Excel mang đến upes2.edu.vn 365 Excel cho upes2.edu.vn 365 dành đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Hàm IF là giữa những hàm thịnh hành nhất vào Excel, hàm này cho phép bạn thực hiện so sánh lô-gic giữa một giá chỉ trị với giá trị bạn ý muốn muốn.

Bạn đang xem: Cách Dùng Hàm If(And Trong Excel)

Vì vậy, một câu lệnh IF có thể có hai kết quả. Hiệu quả đầu tiên là trường hợp so sánh của công ty là True, công dụng thứ nhị là nếu so sánh của khách hàng là False.

Ví dụ: =IF(C2 = Có,1,2) cho thấy IF(C2 = Có, thì trả về 1, nếu như không thì trả về 2).


*

Dùng hàm IF, một trong số hàm ngắn gọn xúc tích để trả về một quý giá nếu điều kiện đúng cùng trả về quý giá khác nếu đk sai.

IF(logical_test, value_if_true, )

Ví dụ:

=IF(A2>B2,"Vượt dự toán","OK")

=IF(A2=B2,B4-A4,"")

tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều kiện bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (Bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu tác dụng của logical_test là ĐÚNG.

Xem thêm:

value_if_false (Tùy chọn)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu tác dụng của logical_test là SAI.


Các ví dụ hàm IF 1-1 giản

*

=IF(C2=”Có”,1,2)

Trong ví dụ sinh sống trên, ô D2 đến biết: IF(C2 = Có, thì trả về 1, còn nếu như không thì trả về 2)

*

=IF(C2=1,”Có”,”Không”)

Trong lấy một ví dụ này, công thức trong ô D2 đến biết: IF(C2 = 1, thì trả về Có, còn nếu không thì trả về Không)Như chúng ta thấy, hàm IF có thể được sử dụng để đánh giá cả văn bản và giá bán trị. Hàm còn hoàn toàn có thể được thực hiện để reviews lỗi. Các bạn sẽ không bị tiêu giảm chỉ chất vấn xem một câu chữ có bằng một câu chữ khác hay là không và trả về một hiệu quả duy nhất, bạn cũng có thể sử dụng toán tử toán học với thực hiện giám sát thêm tùy theo tiêu chí của mình. Chúng ta cũng có thể lồng các hàm IF cùng nhau để tiến hành nhiều so sánh.

*
B2, ”Vượt Ngân sách”,”Nằm vào Ngân sách”)" loading="lazy">

=IF(C2>B2,”Vượt thừa Ngân sách”,”Trong Ngân sách”)

Trong ví dụ sinh sống trên, hàm IF nghỉ ngơi ô D2 cho thấy IF(C2 lớn hơn B2, thì trả về “Vượt vượt Ngân sách”, nếu như không thì trả về “Trong Ngân sách”)

*
B2,C2-B2,"")" loading="lazy">

=IF(C2>B2,C2-B2,0)

Trong hình minh họa ngơi nghỉ trên, thay vị trả về kết quả dạng văn bản, bọn họ sẽ trả về một phép đo lường và tính toán học. Cách làm ở ô E2 cho thấy thêm IF(Thực tế lớn hơn Dự toán ngân sách, thì lấy số tiền Dự toán chi tiêu Trừ đi số tiền Thực tế, nếu không thì không trả về hiệu quả nào).

*

=IF(E7=”Có”,F5*0.0825,0)

Trong lấy ví dụ này, công thức trong ô F7 cho biết thêm IF(E7 = “Có”, thì giám sát Tổng Số tiền trong F5 * 8,25%, nếu không thì không có Thuế bán sản phẩm phải nộp đề nghị trả về 0)


Lưu ý: Nếu bạn có nhu cầu sử dụng văn phiên bản trong công thức, bạn cần đưa văn phiên bản vào trong vệt ngoặc kép (ví dụ: “Văn bản”). Ngoại lệ độc nhất vô nhị là thực hiện TRUE hoặc FALSE, ngôn từ mà Excel có thể tự động hóa hiểu.


Sự cố gắng thường gặp

Vấn đề

Chuyện gì không ổn

0 (không) vào ô

Không tất cả đối số nào mang lại đối sốvalue_if_true hoặc value_if_False. Để thấy quý hiếm trả về đúng, thêm văn phiên bản đối số vào nhì đối số kia hoặc thêm TRUE hoặc FALSE vào đối số.

#NAME? trong ô

Lỗi này thường có nghĩa là công thức viết sai chính tả .

Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.