Đề khám nghiệm học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 đem đến cho chúng ta 7 đề thi gồm đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp chúng ta lớp 7 tất cả thêm nhiều nhắc nhở tham khảo, củng cố kỹ năng và kiến thức làm quen với kết cấu đề thi học kì 2.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 7


Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học tập kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 Toán 7

Cấp độ chủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổng
Vận dụngVận dụng cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1. Thống kê.

- xác minh dấu hiệu.

- Lập bảng tần số.

- kiếm tìm mốt, tìm giá trị trung bình của vệt hiệu.

Số câu 3 3
Số điểm 1,5 1,5
Tỉ lệ % 15% 15%

2. Biểu thức đại số.

- nhận thấy đơn thức đồng dạng, nghiệm của đa thức, quý giá của nhiều thức.

- Biết search bậc của đối kháng thức, đa thức, nhiều thức thu gọn.

- Thu gọn đa thức.

- Cộng, trừ hai đa thức.

- tìm nghiệm của đa thức.

- cộng đa thức.

Số câu3 3 33 113
Số điểm0.75 0.75 0,751,5 14,75
Tỉ lệ %7.5% 7,5% 7,5%15% 10%47,5%

3. Tam giác

- Tam giác cân.

- Định lí Pitago.

- các trường hợp cân nhau của tam giác vuông.

Nhận biết một tam giác là tam giác đều.

Xác định độ dài 1 cạnh của tam giác vuông.

Chứng minh nhì tam giác bằng nhau, tam giác vuông.

Số câu

1

1

2

4

Số điểm

0.25

0,25

2

2,5

Tỉ số %

2,5%

2,5%

20%

25%

4. Quan hệ nam nữ giữa các yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác.

Biết khoảng cách từ giữa trung tâm đến đỉnh tam giác.

Vận dụng đặc điểm của con đường vuông góc và đường xiên.

Số câu 1 12
Số điểm 0.25 11,25
Tỉ số % 2.5% 10%12,5%

Tổng số câu

4

1

10%

5

1.25

12,5%

9

3,75

37,5%

4

4

40%

22

Tổng số điểm

10

Tỉ số %

100%


Đề kiểm soát học kì 2 Toán 7

Câu 1: Đơn thức nào dưới đây đồng dạng với 1-1 thức

*

*

*

*

D. -3xy

Câu 2: Đơn thức

*
 có bậc là :

A. 10

B. 6

C. 8

D. 12

Câu 3: Bậc của nhiều thức

*
 là :

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 4: quý giá x=2 là nghiệm của đa thức:

A. F(x)=2+x

B. F(x)=x-2

*

D. F(x)=x(x+2)

Câu 5: công dụng phép tính

*

*

*

*

*

Câu 6. giá tri biểu thức

*
 tai x=2 và y=1 là:

A. 12

B. -9

C. 18

D. -18

Câu 7. Thu gọn đa thức

*
 bằng :

*

*

*

*

Câu 8. Số nào sau đây là nghiệm của nhiều thức

*

*


*

*

*

Câu 9: Đa thức

*

A. Không có nghiệm

B. Có nghiệm là -1

C. Có nghiệm là 1

D. Tất cả 2 nghiệm

Câu 10: Độ nhiều năm hai cạnh góc vuông liên tục lần lượt là 3cm với 4cm thì độ dài cạnh huyền là :

*

B. 5

C. 7

D. 14

Câu 11: Tam giác các là tam giác có

A. Hai cạnh bằng nhau

B. Ba góc nhọn

C. Tía cạnh bởi nhau

D. Một góc bằng

Câu 12: nếu như AM là đường trung con đường và G là giữa trung tâm của tam giác ABC thì :

A. AM=AB

B. AM=AG

*

*

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Bài 1:( 1,5 điểm). Điểm thi đua trong số tháng của 1 năm học của lớp 7A được liệt kê trong bảng sau:

Tháng

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Điểm

80

90

70

80

80

90

80

70

80

a) lốt hiệu khảo sát là gì?

b) Lập bảng tần số. Search mốt của lốt hiệu.

c) Tính điểm vừa đủ thi đua của lớp 7A.

