sút 30.000 cho giao dịch trên 600.000 giảm 50.000 cho deals trên một triệu ( vận dụng cho đơn hàng tiếp theo )
*
hoat huyet thong mach phường h vien nen 1 L4303
*
hoat huyet thong mach p. H vien nen 2 N5886
*
hoat huyet thong mach phường h vien nen 3 F2247
*
hoat huyet thong mach p h vien nen 4 U8608
*
hoat huyet thong mach p h vien nen 5 R7534