ngôi trường ĐH Nông lâm tp.hồ chí minh đã ra mắt điểm chuẩn chỉnh đại học tập 2017. Ngành có điểm chuẩn cao nhất 23,75 điểm.

*
-Trường ĐH Nông lâm tp.hồ chí minh đã công bố điểm chuẩn chỉnh đại học tập 2017.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học nông lâm tphcm 2017

Xem thêm: Cách Bật Nút Home Trên Iphone X Quay Trở Lại, Bấm Siêu Thích

Cơ sở thiết yếu tại thành phố hồ chí minh có điểm chuẩn khá cao. Điểm chuẩn tối đa là 23,75 điểm.

Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn lập thành tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên theo quanh vùng (nếu có) + Điểm ưu tiên theo đối tượng người tiêu dùng (nếu có).

Đối cùng với ngành ngữ điệu Anh, nôn đó là Tiếng Anh (nhân hệ số2), điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn được quy về thang điểm 30 dành riêng cho tổ vừa lòng môn xéttuyển. Điểm được làm tròn cho 0.25 điểm.

Điểm chuẩn các ngành rõ ràng như sau:

Tên trường, Ngành học

Mã ngành

Tổ hòa hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn

NLS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH - Mã trường NLS

1

Sư phạm nghệ thuật nông nghiệp

52140215

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh

19.25

2

Ngôn ngữ Anh (*)

52220201

Tổ đúng theo 1: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

Tổ hợp 2: Ngữ văn, lịch sử, giờ đồng hồ Anh

22.75

3

Kinh tế

52310101

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh

20.25

4

Bản vật dụng học

52310502

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, giờ Anh

23.50

5

Quản trị ghê doanh

52340101

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

21.50

6

Kế toán

52340301

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

21.50

7

Công nghệ sinh học

52420201

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, Sinh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

23.75

8

Khoa học tập môi trường

52440301

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Toán, Hóa, tiếng Anh

18.25

9

Công nghệ thông tin

52480201

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

21.00

10

Công nghệ kỹ thuật

cơ khí

52510201

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

21.00

11

Công nghệ kỹ thuật

cơ điện tử

52510203

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh

21.25

12

Công nghệ kỹ thuật ô tô

52510205

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

22.25

13

Công nghệ nghệ thuật nhiệt

52510206

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, giờ Anh

18.50

14

Công nghệ kỹ thuật

hóa học

52510401

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

22.50

15

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và

tự động hóa

52520216

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

21.00

16

Kỹ thuật môi trường

52520320

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

19.00

17

Công nghệ thực phẩm

52540102

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

23.00

18

Công nghệ bào chế

thủy sản

52540105

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Sinh, giờ Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

21.00

19

Công nghệ sản xuất

lâm sản

52540301

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 4: Toán, Hóa, tiếng Anh

17.00

20

Chăn nuôi

52620105

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Toán, Sinh, giờ Anh

20.25

21

Nông học

52620109

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Sinh, tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

21.50

22

Bảo vệ thực vật

52620112

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Sinh, giờ Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

21.50

23

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

52620113

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Sinh, tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Toán, Hóa, tiếng Anh

18.25

24

Kinh doanh nông nghiệp

52620114

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Ngữ Văn, giờ Anh

19.00

25

Phát triển nông thôn

52620116

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh

18.00

26

Lâm nghiệp

52620201

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh

17.00

27

Quản lý khoáng sản rừng

52620211

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

17.00

28

Nuôi trồng thủy sản

52620301

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 4: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

18.50

29

Thú y

52640101

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh

23.75

30

Quản lý tài nguyên và

môi trường

52850101

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Toán, Hóa, giờ Anh

18.75

31

Quản lý đất đai

52850103

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh

18.00

Chương trình tiên tiến

1

Công nghệ thực phẩm

52540102

(CTTT)

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh

20.00

2

Thú y

52640101

(CTTT)

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, tiếng Anh

23.75

Chương trình đào tạo unique cao

1

Quản trị tởm doanh

52340101

(CLC)

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh

18.00

2

Công nghệ sinh học

52420201

(CLC)

Tổ hợp 1: Toán, Sinh, tiếng Anh

Tổ đúng theo 2: Toán, Hóa, tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh

20.50

3

Công nghệ kỹ thuật

cơ khí

52510201

(CLC)

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, tiếng Anh

18.00

4

Kỹ thuật môi trường

52520320

(CLC)

Tổ vừa lòng 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hòa hợp 4: Toán, Hóa, tiếng Anh

23.50

5

Công nghệ thực phẩm

52540102

(CLC)

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, giờ Anh

20.00

Chương trình huấn luyện cử nhân quốc tế (Chi huyết xem trên www.cie-nlu.hcmuaf.edu.vn)

Bài viết liên quan