Bài 2. (2,5 điểm) Cho hai đa thức

*

a. Thu gọn và thu xếp hai đa thức P(x) với Q(x)

b. Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x) với N(x) = P(x) – Q(x)

c. Tra cứu nghiệm của đa thức M(x).

Bài 3: (3,0 điểm).Cho ABC gồm AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

a) minh chứng tam giác ABC vuông trên A.

b)Vẽ phân giác BD (D thuộc AC), từ bỏ D vẽ DE vuông góc BC (E nằm trong BC). Minh chứng DA = DE.


c) ED giảm AB tại F. Minh chứng DADF = DEDC rồi suy ra DF > DE.

Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán 7

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm):- mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Xem thêm:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

A

B

B

C

C

D

D

A

B

C

D

II. TỰ LUẬN: (7 điểm).

Câu

Nội dung đề nghị đạt

Điểm

1

a)

Dấu hiệu điều tra là: Điểm thi đua hồi tháng của lớp 7A.

0.25

b)

Lập đúng đắn bảng “ tần số” dạng ngang hoặc dạng cột:

giá trị (x)

70

80

90

Tần số (n)

2

5

2

Mốt của dấu hiệu là: 80

0.75

c)

Tính số điểm vừa phải thi đua của lớp 7A là:

*

0.5

2

a)

Thu gọn gàng hai đơn thức P(x) với Q(x)

*

*

0.5

0.5

b)

Tính tổng hai đa thức đúng được

M(x) = P(x) + Q(x)

*

*

N(x) = P(x) -Q(x) - ()

*

*

*

0.25

0.25

0.25

0.25

c)

x + 2=0

x = -2

Đa thức M(x) gồm hai nghiệm

0.25

0.25

Đề thi học tập kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 2 Toán 7

Cấp độ

chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Thống kê

- nhận thấy được một trong những khái niệm về bảng tần số, tín hiệu thống kê.

Số câu

2(C1,2)

2

Số điểm

0,5

0,5

Tỉ lệ %

5%

5%

2. Biểu thức đại số.

- nhận biết được đối kháng thức, nhiều thức; đối kháng thức đồng dạng, hệ số của nhiều thức; bậc của đối kháng thức, nhiều thức; phương pháp thu gọn solo thức, đa thức; phương pháp kiểm tra một quý giá x là nghiệm của nhiều thức

- Hiểu phương pháp tình cực hiếm của đa thức tại giá chỉ trị đến trước của biến;

- hiểu về nghiệm của nhiều thức để tìm hệ số chưa biết.

- Cộng, trừ hai nhiều thức một biến.

- tìm kiếm nghiệm của đa thức.

- Tính quý giá của nhiều thức

Số câu

8(C3,4,5,6,7,

8,9,11)

2(C10,12)

1(C17)

1(C19)

12

Số điểm

2

0,5

2

1

5,5

Tỉ lệ %

20%

5%

20%

10%

55%

3. Quan hệ giữa các yếu tố vào tam giác, tam giác vuông bằng nhau.

- phân biệt số đo góc quanh đó tam giác, cầm cố được độ lâu năm 1 cạnh của tam giác bởi bất đẳng thức tam giác

- Biết vẽ hình, ghi GT, KL của bài bác toán; chỉ ra các yếu tố nhằm hai tam giác vuông bởi nhau.

Số câu

2(C13, 16)

(C18a)

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Tỉ số %

5%

10%

15%

4. Những đường đồng quy trong tam giác

- biết cách tính số đo góc liên quan đến đường phân giác của tam giác; độ dài mặt đường trung tuyến.

- chứng minh các yếu tố liên quan đến các đường đồng quy trong tam giác.

Số câu

2(C14,15)

(C18bcd)

2

Số điểm

0,5

2

2,5

Tỉ số %

5%

20%

25%

Tổng số câu

12

3

30%

5

4

40%

1

3

30%

19

Tổng số điểm

10

Tỉ số %

100%


Đề thi học tập kì 2 Toán 7

Câu 1: Bảng “tần số” còn tên thường gọi khác làA. Bảng số liệu thống kê;

B. Bảng bày bán thực nghiệm của vệt hiệu;

C. Bảng vệt hiệu;

D. Báo giá trị dấu hiệu.

Câu 2: Vấn đề hay hiện tượng kỳ lạ mà người điều tra quan tâm tò mò gọi là:A. Tần số;

C. Giá bán trị;

B. Cực hiếm trung bình;

D. Vết hiệu.

Câu 3: trong các biểu thức sau đâu là đối chọi thức:

A. 4xy2;

B. 3-2y;

C. 10x +y;

D. 5(x+y).

Câu 4: Khẳng định sau đây là sai ?

A. 3x2y3và 3x3y2là hai solo thức đồng dạng;

B.- 3x2y3và 3x2y3 làhai đối kháng thức đồng dạng;

C. (xy)2và 3x2y2là hai đối kháng thức đồng dạng;

D. – 2(xy)3và 5x3y3là hai solo thức đồng dạng.

Câu 5: Tổng những hệ số của nhiều thức 2x2 – x – 1 là

A. – 1;

B. 1;

C. 0;

D. 2.

Câu 6: Đơn thức

*
bao gồm bậc là

A. 6;

B. 10;

C. 8;

D. 12.

Câu 7: Bậc của đa thức

*

A. 7;

B. 6;

C. 5;

D. 4.

Câu 8: Giá trị x = 2 là nghiệm của nhiều thức

*

*

C. N(x) = x(x + 2);

*

Câu 9: kết quả thu gọn đối chọi thức

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 10: giá trị biểu thức 3x2y + 3y2x trên x = -2 với y = -1 là

A. 12;

B. -9 ;

C. 18;

D. -18.

Câu 11: Thu gọn đa thức p = x3y – 5xy3 + 2 x3y + 5 xy3 bằng

A. 3 x3y;

B. x3y ;

C. X3y + 10 xy3 ;

D. 3 x3y - 10xy3.

Câu 12: Đa thức A(x) = ax2 + 7x + 4 tất cả một nghiệm x = -1. Khi đó hệ số a có mức giá trị là

A.

*

B.

*

C. 3

D.

*

Câu 13: Cho tam giác ABC biết cạnh AB = 10cm, BC = 5cm. Như vậy:A: Cạnh AC bao gồm độ dài bởi 12 centimet hoặc 5 cm;

B: Cạnh AC tất cả độ dài bởi 5cm;

C: Cạnh AC gồm độ dài bởi 12cm;

D: Cả cha trường phù hợp trên số đông đúng.

Câu 14: cho tam giác ABC gồm B = 60o. Đường phân giác của góc A với góc C cắt nhau tại I. Số đo góc AIC bằng:

A. 60o ;

B. 120o;

C. 100o;

D. 130o .

Câu 15: Tam giác ABC vuông trên đỉnh A và tất cả AB = 12 cm, AC = 5 cm. Trung đường AM bao gồm độ nhiều năm là:

A. 6 cm;

B. 7,5 cm;

C. 7cm;

D. 6,5 cm.

Câu 16: Số đo góc x (Hình 1) bằng


A. 60o;

C. 75o;

B. 65o;

D. 85o.

Phần II. Từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 17: (2 điểm) Cho hai nhiều thức

*
*

a) Thu gọn hai nhiều thức P(x) với Q(x)

b) Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x) với N(x) = P(x) – Q(x)

c) tra cứu nghiệm của nhiều thức M(x).

Câu 18: (3 điểm) Cho ABC bao gồm AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

a) chứng tỏ tam giác ABC vuông trên A.

b) Vẽ phân giác BD (D ở trong AC), từ bỏ D vẽ DE vuông góc BC (E ∈ BC). Chứng minh DA = DE.

c) ED cắt AB trên F. Chứng tỏ DF > DE.

Câu 19: (1 điểm)

Tìm quý hiếm của đa thức 3x4 + 5x2y2 + 2y4 + 2 y2, biết rằng: x2 + y2 = 2

Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán 7

Phần I. Trắc nghiệm khách quan. (4 điểm) (Mỗi câu làm đúng được 0,25 điểm)