Đơn Xin Xác Nhận Hộ Khẩu Thường Trú : Mẫu Đơn Kèm Hướng Dẫn Viết Năm 2022

Cho tôi hỏi mẫu giấy xác nhận nơi cư trú và cách thức xin giấy xác nhận nơi cư trú như thế nào? Hà Lan (Đồng Tháp)

*

Mục lục bài viết

Mẫu giấy xác nhận nơi cư trú

1. Giấy xác nhận nơi cư trú dùng để làm gì?

Giấy xác nhận nơi cư trú (hay Giấy xác nhận thông tin về cư trú) được sử dụng để xác nhận thông tin về thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú và các nội dung khác của cá nhân, hộ gia đình khi có yêu cầu.

Đang xem: đơn xin xác nhận hộ khẩu thường trú

(Khoản 7 Điều 3 Thông tư 56/2021/TT-BCA)

2. Mẫu giấy xác nhận nơi cư trú

Mẫu giấy xác nhận nơi cư trú (hay Mẫu giấy xác nhận thông tin về cư trú) là mẫu CT07 ban hành theo Thông tư 56/2021/TT-BCA.

*
Mẫu giấy xác nhận nơi cư trú

3. Cách thức xin giấy xác nhận nơi cư trú

Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA thì công dân có thể yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú bằng một trong hai cách thức sau:

– Trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân;

– Gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

4. Xin giấy xác nhận nơi cư trú bao lâu thì có?

Theo khoản 3 Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú theo yêu cầu của công dân dưới hình thức:

– Văn bản (có chữ ký và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú); hoặc

– Văn bản điện tử (có chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú).

Trường hợp nội dung đề nghị xác nhận của cá nhân hoặc hộ gia đình chưa được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì cơ quan đăng ký cư trú hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục để điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định tại Điều 26 Luật Cư trú.

Xem thêm: Siêu Thị Trò Chơi Tìm Đồ Vật Trong Cua Hang, ‎Đồ Vật Bị Giấu Siêu Thị

5. Thời hạn của giấy xác nhận nơi cư trú

Thời hạn của giấy xác nhận nơi cư trú được quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA như sau:

– Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú.

Điều 19. Nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú

Nơi cư trú của người không có cả nơi thường trú và nơi tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú là nơi ở hiện tại của người đó; trường hợp không có địa điểm chỗ ở cụ thể thì nơi ở hiện tại được xác định là đơn vị hành chính cấp xã nơi người đó đang thực tế sinh sống, Người không có nơi thường trú, nơi tạm trú phải khai báo thông tin về cư trú với cơ quan đăng ký cư trú tại nơi ở hiện tại.

– Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú.

Xem thêm:

Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi.

6. Nội dung giấy xác nhận nơi cư trú

Nội dung giấy xác nhận nơi cư trú bao gồm các nội dung chính như:

– Nơi thường trú;

– Nơi tạm trú;

– Nơi ở hiện tại;

– Họ và tên chủ hộ;

– Quan hệ với chủ hộ;

– Số định danh của chủ hộ;

– Thông tin các thành viên khác trong gia đình;…

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *