Giấy đề nghị tạm ứng thích hợp đồng là 1 giấy tờ quan trọng giúp các bên bao gồm thể bảo vệ được quyền lợi chính đại quang minh của mình, mức trợ thời ứng trước cực hiếm hợp đồng vẫn do phía 2 bên chủ động thỏa thuận. Mời chúng ta tham khảo và cài đặt về Giấy kiến nghị tạm ứng phù hợp đồng tại đây.

Bạn đang xem: Giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng


1. Giấy đề nghị tạm ứng đúng theo đồng số 1


CÔNG TY…………………

Số:………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

………., ngày ….. Mon …. Năm ……

ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG THEO HỢP ĐỒNG

Kính gửi: …..........

Căn cứ theo hợp đồng số ………. Cam kết ngày … mon … năm …. Giữa doanh nghiệp ……… (Bên A) và công ty ………….. (Bên B) về câu hỏi ……

Đề nghị Quý công ty tạm ứng cho công ty chúng tôi số tiền ………………….đồng (Bằng chữ: ………………… đồng).

Mục đích tạm bợ ứng: …………

Trân trọng.

Đại diện theo pháp luật

Giám đốc

(Ký, ghi rõ chúng ta tên)

2. Giấy đề nghị tạm ứng hợp đồng số 2

CÔNG TY…………………

Số:………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Kính gửi: Công ty……………………

Theo vừa lòng đồng kinh tế số…………………ký ngày……tháng……năm…..giữa công ty………..với quý công ty về vấn đề………….

Ngày…..tháng……năm…..Công ty bọn chúng tôi bắt đầu triển khai thực hiện. Vì vậy để đảm bảo tiến độ các bước diễn ra một phương pháp đúng hạn, Công ty shop chúng tôi đề nghị Quý doanh nghiệp tạm ứng trước…% quý hiếm hợp đồng, tức là số tiền:…………(Số tiền bởi chữa)


Rất ý muốn nhận được sự hợp tác ký kết của quý công ty!

Trân trọng cảm ơn

….….., ngày……tháng……năm

Đại diện công ty

3. Lý giải viết mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo vừa lòng đồng

Mẫu giấy kiến nghị tạm ứng thích hợp đồng phải bảo đảm an toàn đầy đủ ngôn từ và đúng đắn thì new được cơ quan cung cấp trên duyệt.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Viện Đại Học Mở 2016 Viện Đại Học Mở Hà Nội, Điểm Chuẩn Viện Đại Học Mở Hà Nội 2021

Bước 1: Phần kính gửi. Người ý kiến đề nghị phải đứng tên cơ quan tất cả thẩm quyền xét duyệt. Thường thì là Tổng Giám đốc/Giám đốc của công ty.

Bước 2: Ghi thông tin cá nhân của người đề nghị. Ghi rõ họ tên, địa chỉ, chức vụ các bước trong doanh nghiệp, số điện thoại,…

Bước 3: Ghi rõ số tiền kiến nghị tạm ứng. (ghi ngay số và bởi chữ)

Bước 4: trình bày rõ vì sao tạm ứng tiền.

Bước 5: Ghi rõ thời hạn giao dịch thanh toán tạm ứng.

Bước 6: Cuối đơn là chữ cam kết của người đề xuất và bộ phận xét duyệt.

Mời độc giả cùng tìm hiểu thêm tại mục thuế truy thuế kiểm toán kế toán vào mục biểu chủng loại nhé.


Tham khảo thêm
Đánh giá bài bác viết
1 57.965
Chia sẻ bài xích viết
sở hữu về
Bạn hoàn toàn có thể tải về tập tin thích hợp cho chính mình tại những liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo mang địnhMới nhấtCũ nhất
*