Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Huế 2016 Đại Học Ngoại Ngữ, Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Huế 2016

Tối 14/8, ĐH Huế công bố điểm trúng tuyển đợt một hệ đại học chính quy năm 2016 của các trường thành viên và khoa trực thuộc.

Đang xem: điểm chuẩn đại học ngoại ngữ huế 2016

Theo đó,ĐH Y Dược có điểm trúng tuyển cao nhất là 26, ngành Y đa khoa. Ngành Răng – Hàm – Mặt có điểm trúng tuyển 25,75; Dược học 25,5 điểm; Y học Cổ truyền 24,5 điểm; Kỹ thuật Hình ảnh Y học và Xét nghiệm Y học 23,25 điểm; Y học Dự phòng 22,75 điểm; Điều dưỡng và Y tế Công cộng lần lượt là 22,5 và 21 điểm.

Đại học Luật có điểm trúng tuyển hai ngành Luật và Luật Kinh tế đều là 20,5; Giáo dục thể chất 16,5.

Khoa Du lịch có điểm trúng tuyển cao nhất là 18,5 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, hai ngành còn lại Kinh tế và Quản trị kinh doanh là 17 điểm.

ĐH Ngoại ngữ có điểm trúng tuyển cao nhất 23,5 ngành Sư phạm Tiếng Anh, thấp nhất 18 điểm ngành Việt Nam học.

ĐH Kinh tế có điểm chuẩn cao nhất 20,5 ngành Quản trị Kinh doanh, thấp nhất 15 điểm ngành Quản trị kinh doanh thuộc chương trình đào tạo liên kết với Viện Công nghệ Tallaght – Ireland.

ĐH Nông Lâmlấy điểm chuẩn cao nhất 20,25 ngành Thú y. Các ngành Công thôn, Khoa học đất, Công nghệ Rau hoa quả và cảnh quan, Bệnh học thủy sản, Quản lý nguồn lợi thủy sản, Công nghệ chế biến lâm sản, Lâm nghiệp, Lâm nghiệp đô thị, Quản lý tài nguyên rừng và Khuyến nông đều có điểm trúng tuyển 15, thấp nhất trường.

ĐH Nghệ thuật có điểm trúng tuyển cao nhất là 33, ngành Hội họa, thấp nhất 24,75 ngành Thiết kế Đồ họa.

Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị có điểm trúng tuyển cao nhất 24,75 ngành Thiết kế Đồ họa. Các ngành còn lại có điểm trúng tuyển 15.

Xem thêm:

ĐH Sư phạm lấyđiểm chuẩn cao nhất là 26 ngành Sư phạm Toán học, thấp nhất là 15 điểm các ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp, Giáo dục Chính trị, Sư phạm Địa lý và Tâm lý học giáo dục.

ĐH Khoa học có điểm trúng tuyển cao nhất là 24,5 ngành Công nghệ thông tin. Các ngành Đông phương học, Triết học, Lịch sử, Xã hội học, Sinh học, Vật lý học, Hóa học, Địa lý tự nhiên, Khoa học môi trường, Công tác xã hội, Hán – Nôm, Ngôn ngữ học, Văn học, Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ và Địa chất học có điểm trúng tuyển là 15, thấp nhất trường.

Điểm trúng tuyển đại học 2016 cụ thể từng ngành của các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc và Phân hiệu tại Quảng Trị của ĐH Huế.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Năm 2016, ĐH Huế xét tuyển đợt 1 năm 2016 vào đại học hệ chính quy của 113 ngành thuộc các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc và Phân hiệu tại Quảng Trị với 12.560 chỉ tiêu.

Điểm chuẩn đại học 2016: 146 trường đã công bố

Tối 14/8, các trường thành viên của ĐH Huế, ĐH Quốc gia TP HCM, ĐH Đà Nẵng, Học viện Ngoại giao, ĐH Y Dược Cần Thơ và hơn 140 trường đã công bố điểm trúng tuyển đại học.

Điểm chuẩn đại học 2016 Đại học Điểm chuẩn 2016 điểm trúng tuyển 2016 điểm chuẩn đại học 2016 điểm trúng tuyển đại học 2016

*

ĐH Quy Nhơn có điểm chuẩn cao nhất là 23

0

Điểm trúng tuyển vào 38 ngành đào tạo của ĐH Quy Nhơn tương đương năm 2015. Ngành Sư phạm Tiếng Anh và Giáo dục thể chất có điểm trúng tuyển cao nhất.

Xem thêm:

*

Điểm chuẩn đại học 2016 của các trường thuộc ĐH Đà Nẵng

1 1

Chiều 14/8, ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn 2016 của các trường thành viên.

*

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cao nhất là 30

1 1

Điểm trúng tuyển ĐH Sư Phạm Hà Nội 2 có xu hướng giảm ở tất cả các ngành. Toán học và Sư phạm Toán học có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 30, giảm 1 điểm so với năm 2015.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *