Tổng hợp bộ 3 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 có đáp án và giải thuật chi tiết. Hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất, sẵn sàng tốt mang đến kỳ thi đặc biệt quan trọng sắp tới.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 4


Nội dung bài xích viết

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề tiên phong hàng đầu Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học kì 1 sắp tới tới, yêu cầu tìm kiếm nguồn tài liệu ôn thi thiết yếu thống gồm lời giải cụ thể của các em học sinh là cực kỳ lớn. Thấu hiểu điều đó, cửa hàng chúng tôi đã dày công tham khảo Bộ 3 đề thi Toán lớp 4 học tập kỳ một năm 2021 (Có đáp án) cùng với nôi dung được reviews có kết cấu chung của đề thi cuối kì trên đất nước hình chữ s , cung ứng các em làm quen với cấu tạo đề thi môn Toán lớp 4 cùng nội dung kỹ năng và kiến thức thường xuất hiện. Mời những em thuộc quý thầy cô quan sát và theo dõi đề tại đây.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng của những câu sau.

Câu 1: (1 điểm) trong số số 5 784; 8 574; 4 785; 8 547 số lớn nhất là:

A. 5 784 B. 8 547 C. 8 574 D. 4 785

Câu 2: (1 điểm) Số: nhì mươi cha triệu chín trăm mười; được viết là:

A. 23 910 B. 23 000 910 C. 23 910 000 D. 230 000 910

Câu 3: (1 điểm) quý giá của chữ số 3 trong số 653 297 là:

A. 3 000 B. 300 C. 30 000 D. 300000

Câu 4: (0,5 điểm) 10 dm2 = ......cm2

A. 1000 B. 100 C. 10000 D. 10

Câu 5. (0,5 điểm) 482 tạ =…… kg ?

A. 4820 B. 48200 C. 482000 D. 482

Câu 6: (0,5 điểm) Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là:

A. 16m B. 16m2 C. 32 m D. 32m2

Câu 7. (0,5 điểm) Hình mặt có các cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB cùng AD; BD cùng BC. B. B. Ba và BC; DB cùng DC. C. C. AB cùng AD; BD với BC; DA cùng DC. D. D. AB với AD; DA cùng DC

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 254 + 240 436 b. 839 084 – 206 937 c. 428 × 109 d. 4935 : 44

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 9: (2 điểm) hiện tại nay, tuổi của người mẹ và tuổi của nhỏ cộng lại là 45 tuổi. Chị em hơn bé 29 tuổi.

a. Hỏi bà mẹ bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

b. Từ thời điểm cách đó 2 năm, con từng nào tuổi?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) search số lớn nhất có 4 chữ số không giống nhau mà số kia vừa phân tách hết mang lại 2 với vừa phân chia hết cho 5?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Duy Tân 2018, Điểm Chuẩn Năm 2018 Của Trường Đại Học Duy Tân

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Đáp án đề thi Toán học kì 1 lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) từng phép tính đúng được 0,5 điểm

Bài 2: (2 điểm)

Bài giải:

a. Tuổi của con là: (0.25đ)

(45 – 29 ) : 2 = 8 (tuổi) (0,5 đ)

Tuổi của bà mẹ là: (0,25đ)

29 + 8 = 37 (tuổi) (0.5đ)

b. Tuổi của bé cách đây hai năm là : (0.25đ)

8 – 2 = 6 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: a. Con 8 tuổi ; mẹ 37 tuổi

b. 6 tuổi

Bài 3: (1 điểm)

Số lớn nhất có 4 chữ số mà lại vừa phân tách hết đến 2 vừa phân chia hết mang lại 5 tất cả tận thuộc là chữ số 0. Nhưng số lớn nhất ấy gồm 4 chữ số khác nhau nên số đó là: 9870

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào ý trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) cực hiếm của chữ số 8 trong các 83 574 là:

A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000

Câu 2: (0,5 điểm) Tính vừa phải cộng của các số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12 B. 102 C. 112 D. 510

Câu 3: (0,5 điểm) Số tương thích để viết vào vị trí chấm 6m29dm2 =…. Dm2 là:

A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69

Câu 4: (0,5 điểm) Số thích hợp để viết vào địa điểm chấm 2 tấn 75kg =…..kg là:

A. 275 B. 27500 C. 200075 D. 2075

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1đ)

Cho hình vẽ ABCD là hình chữ nhật A B

a. Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn trực tiếp ……và .......

b. Đoạn trực tiếp BC tuy vậy song cùng với đoạn thẳng ……

Câu 6: (0,5 đ) Viết số “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 solo vị” được viết là

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507

Câu 7: (2đ) Đặt tính rồi tính:

a) 307 x 40 b) 672 : 21 c) 572863 + 280192 d) 728035 - 49382

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận nhân thể nhất:

2 x 39 x5

Câu 9: (1đ) Tính giá trị biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

Câu 10: (2,5đ) Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm tổng chiều dài và chiều rộng bởi 270m, chiều dài hơn chiều rộng lớn là 56m.

a, Tính chu vi mảnh đất đó?

b, Tính diện tích mảnh đất đó?

Đáp án đề Toán lớp 4 kì một năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: D (0.5 đ)

Câu 2: B (0.5 đ)

Câu 3: A (0.5 đ)

Câu 4: D (0.5 đ)

Câu 6: D (0.5 đ)

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1 đ)

a) AB ; DC b) AD

Câu 7: (2 đ) HS để tính đúng và gồm kết quả:

a) = 12280 b) = 32

c) =853055 d) = 678653

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận luôn thể nhất:

2 x 39 x5 =39 x ( 2x5)

= 39 x10

= 390

Câu 9: ( 1 đ ) Tính quý giá biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

= 2145 x 4 + 1537 – 249

= 8580 + 1537 – 249

= 10117 – 249

= 9868

Câu 10: (2,5đ)

Giải

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là : (0,25đ)

(270 + 56) : 2 = 163 (m) (0,25đ)

Chiều rộng mảnh đất nền hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 - 56 = 107 (m) (0,25đ)

Chu vi mảnh đất hình chữ nật là: (0,25đ)

(163 + 107) x 2 = 540 (m) (0,25đ)

Diện tích hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 x 107 = 17441 (m2) (0,25đ)

Đáp số: Chu vi 540 m (0,25đ)

Diện tích 17441m (0,25đ)

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (1 điểm) Số tứ trăm linh nhì nghìn tứ trăm nhì mươi viết là:

A. 4 002 400 B. 4 020 420 C. 402 420 D. 240 240

Câu 2: (1 điểm) quý giá của biểu thức 45 m bằng bao nhiêu lúc m = 11?

A. 495 B. 459 C. 594 D. 549

Câu 3: (1điểm) Số thích hợp để viết vào vị trí chấm của 65 dm2 = ..............cm2 là:

A. 6050 B. 650 C. 6500 D. 65 000

Câu 4: (1 điểm) Tổng của cha số tự nhiên liên tiếp là 333. Số lớn nhất trong cha số đó là:

A. 999 B. 333 C. 112 D. 111

II. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

15548 + 5244 3168 x 24

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 6: (2 điểm) Tính cực hiếm biểu thức:

a.32147 + 423507 x 2 b.609 x 9 - 4845

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Một hình chữ nhất gồm chiều lâu năm 112cm, chiều rộng lớn 80cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Câu 8: (2 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc. Số thóc thửa đầu tiên thu hoạch được ít hơn số thóc thửa máy hai 5 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đáp án đề thi Toán lớp 4 học tập kỳ một năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm: 2 điểm. Mỗi lời giải đúng được 1điểm

Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: C

II. Trường đoản cú luận

Câu 3: 1 điểm

Mỗi phép tính đặt và thực hiện đúng được 0,5 điểm. Đặt tính sai, công dụng đúngkhông mang lại điểm. Nếu không viết công dụng theo sản phẩm ngang, mỗi phép tính trừ 0,25điểm.

Câu 4: 2 điểm. Từng phần 1 điểm

a) 32147 + 423507 x 2

= 32147 + 847014 0,5 điểm

= 879161 0,5 điểm

b) 609 x 9 - 4845

= 5481 - 4845 0,5 điểm

= 636 0,5 điểm

Câu 7: 1 điểm

- Tính được diện tích ( 0,75 điểm)

- Đáp số (0,25 điểm)

Lưu ý: Câu trả lời không có chân thành và ý nghĩa với phép toán hoặc kết quả phép tính saithì không được điểm. HS thiếu hụt hoặc không nên tên đơn vị toàn bài trừ 0,25 điểm.

Câu 8: 2 điểm

- Đổi đúng được 0,25 điểm

- search đúng hai lần số thóc sinh hoạt thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2 ) được 0,25 điểm

- tra cứu đúng số thóc làm việc thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2) được 0,5 điểm

- tra cứu đúng số thóc sống thửa ruộng 2 (hoặc thửa ruộng 1) được 0,5 điểm

- Đáp số 0,5 điểm

Lưu ý: Câu vấn đáp không có chân thành và ý nghĩa với phép toán hoặc kết quả phép tính saithì không được điểm. (Học sinh làm cho sai trường đoản cú đâu thì ko chấm tiếp từ đó)

HS thiếu hụt hoặc sai tên đơn vị toàn hủy diệt 0,25 điểm. Không yêu cầu học viên vẽ sơ đồ.

Lưu ý - Điểm toàn bài xích làm tròn theo phương pháp sau:

+ 5,25 điểm làm tròn thành 5 điểm.

+ 5,5 điểm; 5,75 điểm làm tròn thành 6 điểm.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ tiếp sau đây để cài đặt về Bộ 3 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 (Có đáp án) File Word, PDF hoàn toàn miễn phí!