Giấy ghi nhận tham gia công tác thôn hội

Mẫu giấy xác nhận nội dung và số ngày tham tối ưu tác buôn bản hội dành riêng cho sinh viên của những trường đại học, cao đẳng, trung cấp… đưa ra văn bản về người đã tham tối ưu tác thôn hội với số ngày tham gia. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Giấy chứng nhận tham gia tình nguyện

Mẫu 1-1 viết tay xin tham gia team sinh viên tình nguyện

Đơn xin tự nguyện công tác

*

Mời chúng ta tham khảo bạn dạng text của Giấy chứng thực nội dung cùng số ngày tham tối ưu tác làng hội:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬNNỘI DUNG VÀ SỐ NGÀY tham gia CÔNG TÁC XÃ HỘI

Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc: ……………………………………………………………………………………………..

Chứng nhận: Anh (Chị) ……………………………………………………………………………………………

Hiện nay đã là sinh viên tại trường Đại học tập ……………………………………………………………..

Xem thêm: Tải Mẫu Giấy Chứng Nhận Dân Tộc Thiểu Số, Đơn Xin Xác Nhận Dân Tộc Thiểu Số

Khoa: ………………………………. Lớp: …………………….. Mã số sinh viên: ………………………….

Đã gia nhập chương trình công tác làm việc xã hội: …………………………………………………………………

Do chúng tôi tổ chức.

Nội dung tiến hành và thành tích đạt được: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Số ngày công tác xã hội sinh viên sẽ tham gia: ……………….. Ngày

……………………………….., ngày…..tháng …..năm 20…..