Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Hợp Đồng (Cập Nhật 2022), Mẫu Công Văn Đề Nghị Thanh Toán File Word

1. Giới thiệu chung.

Đang xem: đề nghị thanh toán theo hợp đồng

Hợp đồng là một văn bản thông dụng nhất ngày nay ngoài ra nó còn mang giá trị pháp lý nhất định. Có thể thấy hợp đồng xuất hiện rất gần trong cuộc sống chúng ta. Từ nhỏ khi đi học chúng ta đã phải đóng tiền bảo hiểm cho hợp đồng bảo hiểm, mua xe thì có bản hợp đồng bảo gồm cam kết của bên mua và bên bán, mua nhà thì có hợp đồng mua nhà, các doanh nghiệp thì có các hợp đồng kinh doanh với nhau. Có một hợp đồng đang được quan tâm đến là mẫu đề nghị thanh lý hợp đồng? Mẫu đề nghị thanh lý hợp đồng có những nội dung gì? Để tìm hiểu mẫu đề nghị thanh lý hợp đồng là gì các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo thêm nhé.

*

Mẫu đề nghị thanh lý hợp đồng

2. Hợp đồng thỏa thuận hợp tác.

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Như vậy khi kết thúc hợp đồng thì việc thanh lý hợp đồng là việc tiếp theo mà các bên cần phải thực hiện. Mẫu đề nghị thanh toán hợp đồng là công văn đề nghị, yêu cầu đối tác, đối phương thanh toán tiền theo hợp đồng, thỏa thuận trước đó sau khi phía bản thân đã thực hiện xong toàn bộ nội dung ghi nhận.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán hợp đồng truyền tải thông tin của bên chủ thể được thanh toán đến bên chủ thể cần thanh toán. Mẫu giấy đề nghị thanh toán hợp đồng làm rõ, đưa ra các thông tin thanh toán minh bạch theo thỏa thuận trước đó để các bên chủ thể nắm được. Thông qua mẫu giấy nghị thanh toán hợp đồng các hoạt động giữa các bên Tổng giám đốc, Chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty nào đó, bộ phận kế toán sẽ làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau để giao nhận tiền công khai, minh bạch.

3. Nội dung hợp đồng thỏa thuận hợp tác.

Mẫu đề nghị thanh lý hợp đồng được một bên giao kết hợp đồng gửi cho bên còn lại nhằm mục đích chấm dứt hợp đồng. Nội dung của biểu mẫu đề nghị thanh lý hợp đồng như sau:

Ngày, tháng, năm viết mẫu đề nghị thanh lý hợp đồng;Thông tin cá nhân, tổ chức viết mẫu đề nghị thanh lý hợp đồng: hai bên trong giao kết hợp đồng;Các văn bản làm căn cứ cho mẫu đề nghị thanh lý hợp đồng;Tóm tắt nội dung hợp đồng và lý do phải làm đơn đề nghị thanh lý hợp đồng;Yêu cầu muốn thanh lý hợp đồng;Ký tên và điểm chỉ và nêu rõ nơi nhận đơn ở cuối đơn đề nghị thanh lý hợp đồng.

Lưu ý: Nội dung hợp đồng theo thỏa thuận của các bên tuy nhiên sự thỏa thuận phải đáp ứng các nội dung của pháp luật và không được vi phạm các điều cấm của pháp luật.

4. Mẫu hợp đồng thỏa thuận hợp tác.

CÔNG TY …………

 

Số: ………………….

Xem thêm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày …. tháng …năm 20..

THÔNG BÁO ĐỀ NGHỊ THANH LÝ HỢP ĐỒNG

(Đối với Hợp đồng (1)…………………………………………………………………..)

Kính gửi:

Ông/bà:……………………………………………………………………………………………………………………………

CMND:………………………………………………… cấp ngày………………………….. tại………………………….

ĐT: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Là (2)………………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ (3)…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nay Chúng tôi thông báo và đề nghị tới Ông/bà như sau:

(4)…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị: (5)……………………………………………………………………………………………………………….

Trên đây là nội dung chúng tôi đề nghị ông/bà xem xét và thống nhất.

Trân trọng!

Nơi nhận:

 

– Như trên;

– Lưu./.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Loại hợp đồng cần đề nghị thanh lý

(2) Vai trò của bên được đề nghị thanh lý hợp đồng: chủ dự án, chủ thầu, bên thi công đối với hợp đồng thi công xây dựng hay bên thuê nhà/ bên cho thuê trong hợp đồng thuê nhà…

(3) Các văn bản là căn cứ cho đơn đề nghị thanh lý hợp đồng

(4) Tóm tắt vụ việc, thông báo lý do vì sao muốn làm thông báo đề nghị chấm dứt hợp đồng

(5) Đề nghị thanh lý hợp đồng

Đối với các chủ thể khi ký kết hợp đồng với nhau thường thỏa thuận sẽ chia làm một hoặc nhiều đợt thanh toán. Đồng thời cần có công văn đề nghị từ bên nhận thanh toán.

CÔNG TY

 

…………………

—————————–

Số: ………/CVĐNTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—-

……….., ngày … tháng … năm 20…

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

(V/v: Thanh toán chi phí theo Hợp đồng)

Kính gửi: Công ty………………………………………………..

Dựa theo các thỏa thuận đã được xác lập tại Hợp đồng kinh tế số ………../HĐKT, ký ngày … tháng … năm 20…

Chúng tôi kính đề nghị Công ty ……………………………………… nhanh chóng thực hiện việc thanh toán toàn bộ số tiền đã ghi nhận trong Điều ….. Hợp đồng kinh tế số …………../HĐKT, để Bên chúng tôi có thể bàn giao lại máy như đã thỏa thuận, tránh việc máy sau khi được đưa về từ nhà sản xuất sẽ phải lưu tại kho công ty chúng tôi làm phát sinh thêm nhiều chi phí khác, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với những chi phí này khi đã quá thời hạn chậm thanh toán theo hợp đồng.

Đề nghị quý công ty thanh toán theo thông tin sau:

Tài khoản ngân hàng số: ………………………………………

Tại: Ngân hàng …………………………………………………..

Chủ tài khoản: …………………………………………………….

Xem thêm:

Chi nhánh: ………………………………………………………….

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn !

Đại diện công ty

(Giám đốc/TGĐ)

 

5. Kết luận

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về mẫu đề nghị thanh lý hợp đồng và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến mẫu đề nghị thanh lý hợp đồng. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về mẫu đề nghị thanh lý hợp đồng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *