Đại Học Mở Tphcm Công Bố Điểm Chuẩn Học Bạ Đại Học Mở 2019 Mới Nhất 2022

Đại học Mở TPHCM thông báo điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019 (diện xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT).

*
*

Điểm chuẩn học bạ Đại học Mở TPHCM 2019 như thế nào?

Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập các môn học ở THPT (học bạ) đối với những ngành còn chỉ tiêu sau khi xét tuyển học sinh Giỏi, mức điểm xét trúng tuyển theo bảng sau:

TT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển theo kết quả học tập Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh -/- Nhận học sinh Giỏi
2 7220201C Ngôn ngữ Anh Chất lượng cao 22.5
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc -/- Nhận học sinh Giỏi
4 7220209 Ngôn ngữ Nhật 25.5
5 7310101 Kinh tế 26.0
7 7340101 Quản trị kinh doanh -/- Nhận học sinh Giỏi
8 7340101C Quản trị kinh doanh Chất lượng cao 21.5
9 7340115 Marketing -/- Nhận học sinh Giỏi
10 7340120 Kinh doanh quốc tế -/- Nhận học sinh Giỏi
11 7340201 Tài chính – Ngân hàng 26.3
12 7340201C Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao 20.0
13 7340301 Kế toán 26.3
14 7340301C Kế toán Chất lượng cao 20.0
15 7340302 Kiểm toán 25.5
16 7340404 Quản trị nhân lực 27.5
17 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 21.5
18 7380101 Luật -/- Nhận học sinh Giỏi
19 7380107 Luật kinh tế -/- Nhận học sinh Giỏi
20 7380107C Luật kinh tế Chất lượng cao -/- Nhận học sinh Giỏi
21 7420201 Công nghệ sinh học 20.0
22 7420201C Công nghệ sinh học Chất lượng cao 20.0
23 7480101 Khoa học máy tính 23.5
25 7480201 Công nghệ thông tin 25.5
26 7510102 CNKT công trình xây dựng 20.0
27 7510102C CNKT CT xây dựng Chất lượng cao 20.0
28 7580302 Quản lý xây dựng 20.0
29 7310620 Đông Nam á học 22.5
30 7310301 Xã hội học 20.0
31 7760101 Công tác xã hội 20.0

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *