Điểm chuẩn chỉnh Học viện thiếu nữ Việt Nam thông báo mức điểm chuẩn đại học thiết yếu quy xét tuyển nguyện vọng sau thời hạn thi tốt nghiệp THPT giang sơn như sau:


Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện phụ nữ 2016

Điểm chuẩn Học Viện thanh nữ Việt Nam bằng lòng xét tuyển chọn hệ Đại học chính quy cùng với điểm chuẩn nguyện vọng 1 đồng ý được bgh nhà trường công bố. Mời thí sinh theo dõi và quan sát theo các thông tin được cập nhật bên dưới đây.

*

Điểm chuẩn chỉnh Học Viện đàn bà Việt nam Xét Theo Điểm Thi THPT non sông 2022


Quản trị khiếp doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn:

Khối C00: 24.0

Khối A00, A01, D01: 23.0

Quản trị tởm doanh

Mã ngành: 7340101 CLC

Điểm chuẩn:

Khối C00: 24.0

Khối A00, A01, D01: 23.0

Quản trị gớm doanh

Mã ngành: 7340101 LK

Điểm chuẩn:

Khối A00, A01, D01, C00: 16.0

Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Điểm chuẩn:

Khối A00, A01, D01, C00: 15.0

Công tác thôn hội

Mã ngành: 7760101 PH

Điểm chuẩn:

Khối A00, A01, D01, C00: 15.0

Giới với phát triển

Mã ngành: 7310399

Điểm chuẩn:

Khối A00, A01, D01, C00: 15.0

Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn:

Khối A00, A01, D01, C00: 20.0

Luật khiếp tế

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn:

Khối A00, A01, D01, C00: 18.5

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn:

Khối A00, A01, D01, C00: 21.0

Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn:

Khối C00: 20.5

Khối A00, A01, D01: 19.5

Tâm lý học

Mã ngành: 7310401

Điểm chuẩn:

Khối A00, A01, D01, C00: 19.5

Truyền thông nhiều phương tiện

Mã ngành: 7320104

Điểm chuẩn:

Khối A00, A01, D01, C00: 24.0


Xem thêm:

Điểm chuẩn chỉnh Học Viện thiếu nữ Việt phái nam Xét Theo học Bạ 2022

Quản trị gớm doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm trúng tuyển học tập bạ:

Khối A00, A01, D01: 23

Khối C00: 24

Quản trị gớm doanh

Mã ngành: 7340101CLC

Điểm trúng tuyển học bạ:

Khối A00, A01, D01: 23

Khối C00: 24

Quản trị khiếp doanh

Mã ngành: 7340101LK

Tổ hòa hợp xét: A00, A01, C00, D01

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Công tác làng mạc hội

Mã ngành: 7760101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Công tác buôn bản hội

Mã ngành: 7760101PH

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Giới và phát triển

Mã ngành: 7310399

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18

Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm trúng tuyển học bạ: 21.5

Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107

Điểm trúng tuyển học bạ: 21

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 19

Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm trúng tuyển học bạ: 22

Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Điểm trúng tuyển học bạ:

Khối A00, A01, D01: 20

Khối C00: 21

Tâm lý học

Mã ngành: 7310401

Điểm trúng tuyển học bạ: 21

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành: 7320104

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 25

Xã hội học

Mã ngành: 7310301

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 18


Điểm chuẩn chỉnh Học Viện thiếu nữ Việt Namtại mỗi khu vực đều khẳng định điểm trúng tuyển mang lại từng đối tượng.