Điểm chuẩn trường Đại học Sân khấu Điện hình ảnh Hà Nội Mã ngôi trường (SKD) huấn luyện và đào tạo 11 ngành nghề khối năng khiếu biểu diễn nút điểm chuẩn cho từng ngành năm nay như sau:


Điểm chuẩn Đại học Sân khấu Điện hình ảnh Hà Nội chính thức được bgh nhà trường chào làng cụ thể như bên dưới đây. Mời thí sinh theo dõi.

*

Điểm chuẩn trường Đại học tập Sân khấu Điện hình ảnh Hà Nội thiết yếu Thức

Điểm chuẩn Đại học tập Sân Khấu Điện Ảnh Năm 2021

Biên kịch năng lượng điện ảnh, truyền hình

Mã ngành: 7210233

Điểm chuẩn:

Điểm siêng môn: 12.50

Tổng điểm: 17.50

Đạo diễn năng lượng điện ảnh, truyền hình

Mã ngành: 7210235

Điểm chuẩn:

Điểm chuyên môn: 12.50

Tổng điểm: 17.50

Quay phim

Mã ngành: 7210236

Điểm chuẩn:

Điểm chuyên môn: 12.50

Tổng điểm: 17.50

Nhiếp ảnh

Mã ngành: 7210301

Điểm chuẩn:

Điểm chuyên môn: 12.00

Tổng điểm: 17.00

Đạo diễn sảnh khấu

Mã ngành: 7210227

Điểm chuẩn:

Điểm chuyên môn: 11.00

Tổng điểm: 16.00

Diễn viên sảnh khấu kịch hát

Mã ngành: 7210226

Điểm chuẩn:

Điểm chuyên môn: 14.00

Tổng điểm: 19.00

Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh

Mã ngành: 7210406

Điểm chuẩn:

Điểm siêng môn: 12.00

Tổng điểm: 17.00

Biên đạo múa

Mã ngành: 7210243

Điểm chuẩn:

Điểm chăm môn:

Tổng điểm:

Huấn luyện múa

Mã ngành: 7210244

Điểm chuẩn:

Điểm chuyên môn:

Tổng điểm:

Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình

Mã ngành: 7210234

Điểm chuẩn:

Điểm chăm môn: 14.00

Tổng điểm: 19.00

Công nghệ điện ảnh, truyền hình

Mã ngành: 7210302

Điểm chuẩn:

Điểm chăm môn: 13.50

Tổng điểm: 18.50

Lời Kết: Trên đây là thông tin điểm chuẩn được cập nhật mới tốt nhất của ngôi trường Đại học Sân Khấu điện hình ảnh Hà Nội do kênh tuyển sinh 24h .vn thực hiện.