Đơn đề nghị thôi học cùng rút làm hồ sơ được viết theo mẫu chuẩn và được nhờ cất hộ tới ban giám hiệu nhà trường cũng như Phòng làm chủ đào tạo thành nơi sinh viên sẽ theo học. Vào đơn, sinh viên đề nghị nêu rõ thông tin cá thể như họ tên, mã số sinh viên, thương hiệu lớp, khoa cùng hệ đào tạo. Tiếp theo, trình bày nguyện vọng ao ước thôi học cùng rút lại làm hồ sơ sinh viên gốc đang được lưu trữ trên Phòng làm chủ đào sinh sản của trường kèm theo tại sao xin thôi học.

Bạn đang xem: Đơn xin thôi học và rút hồ sơ


1. Mẫu đơn đề nghị thôi học cùng rút hồ sơ số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- từ do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN THÔI HỌC với rút làm hồ sơ sinh viên

Kính gửi:

- ban giám hiệu Trường Đại học tập .............

- phòng Công tác học sinh sinh viên

- cơ quan chức năng.

Tôi tên là:. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mã số sv :. . . . . . . . . . .

Ngày sinh :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hộ khẩu hay trú :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hiện vẫn học lớp:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khóa : . . . . . . . . …………………………

Hệ Đào tạo thành :……………………………………….Ngành :…………………………….

Nay tôi làm 1-1 này gởi đến ban giám hiệu và những phòng ban chức năng chất nhận được tôi được thôi học cùng rút làm hồ sơ sinh viên trên Trường Đại học tập CNTT&TT kể từ Học kỳ . . . . Năm học ………………..

Lý vị thôi học:......................................................................................................................

Rất mong được sự thuận tình của quý thầy cô.

…………., ngày. . . . . . . tháng. . . . . năm. . . .

Ý kiến của phụ huynh

(ký cùng ghi rõ chúng ta tên)

Người làm đơn

(ký cùng ghi rõ họ tên)

Xác thừa nhận của tổ chức chính quyền địa phươngXác thừa nhận giáo viên chủ nhiệm

2. Mẫu đơn kiến nghị thôi học với rút làm hồ sơ số 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÔI HỌC VÀ RÚT HỒ SƠ

Kính gửi

- BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC....................

- PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Tôi tên:.............................................................. Ngày sinh:..........................................

Hiện là sv lớp:.......................................... Mã số sinh viên:.................................

Ngành học:........................................................ Khoa:.................................................

Hệ đào tạo:..................................................................................................................

Nay tôi làm đối kháng này đề nghị ban giám hiệu và Quý phòng chú ý và đồng ý cho tôi được thôi học với rút hồ sơ Sinh viên đang tàng trữ tại Phòng quản lý đào tạo.

Lý do:.........................................................................................................................

..................................................................................................................................

Hồ sơ tương quan đính kèm (nếu có):

- ................................................................................................................................

Xem thêm: Học Phí Trường Đại Học Nha Trang, Câu Hỏi Thường Gặp

- ................................................................................................................................

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của nhà trường, tôi xin thực tâm cám ơn.

.........., ngày.....tháng.....năm.............
Ý KIẾN CỦA PHÒNGQUẢN LÝ ĐÀO TẠOKÍNH ĐƠN

........................................................................................................................

PHIẾU HẸN CẤP QUYẾT ĐỊNH THÔI HỌC & RÚT HỒ SƠ

Tôi tên............................................................... Ngày sinh:....................................

Hiện là sinh viên lớp:.......................................... Mã số sinh viên:....................................

Ngành học:......................................................... Khoa:.....................................................

Hệ đào tạo:........................................................................................................................

Ngày hẹn:...................................BỘ PHẬN TIẾP SINH VIÊN............................................


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc---------------------------------

ĐƠN XIN THÔI HỌC VÀ RÚT HỒ SƠ

Kính gửi:

- ban giám hiệu trường ...........................

- phòng Đào tạo;

- Ban công ty nhiệm khoa .........................

Tên em là: ................................................... Giới tính: .............................................

Ngày nhập học: ................./............./.................

Số tiền vẫn đóng :

- chi phí khóa học : ..........................(Bằng chữ: ...................................................................)

- Lệ mức giá : ............................(Bằng chữ: ...................................................................)

(Có những biên lai kèm theo)

Hiện vẫn học : Khóa ............... Lớp................ Ngành .......................Khóa...............

Hệ đào tạo .............................tại Trường.................................................................

Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................

...............................................................................................................................

Nay em làm 1-1 này kính gởi Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo, Ban chủ nhiệm Khoa....................................... Cho phép em được thôi học với rút hồ nước sơ.

Em xin khẳng định các tin tức trên là đúng sự thật. Nếu như sai em xin trọn vẹn chịu trách nhiệm.

Em xin tình thật cảm ơn./.

................, ngày.......tháng......năm........
Ý KIẾN CỦA PHỤ HUYNH(Ký và ghi rõ họ tên)NGƯỜI LÀM ĐƠN(Ký và ghi rõ tên)
Ý KIẾN CỦA KHOA(Ký với ghi rõ bọn họ tên)PHÒNG ĐÀO TẠO(Ký cùng ghi rõ chúng ta tên)

Lưu ý: mẫu này vận dụng cho sinh viên bắt đầu nhập học.