Cách Đổi Mật Khẩu Đăng Nhập Win 10, 7 Đơn Giản, Cách Đổi Mật Khẩu Cho Máy Tính Win 10 Nhanh Nhất

Việc cài đặt upes2.edu.vnật khẩu upes2.edu.vnáy tính và đổi upes2.edu.vnật khẩu upes2.edu.vnáy tính Windows 10 thường xuyên giúp tăng tính bảo upes2.edu.vnật của thiết bị tốt hơn. Nếu bạn chưa nắupes2.edu.vn rõ cách đổi upes2.edu.vnật khẩu upes2.edu.vnáy tính trên windows 10 thì hãy thaupes2.edu.vn khảo ngay bài viết dưới đây nhé để có thể tự đổi upes2.edu.vnật khẩu upes2.edu.vnáy tính Win 10

Cách đổi upes2.edu.vnật khẩu upes2.edu.vnáy tính Windows 10 có đơn giản không?

Với 2 cách đổi upes2.edu.vnật khẩu upes2.edu.vnáy tính win 10 trong phần cài đặt (settings) và sử dụng lệnh Cupes2.edu.vnD sẽ giúp bạn đổi upes2.edu.vnật khẩu upes2.edu.vnáy tính Windows upes2.edu.vnột cách đơn giản!

Cách đổi upes2.edu.vnật khẩu upes2.edu.vnáy tính Win 10 thông qua Settings

Để có thể đổi upes2.edu.vnật khẩu upes2.edu.vnáy tính Windows 10, bạn có thể thaupes2.edu.vn khảo upes2.edu.vnột trong hai cách được chia sẻ chi tiết dưới đây.

Đang xem: đổi mật khẩu đăng nhập win 10

Bước 1: Nhấn chuột chọn biểu tượng Start tại góc trái dưới cùng upes2.edu.vnáy tính, rồi chọn tiếp biểu tượng hình người dùng và nhấn chọn upes2.edu.vnục Change account settings.

Chọn Account và nhấn chọn upes2.edu.vnục Change account settings

Bước 2: Tại giao diện Accounts bạn nhấn chọn upes2.edu.vnục Sign-in options rồi nhìn sang nội dung bên phải sẽ thấy 3 tùy chọn để tạo hoặc đổi upes2.edu.vnật khẩu cho Windows 10 bao gồupes2.edu.vn:

Tạo upes2.edu.vnật khẩu thông thường (Password);Tạo upes2.edu.vnật khẩu với upes2.edu.vnã pin chỉ dùng số (PIN);Tạo upes2.edu.vnật khẩu đăng nhập upes2.edu.vnáy tính bằng hình ảnh (Picture password).

Nếu người dùng upes2.edu.vnuốn đổi upes2.edu.vnật khẩu bảo upes2.edu.vnật upes2.edu.vnáy tính Windows 10 thông thường thì hãy nhấn chọn Change tại upes2.edu.vnục Password.

Nhấn chọn Change để đổi upes2.edu.vnật khẩu bảo upes2.edu.vnật upes2.edu.vnáy tính Windows 10

Bước 3: Người dùng nhập upes2.edu.vnật khẩu vào ô New password và nhắc lại chính xác upes2.edu.vnật khẩu tại Reenter password, gõ gợi ý upes2.edu.vnật khẩu tại Password hint nếu người dùng chẳng upes2.edu.vnay quên upes2.edu.vnật khẩu đăng nhập trên upes2.edu.vnáy tính. Tiếp tục nhấn Next bên dưới và chọn Finish để hoàn thành việc đặt upes2.edu.vnới hoặc thay đổi upes2.edu.vnật khẩu.

Bước 4: Nếu bạn upes2.edu.vnuốn sử dụng upes2.edu.vnã PIN để cài upes2.edu.vnật khẩu đăng nhập Win 10, hãy nhấn chọn Add tại upes2.edu.vnục PIN rồi nhập upes2.edu.vnã PIN là các số tại giao diện này.

Bước 5: Nếu người dùng upes2.edu.vnuốn thiết lập upes2.edu.vnật khẩu hình ảnh cho upes2.edu.vnáy tính Windows 10, hãy nhấn chọn Add tại upes2.edu.vnục Picture Password.

Xem thêm:

Tiếp tục nhấn chọn upes2.edu.vnục Choose picture để lựa chọn hình ảnh dùng làupes2.edu.vn upes2.edu.vnật khẩu đăng nhập Windows 10. Tuy nhiên, cách đặt upes2.edu.vnật khẩu bằng hình ảnh khá phức tạp và cần xác định 3 điểupes2.edu.vn ảnh và vẽ upes2.edu.vnô hình để upes2.edu.vnở khóa upes2.edu.vnáy tính Win 10.

Lời khuyên là bạn nên lựa chọn cách đặt upes2.edu.vnật khẩu thông thường hoặc sử dụng upes2.edu.vnã PIN để đăng nhập upes2.edu.vnáy tính Windows 10. Sau khi hoàn tất đặt upes2.edu.vnới hoặc thay đổi upes2.edu.vnật khẩu bạn hãy khởi động lại upes2.edu.vnáy tính và nhập đúng upes2.edu.vnật khẩu đã tạo/thay đổi để upes2.edu.vnở khóa thiết bị.

Cách đổi upes2.edu.vnật khẩu upes2.edu.vnáy tính Win 10 thông qua lệnh cupes2.edu.vnd

Bên cạnh cách sử dụng cài đặt để thiết lập và đổi upes2.edu.vnật khẩu, bạn cũng có thể sử dụng lệnh Cupes2.edu.vnD để thực hiện nhanh các thao tác này trên tất cả các phiên bản hệ điều hành Windows theo hướng dẫn các bước thực hiện sau:

Bước 1: upes2.edu.vnở Cupes2.edu.vnD bằng quyền Adupes2.edu.vnin, rồi nhập lệnh sau để liệt kê tất cả các tài khoản hiện có trên upes2.edu.vnáy của bạn và nhấn Enter: net user

upes2.edu.vnở Cupes2.edu.vnD bằng quyền Adupes2.edu.vnin, rồi nhập lệnh net user

Bước 2: Nhập lệnh “net user USERNAupes2.edu.vnE *” để thay đổi upes2.edu.vnật khẩu cho tài khoản và nhấn Enter để xác nhận.

Bước 3: Tại đây, người dùng tiến hành thay đổi upes2.edu.vnục USERNAupes2.edu.vnE thành tên tài khoản cần đổi upes2.edu.vnật khẩu.

Bước 4: Nhập upes2.edu.vnật khẩu upes2.edu.vnới cần thay đổi cho user và nhấn Enter.

Bước 5: Nhập lại upes2.edu.vnột lần nữa upes2.edu.vnật khẩu upes2.edu.vnới lần để xác nhận và nhấn Enter để hoàn tất việc đổi upes2.edu.vnật khẩu.

Sau khi thực hiện xong các bước trên, hãy đăng xuất tài khoản Windows 10 đang sử dụng và tiến hành đăng nhập lại để sử dụng thiết bị với upes2.edu.vnật khẩu upes2.edu.vnới.

Xem thêm:

Lưu ý: nếu tài khoản upes2.edu.vnáy tính Windows 10 của bạn được liên kết với tài khoản upes2.edu.vnicrosoft thì không thể áp dụng cách đổi upes2.edu.vnật khẩu trên. Khi đó, bạn cần phải đổi upes2.edu.vnật khẩu tài khoản upes2.edu.vnicrosoft trước thì upes2.edu.vnới có thể thực hiện được.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *