Các Định Dạng Số Thập Phân Trong Excel, Hướng Dẫn Thay Đổi Thiết Lập Phần Thập Phân

Excel cho upes2.edu.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Xem thêm…Ít hơn

Dùng định dạng Phân số để hiển thị hoặc nhập số dưới dạng phân số thực tế, chứ không phải là số thập phân.

Đang xem: định dạng số thập phân trong excel

Chọn ô mà bạn muốn định dạng.

Trên tab Trang đầu, hãy bấm Công cụ Khởi động Hộp thoại bên cạnh Số.

*

Trong danh sách Thể loại, bấm Phân số.

*

Trong danh sách Kiểu, bấm vào kiểu định dạng phân số mà bạn muốn sử dụng.

Xem thêm:

Định dạng phân số

Định dạng này hiển thị là 123,456

Phân số một chữ số

123 1/2,làm tròn đến giá trị phân số đơn chữ số gần nhất

Phân số hai chữ số

123 26/57,làm tròn đến giá trị phân số có hai chữ số gần nhất

Phân số gồm ba chữ số

123 57/125,làm tròn đến giá trị phân số có ba chữ số gần nhất

Phân số dưới dạng một nửa

123 1/2

Phân số theo quý

123 2/4

Phân số thành tám

123 4/8

Phân số là mười sáu

123 7/16

Phân số thành phần mười

123 5/10

Phân số dưới dạng phần trăm

123 46/100

Số trong ô hiện hoạt của vùng chọn trên trang tính xuất hiện trong hộp Mẫu để bạn có thể xem trước tùy chọn định dạng số mà bạn chọn.

*

Mẹo để hiển thị phân số

Sau khi bạn áp dụng định dạng phân số cho một ô, các số thập phân cũng như phân số thực tế mà bạn nhập vào ô đó sẽ được hiển thị dưới dạng phân số. Ví dụ: nhập 0,5 hay 1/2 sẽ dẫn đến 1/2 khi ô đó đã được định dạng với kiểu phân số Lên đến một chữ số.

Nếu không có định dạng phân số nào được áp dụng cho một ô và bạn nhập một phân số chẳng hạn như 1/2,nó sẽ được định dạng thành ngày. Để hiển thị phân số, áp dụng định dạng Phân số, rồi nhập lại phân số.

Nếu bạn không cần thực hiện tính toán dựa trên phân số, bạn có thể định dạng ô là văn bản trước khi nhập phân số vào ô đó bằng cách bấm vào Văn bản trong danh sách Thể loại. Bằng cách này, phân số mà bạn nhập sẽ không bị giảm hay chuyển thành số thập phân. Tuy nhiên, bạn không thể thực hiện tính toán học đối với các phân số được hiển thị dưới dạng văn bản.

Xem thêm:

Để đặt lại định dạng số, bấm chung trong hộp Thể loại( hộp thoại Định dạng Ô) hoặc trong hộp Định dạng Số ( tabTrangđầu, nhóm Số). Các ô được định dạng với định dạng Chung không có bất kỳ định dạng số cụ thể nào.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *