Đơn Xin Hỗ Trợ Hoàn Cảnh Khó Khăn Cập Nhật 2022, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Hoàn Cảnh Gia Đình Khó Khăn

Khi cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bạn có thể viết đơn xin trợ cấp khó khăn gửi đến cơ quan có thẩm quyền. Bài viết dưới đây ACC xin chia sẻ thông tin về mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất.

Đang xem: đơn xin hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn

*

1.Cách viết đơn xin trợ cấp khó khăn.

Đơn xin trợ cấp khó khăn là đơn mà cá nhân gia đình bày tỏ hoàn cảnh khó khăn đột xuất mà minh gặp phải mong muốn nhận được trợ cấp khó khăn của nhà nước.

Nhà nước ta luôn có các chính sách hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên không phải ai gặp hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ được Nhà nước trợ cấp, những người mong muốn được hưởng trợ cấp khó khăn phải viết đơn xin hưởng trợ cấp khó khăn gửi đến cơ quan có thẩm quyền và có giấy xác nhận của nơi cư trú.

Khi viết đơn xin trợ cấp khó khăn, người dân cần chú ý ghi đầy đủ quốc hiệu tiêu ngữ, tên của lá đơn. Trong đơn cần ghi phần kính gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nêu rõ những thông tin cá nhân, gia đình và lý do cũng như hoàn cảnh đang gặp khó khăn. Sau khi đã viết xong đơn, người viết đơn ký vào cuối đơn và xin xác nhận của ủy ban xã/ phường nơi cư trú.

2. Mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc Lập – Tự do – Hạnh phúc

………………, ngày……tháng……năm…….

ĐƠN XIN TRỢ CẤP KHÓ KHĂN

Kính gửi: – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)……………………….

– Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)………..

Tỉnh, thành phố……………………………………………………………….

Tên tôi là: ………………………………………………….. Nam, nữ:……………………….

Sinh ngày………tháng……….năm…………………………………………………………..

Xem thêm:

Quê quán:…………………………………………………………………………………

Hiện có hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………….

Xã (phường, thị trấn):……………………………………….Huyện (quận, thị xã, TP):………………..Tỉnh:……………………………………………………………………………………..

Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Vậy tôi làm đơn này đề nghị……………………………………………………………………….

Xác nhận của Trưởng thôn xác nhậntrường hợp ông (bà)………………..nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện xem xét cho ………………..

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người viết đơn(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã UBND xã……..

Xem thêm: Canh Lề Trái Phải Trong Word 2013 Chuẩn Bằng Cm, Cách Căn Lề Chuẩn Từng Khổ Giấy Trong Word

Trên đây là những thông tin về mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất mà Công Ty Luật ACC xin gửi tới quý khách hàng và các bạn đọc. Nếu bạn đang có nhu cầu về được hỗ trợ, trợ giúp về các vấn đề pháp lý thì hãy liên hệ đến Công Ty Luât ACC – chúng tôi mang đến sự hài lòng ở bạn.

✅ Xin trợ cấp ⭕ khó khăn đột xuất
✅ Mẫu đơn: ⭐ Chi tiết
✅ Liên hệ ⭕ Zalo hoặc 1900.3330
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *