Excel mang lại upes2.edu.vn 365 Excel đến upes2.edu.vn 365 dành cho máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Sử dụng COUNTIF, một trong số hàm thống kê, nhằm đếm số lượng ô thỏa mãn nhu cầu một tiêu chí; ví dụ như để đếm chu kỳ một thành phố nhất định mở ra trong list khách hàng.

Bạn đang xem: Đếm ô có dữ liệu trong excel

Trong biểu mẫu đơn giản và dễ dàng nhất, COUNTIF cho biết:

=COUNTIF(Bạn ước ao tìm làm việc đâu?, bạn có nhu cầu tìm quý hiếm nào?)

Ví dụ:

=COUNTIF(A2:A5,"London")

=COUNTIF(A2:A5,A4)


*

Hàm COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)

Tên đối số

Mô tả

range (bắt buộc)

Nhóm các ô mà bạn muốn đếm. Phạm vi rất có thể chứa số, mảng, phạm vi có tên hoặc tham chiếu có chứa số. Các giá trị trống và giá trị văn bản được bỏ qua.

Tìm hiểu cách chọn phạm vi trong một trang tính.

criteria (bắt buộc)

Số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản xác định ô làm sao sẽ được đếm.

Ví dụ: bạn cũng có thể sử dụng một vài như 32, một so sánh như "> 32", một ô như B4, hoặc một trường đoản cú như "táo".

COUNTIF chỉ áp dụng một tiêu chuẩn duy nhất. áp dụng COUNTIFS nếu bạn có nhu cầu dùng những tiêu chí.


Ví dụ

Để dùng những ví dụ này trong Excel, hãy xào nấu dữ liệu trong bảng dưới rồi dính vào ô A1 của trang tính mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

táo

32

cam

54

đào

75

táo

86

Công thức

Mô tả

=COUNTIF(A2:A5,"táo")

Đếm số ô có chứa táo vào các ô từ A2 tới A5. Kết quả là 2.

=COUNTIF(A2:A5,A4)

Đếm số ô chứa đào (giá trị vào A4) trong những ô từ bỏ A2 tới A5. Tác dụng là 1.

=COUNTIF(A2:A5,A2)+COUNTIF(A2:A5,A3)

Đếm số hãng apple (giá trị vào A2) và cam (giá trị trong A3) trong các ô tự A2 tới A5. Hiệu quả là 3. Cách làm này thực hiện COUNTIF nhị lần để khẳng định nhiều tiêu chí, mỗi tiêu chuẩn ứng với 1 biểu thức. Chúng ta có thể sử dụng hàm COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5,">55")

Đếm số ô có giá trị lớn hơn 55 trong các ô từ B2 tới B5. Hiệu quả là 2.

=COUNTIF(B2:B5,""&B4)

Đếm số ô có giá trị khác 75 trong các ô từ B2 tới B5. Dấu cùng (&) sáp nhập toán tử so sánh khác cùng với () và quý hiếm trong B4 để đọc =COUNTIF(B2:B5,"75"). Công dụng là 3.

=COUNTIF(B2:B5,">=32")-COUNTIF(B2:B5,">85")

Đếm số ô có giá trị lớn rộng (>) hoặc bằng (=) 32 và nhỏ rộng (

Các vụ việc Chung

Sự cố

Đã xẩy ra lỗi gì

Trả về quý hiếm sai đối với chuỗi dài.

Hàm COUNTIF trả về kết quả sai lúc bạn dùng nó để khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự.

Để khớp những chuỗi dài ra hơn 255 ký tự, hãy cần sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử ghép nối &. Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"chuỗi dài"&"chuỗi nhiều năm khác").

Xem thêm: Cách Chuyển File Pdf Thành File Word Online, Không Cần Phần Mềm

Không trả về hiệu quả khi bạn ước ao đợi có kết quả.

Đảm bảo tất cả ghi đối số criteria trong dấu ngoặc.

Công thức COUNTIF gặp gỡ lỗi #VALUE! khi tham chiếu cho tới một trang tính khác.

Lỗi này xẩy ra khi công thức gồm chứa hàm tham chiếu cho ô hoặc phạm vi trong một sổ thao tác làm việc đóng và các ô được tính toán. Để tính năng này hoạt động, sổ làm việc khác buộc phải được mở.

Những bí quyết thực hành xuất sắc nhất

Làm thế này

Tại sao

Nhớ rằng COUNTIF không minh bạch chữ hoa, chữ hay trong chuỗi văn bản.

Criteria ko phân biệt chữ hoa/thường. Nói cách khác, chuỗi "táo" và chuỗi "TÁO" sẽ khớp với cùng các ô giống nhau.

Dùng ký kết tự đại diện

Có thể sử dụng ký tự đại diện—dấu chấm hỏi (?) cùng dấu sao (*)—trong criteria. Một dấu chấm hỏi khớp cùng với một cam kết tự đơn lẻ bất kỳ. Một lốt sao khớp cùng với chuỗi ký tự bất kỳ. Nếu bạn có nhu cầu tìm dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy nhập một vết sóng (~) trước ký kết tự đó.

Ví dụ: =COUNTIF(A2:A5,"táo?") đã tìm hầu hết trường hợp tất cả "táo" với vần âm cuối cùng có thể thay đổi.

Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn không chứa các ký tự ko đúng.

Khi đếm giá trị văn bản, hãy bảo đảm dữ liệu không chứa khoảng chừng trắng ở đầu, khoảng chừng trắng ở cuối, việc áp dụng không thống nhất vệt trích dẫn thẳng và cong hoặc cam kết tự ko in ra. Một trong những trường vừa lòng này, COUNTIF có thể trả về quý giá không ước ao muốn.

Thử thực hiện hàm CLEAN hoặc hàm TRIM.

Để thuận tiện, áp dụng phạm vi bao gồm tên

COUNTIF cung ứng các phạm vi gồm têntrong cách làm (chẳng hạn như = COUNTIF( hoa quả ,">=32")-COUNTIF(trái cây ,">85"). Phạm vi mang tên có thể nằm trong trang tính hiện tại tại, một trang tính không giống trong cùng sổ thao tác làm việc hoặc từ sổ làm việc khác. Để tham chiếu xuất phát từ 1 sổ thao tác làm việc khác, sổ thao tác làm việc thứ hai này cũng phải được mở.


Lưu ý: Hàm COUNTIF sẽ không đếm những ô dựa trên màu fonts chữ hoặc nền ô. Tuy nhiên, Excel cung ứng Hàm do người dùng khẳng định (UDF) bằng cách sử dụng các thao tác làm việc upes2.edu.vn Visual Basic for Applications (VBA) trên các ô dựa vào màu fonts chữ hoặc nền. Đây là lấy một ví dụ về cách chúng ta có thể Đếm số ô gồm màu ô gắng thể bằng cách sử dụng VBA.


Bạn đề nghị thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.