Tra Cứu Điểm Chuẩn Đại Học Thủ Dầu Một 2019, Điểm Chuẩn Đại Học Thủ Dầu Một Năm 2022

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140101 Giáo dục học C00, C14, C15, D01 14
2 7140201 Giáo dục Mầm non M00 19
3 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, A16, C00, D01 20
4 7210403 Thiết kế đồ họa A00, A16, V00, V01 14
5 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D15, D78 16
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01, D01, D04, D78 16
7 7229010 Lịch sử C00, C14, C15, D01 14.25
8 7229030 Văn học C00, C15, D01, D14 15
9 7229040 Văn hoá học C00, C14, C15, D01 14
10 7310201 Chính trị học C00, C14, C15, D01 14.5
11 7310205 Quản lý nhà nước A16, C00, C14, D01 15
12 7310401 Tâm lý học B00, C00, D01, D14 14
13 7310501 Địa lý học A07, C00, C24, D15 14
14 7310601 Quốc tế học A00, C00, D01, D78 14.25
15 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, A16, D01 16.5
16 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, A16, D01 16
17 7340301 Kế toán A00, A01, A16, D01 16.5
18 7380101 Luật A16, C00, C14, D01 16.5
19 7420203 Sinh học ứng dụng A00, A02, B00, B05 14.25
20 7440102 Vật lý học A00, A01, A17, C01 15
21 7440112 Hoá học A00, A16, B00, D07 14.5
22 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, B05, D01 14
23 7460101 Toán học A00, A01, A16, D07 15
24 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, C01, D90 14
25 7480104 Hệ thống thông tin A00, A01, C01, D90 14
26 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, D01, D90 14
27 7510601 Quản lý công nghiệp A00, A01, A16, C01 14
28 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D90 14.5
29 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, C01, D90 14
30 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, C01, D90 14
31 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00, A01, C01, D90 14
32 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00, A01, B00, D01 14.75
33 7580101 Kiến trúc A00, A16, V00, V01 14
34 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị A00, A16, V00, V01 14.75
35 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, C01, D90 14
36 7760101 Công tác xã hội C00, C14, D14, D78 14
37 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, B05, D01 14
38 7850103 Quản lý đất đai A00, B00, B05, D01 14

*

TDM – Trường đại học Thủ Dầu Một

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *