Điểm Chuẩn Trường Sân Khấu Điện Ảnh Hà Nội 2021, Điểm Chuẩn Đh Sân Khấu Điện Ảnh Hà Nội Năm 2020

Điểm chuẩn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội Mã Trường (SKD) đào tạo 11 ngành nghề khối năng khiếu biểu diễn mức điểm chuẩn cho từng ngành năm nay như sau:

Điểm chuẩn Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội chính thức được Ban giám hiệu nhà trường công bố cụ thể như dưới đây. Mời thí sinh theo dõi.

*

Điểm chuẩn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội Chính Thức

Điểm Chuẩn Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Năm 2021

Biên kịch điện ảnh, truyền hình

Mã ngành: 7210233

Điểm chuẩn:

Điểm chuyên môn: 12.50

Tổng điểm: 17.50

Đạo diễn điện ảnh, truyền hình

Mã ngành: 7210235

Điểm chuẩn:

Điểm chuyên môn: 12.50

Tổng điểm: 17.50

Quay phim

Mã ngành: 7210236

Điểm chuẩn:

Điểm chuyên môn: 12.50

Tổng điểm: 17.50

Nhiếp ảnh

Mã ngành: 7210301

Điểm chuẩn:

Điểm chuyên môn: 12.00

Tổng điểm: 17.00

Đạo diễn sân khấu

Mã ngành: 7210227

Điểm chuẩn:

Điểm chuyên môn: 11.00

Tổng điểm: 16.00

Diễn viên sân khấu kịch hát

Mã ngành: 7210226

Điểm chuẩn:

Điểm chuyên môn: 14.00

Tổng điểm: 19.00

Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh

Mã ngành: 7210406

Điểm chuẩn:

Điểm chuyên môn: 12.00

Tổng điểm: 17.00

Biên đạo múa

Mã ngành: 7210243

Điểm chuẩn:

Điểm chuyên môn:

Tổng điểm:

Huấn luyện múa

Mã ngành: 7210244

Điểm chuẩn:

Điểm chuyên môn:

Tổng điểm:

Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình

Mã ngành: 7210234

Điểm chuẩn:

Điểm chuyên môn: 14.00

Tổng điểm: 19.00

Công nghệ điện ảnh, truyền hình

Mã ngành: 7210302

Điểm chuẩn:

Điểm chuyên môn: 13.50

Tổng điểm: 18.50

Lời Kết: Trên đây là thông tin điểm chuẩn được cập nhật mới nhất của trường Đại Học Sân Khấu điện ảnh Hà Nội do kênh tuyển sinh 24h .vn thực hiện.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *