e are your books on the table.

a. T b. W c. Y d. R

Bài 3: Matching

1.Rain 2. Fish 3. Fly a kite 4. Bee 5. Policeman 

6. Nurse 7. Flower vase 8. Mouse 9. Star 10. Heart

a.lọ hoa b. Y tá c. Nhỏ chuột d. Trái tim e. Thả diều

f. Ngôi sao sáng g. Nhỏ cá h. Công an i. Mưa j. Bé ong

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 9

Bài 1: Fill in the blank

1/ Thes_ are my cats.

2/ Let’s sing a s_ _ng.

3/ Goodbye, see you _ _ er.

4/ Happy birthday. This robot is for you, Richart. – Thank you very m…………

Bài 2: Choose the correct answer

1. Alice is a …………………at Oxford Primary School.

a. Boy b. Toy c. Student d. She

2. What is this ?

a. My name is Andy b. It’s a doll

c. It’s an doll d. This is Mary

2. What’s his name ?

a. My name’s Peter. B. See you later

c. He is Peter d. He is my friend

3……………………….., students. See you tomorrow.

a. Good morning b. Good night

b. Goodbye d. Nice lớn meet you

4. These …………………..my books.

a. Are b. Is c. Am d. This

5. Is this a pencil box ? – ……………………….., it is.

a. No b. Not c. Yes d. No’s

6. How many cassettes ? – One……………………………….

a cassette b. Two cassettes

c. Casstte d. Cassettes

7.……………..your hand, please.

a. Read b. Listen c. Raise d. Write

8. Is that a pen ? – ………………, it isn’t.

a.Yes b. Yes, it is c. No d. Not

9. How………………….you ? – Fine, thanks.

a.are b. Am c. Is d. This

Bài 3: Matching

1. Tea 2. Puzzle 3. Hen 4. Meet 5. Heart

6. Ant 7. Rabbit 8. Paper 9. Clock 10. Ask

a. Nhỏ thỏ b. Ghép hình c. Gà mái d. Gặp mặt mặt e. Nhỏ kiến

f. Giấy g. đồng hồ thời trang h. Hỏi i. Trà j. Trái tim

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 10

Bài 1: Matching

1.Three kites 2. Fifteen 3. Van 4. Twelve 5. Library

6.Kangaroo 7. Grapes 8. Puddles 9. Drive a oto 10. Eyes

a. Nho b. Vũng nước c. Lái xe xe hơi d. Thư viện e. Số 12

f. Thú túi g. 3 bé diều h. Xe mua i. Số 15 j. Mắt

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Xem thêm: Phần Mềm Quản Lý Email Tốt Nhất Cho Máy Tính Windows, 8 Phương Pháp Quản Lý Email Chuyên Nghiệp

Bài 2: Odd one out

1.rulwer 2. Clvoudy 3. Gardyen 4. Studetnt 5. Rodom

6. Laomp 7. Brofther 8. Fatqher 9. Dfrive 10. Whiote

Bài 3: Reoder the words khổng lồ make sentences

1. You Thank much. Very…………………………………………………….

2. These are my cats

…………………………………………………….

3. Day. A Have day.

…………………………………………………….

4. My is that bicycle.

……………………………………………………. 

5. Khổng lồ Listen friend. Your

…………………………………………………….

6. Students. Please be quiet…………………………………………………….

7. Make circle. Let’s a

…………………………………………………….

8. Help Can me. You

…………………………………………………….

9. Pens. These are my

……………………………………………………. 

10. Bedroom. Is This my

…………………………………………………….

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 11

Bài 1: Leave me out

1.rihde 2. Leaxrn 3. Squaure 4. Nehw 5. Mpeet

6. Glasis 7. Dohor 8. Circhle 9. Opexn 10. Rablbit

Bài 2: Matching

1.yellow desk 2. Computers 3. Three lamps 4. Trắng cats 5. Ears

6. Ride a pony 7. Pencils 8. Two fans 9. Two bicycles 10. Three books

a. Cưỡi ngựa b. Lắp thêm vi tính c. Chiếc bàn màu vàng

d. Mèo white e. Tai f. Bút chì g. 3 chiếc đèn bàn

f. Chiếc xe đạp điện i. 3 quyển sách j. 2 mẫu quạt

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 3: Fill in the blank

That hat is y _ _ ow.This is my classr_ _m.These _ _ _ two dolls.Good mo_ _ ing, children.Be qu_ _ t, please.

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 12

Bài 1: Matching

1. Four hats 2. Eleven 3. Two bowls 4. Three fans

5. Four boxes 6. Yellow pencil 7. Tent 8. Three crayons

9. Four dogs 10. Three hats

a. Bốn cái nón b. Số 11 c. 3 mẫu quạt d. 4 cái hộp

e. Cây bút chì màu vàng f. 3 cây cây bút sáp g. 3 chiếc nón

f. Con chó i. Mẫu lều j. 2 dòng bát

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 2: Fill in the blank

1/ These _ _ e my friends. 2/ So_ _ y, I am late. 

3/ I’m fine, th_ _ k you. 

4/ This is my friends. _ _ s name is Tom.

5/ Those bags a _ _ small.

6/ Is it _ ruler ? – No, it isn’t. 7/ How are you ? – I’m f_ _ _ , thanks. 

8/ G _ _ d morning, children. 

9/ Lo _ k at the board, children. 

10/ M_ classroom is big.

Bài 3: Choose the correct answer

1. Let’s say ………………to the teacher.

a. “Hello” b. “good” c. “You” d. “He”

2. Who is …………………….? He’s Peter.

a. He ` b. She c. His d. Her

3. Listen ………………..the teacher.

a. To b. Me c. He d. You

Bài 4 Choose the odd one out

a. She b. My c. He d. You

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 13

Bài 1: Reoder the words to lớn make sentences

1. Peter tomorrow, you See………………………………………………………….

2. Classroom is big. My

………………………………………………………….

3. Is a it desk ?

………………………………………………………….

4. Are These new my friends.

………………………………………………………….

5. He , too. My friend is

………………………………………………………….

6. Your hand Put down………………………………………………………….

7. Schoolbag small. Your is

………………………………………………………….

8. To lớn the Point teacher.

………………………………………………………….

9. Your Raise , children. Hand

………………………………………………………….

10. Pick pencil. Your up

………………………………………………………….

Bài 2: Choose the correct answer

1.Good morning, teacher. -………………..

a. Goodbye b. See you later

c. Good morning d. Fine, thanks

2. I’m fine, thank……………

a. Yous b. You’s c. You’re d. You

3. Mr. Jone is ………………..engineer.

a. A b. An c. The d. Be

4. What colour is this ? – It’s ……………….

a. Pen b. Oto c. Dog d. Green

5. This is ………….apple.

a. A b. An c. The d. Be

6. Is ……………house big ? – No, it’s small.

a. You b. Your c. Yours d. Yous

7. What is this ? – ………………….

a. His name is Tom b. It’s a ruler

c. It’s an ruler d. It’s Tom

8. …………that a dog? – No, it isn’t.

a. Are b. Is c. Who d. When

9. How are you ? – ………………………

a. I’m Kate b. She’s my sister

c. I’m fine, thank you d. Bye

10. Stand up now and open ………..book.

a. You b. Your c. Yours d. Yous

Bài 3: Matching

1. Elephants 2. Pink pillow 3. Five birds 4. Four tigers 5. Two hippos

6. White curtain 7. Brown clock 8. Three trees 9. Two glasses 10. Shoes

a. Gối color hồng b. Màn white c. 2 loại ly

d. đơi giầy e. 5 bé chim f. 4 nhỏ hổ

g. đồng hồ thời trang màu nâu h. 2 con hà mã i. 3 dòng cây j. 2 bé voi

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 14

Bài 1: Fill in the blank

This is her bag. It’s pu _ ple. _ pen your books, children. 

Go khổng lồ t _ e door, please.

To _ ch your desk. 

May I co _e in , please.

Close your school b _ _ , please. Let’s s _ _ g a song, girls. 

What c _ _ _ ur is this ? It’s green.

Sit down, please. 

Po _ _ t to lớn the teacher.

Bài 2: Choose the correct answer

1. Is………….a chair ? – Yes, it is.

a. Are b. It c. It’s d. His

2. Mary goes to lớn school library lớn ………..books.

a. Read’s b. Reads c. Read d. Read to

3. How are ……….., Tom ? – Fine, thanks. And you ?

a. You b. You’re c. Your d. Yous

4. ……….is that ? – That’s Mary. She’s my friend.

a. How b. When c. Who d. Where

Bài 3: Matching

1. Grape 2. Purple flowers 3. Two đen cats 4. Moon 5. Green pens

6. Two ducks 7. Two pencil boxes 8. Three guitars 9. Three tigers 10. Window

a. Hoa color tím b. 2 vỏ hộp búy chì c. Khía cạnh trăng

d. 3 cây bầy ghi ta e. Nho f. 2 con vịt g. 2 con mèo đen

f. 2 cây bút mực xanh lá i. 3 nhỏ hổ j. Cửa ngõ sổ

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Những đề thi olympic giờ đồng hồ Anh hay rất đa dạng và phong phú với phần nhiều bài tập, giúp cho các bạn học sinh hoàn toàn có thể hệ thống lại kỹ năng sau những bài xích học, rèn luyện phát triển bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cũng như ôn tập ngữ pháp tiếng Anh được thạo hơn.

Trên đó là một số đề thi Olympic giờ Anh lớp 3 những vòng nhưng mà Step Up đã tổng hợp được. Đây là một trong những kỳ thi giúp các em trau dồi lại năng lực tiếng Anh, vừa giúp những em học tập sinh luyện tài năng nghe giờ Anh mà hơn nữa thử thách bản thân sau những vòng thi giờ đồng hồ Anh, giúp việc kiểm tra chuyên môn tiếng Anh của những bạn nhỏ không còn buốn chán nữa. ý muốn rằng cùng với những share trên đây, các bậc phụ huynh và các em học viên sẽ thâm nhập kỳ thi olympic tiếng Anh một bí quyết hiệu quả. Để bé xíu có được gốc rễ từ ngữ vững vàng mang đến bậc giờ Anh tiểu học , những bậc phụ huynh hoàn toàn có thể tham khảo về sách học từ vựng mang lại bé. Sách giúp nhỏ bé mở rộng lớn từ vựng, có thêm phần lớn mẹo học từ vựng với phát triển tốt tiếng Anh giao tiếp sau này.