*

...loại rủi ro khủng hoảng pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Hợp đồng mua bán nhà chung cư


*
Sơ đồ gia dụng WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu hợp đồng

HỢP ĐỒNG mua BÁN CĂN HỘ chung CƯ

Số: ......../HĐ

.............., ngày........ Tháng........năm..........

Hai bên cửa hàng chúng tôi gồm:

BÊN BÁN NHÀ Ở (sau đây điện thoại tư vấn tắt là bên bán):

- Công ty: …………………………………………………………………………………………………….........

- Đại diện do Ông (Bà):.....................................................Chức vụ:.................................................

- Số CMND (hộ chiếu): ..............................cấp ngày:...../...../......., tại...............................................

- Mã số thuế:....................................................................................................................................

BÊN tải NHÀ Ở (sau đây điện thoại tư vấn tắt là mặt mua):

- Ông (bà):.......................................................................................................................................

- Đại diện đến (nếu mặt mua là tổ chức):...........................................................................................

- Số CMND (hộ chiếu) số:.........................cấp ngày:..../..../....., tại.....................................................

- Hộ khẩu hay trú:........................................................................................................................

Xem thêm:

- Điện thoại:..............................................Fax (nếu có):....................................................................

- Số tài khoản (nếu có):............................tại Ngân hàng.....................................................................

- Mã số thuế (nếu có):.......................................................................................................................

Hai bên cửa hàng chúng tôi thoả thuận ký kết hợp đồng này với những nội dung sau đây:

Điều 1. Bên bán gật đầu bán và bên mua gật đầu mua căn hộ cao cấp với các điểm lưu ý dưới đây:

1. Đặc điểm về căn hộ:

Căn hộ số: ................................................................tầng (tầng gồm căn hộ):..............................

Diện tích sàn căn hộ: .................................................m2

Năm xây đắp (ghi năm hòan thành việc xây dựng tòa nhà phổ biến cư):.......................................

Căn hộ này thuộc tòa nhà chung cư số...............đường (hoặc phố) …………..........phường (xã)............................quận (huyện, thị xã, thị trấn, thành phố thuộc tỉnh)....................................tỉnh (thành phố).........................................

(Nếu mua căn hộ cao cấp hình thành sau này thì những bên thỏa thuận hợp tác lập thêm hạng mục vật liệu xây dựng phía bên trong và mặt ngòai của căn hộ cao cấp đính cố nhiên hợp đồng này).

2. Đặc điểm về đất xuất bản tòa nhà căn hộ chung cư có căn hộ chung cư cao cấp nêu tại khoản 1 Điều này:

Thửa khu đất số:..................hoặc ô số:..................hoặc lô số:...................

Tờ bản đồ số:........................................................................................

Diện tích đất áp dụng chung:...................m2 (nếu nhà căn hộ chung cư có diện tích s đất áp dụng chung, bao gồm đất trong khuôn viên thì ghi diện tích đất của tòan cỗ khuôn viên nhà căn hộ đó, trường hợp nhà thông thường cư không tồn tại khuôn viên thì ghi diện tích s đất chế tạo nhà nhà ở đó).

Điều 2. Giá thành căn hộ, cách thức và thời hạn giao dịch

1. Giá thành căn hộ:..........................................................đồng

(Bằng chữ:.........................................................................................).

Giá cung cấp này đã bao hàm giá trị quyền sử dụng đất, thuế cực hiếm gia tăng, kinh phí duy trì phần sở hữu chung 2%, trong đó:

- giá cả (bao bao gồm giá trị quyền sử dụng đất):..............................đồng.

- Thuế VAT:..................................................................................đồng.

- kinh phí duy trì 2% (kinh giá tiền này tính trước thuế):.......................đồng. Khoản kinh phí đầu tư này được gửi vào thông tin tài khoản riêng để gia hạn phần download chung của nhà chung cư.

2. Cách thức thanh toán: thanh toán bằng tiền nước ta thông qua hiệ tượng (trả bằng tiền phương diện hoặc chuyển tiền qua ngân hàng)....................................................................................

3. Thời hạn thanh toán:

a) giao dịch thanh toán một lần vào ngày..........tháng........năm.........., tính từ lúc sau lúc kí phối kết hợp đồng này.

b) Trường hòa hợp mua nhà ở theo cách tiến hành trả chậm, trả dần thì tiến hành thanh toán bao gồm các đợt như sau:

- giao dịch đợt 1:....................đồng (bằng chữ:..................); thời hạn thanh toán:.........................

- thanh toán đợt 2:..................đồng (bằng chữ.....................); thời hạn thanh toán..........................

- giao dịch thanh toán đợt tiếp theo.................đồng (bằng chữ..............................................); thời hạn thanh toán.................................

Trước những đợt thanh toán theo thỏa thuận tại khoản này, mặt bán nhà ở có trách nhiệm thông báo bằng văn bạn dạng (thông qua vẻ ngoài như fax, đưa bưu điện....) cho mặt mua hiểu rõ số tiền phải giao dịch thanh toán và thời hạn bắt buộc thanh toán kể từ ngày nhấn được thông tin này.

Điều 3. Chất lượng công trình nhà ở

Bên buôn bán cam kết bảo đảm an toàn chất lượng công trình xây dựng (nhà thông thường cư trong các số đó có nhà ở nêu tại Điều 1 hòa hợp đồng này) theo như đúng yêu cầu trong kiến thiết công trình và sử dụng đúng những vật liệu xây dựng căn hộ mà các bên sẽ thỏa thuận.

Điều 4. Quyền và nhiệm vụ của Bên cung cấp

1. Quyền của mặt bán:

a) yêu thương cầu mặt mua trả đầy đủ tiền mua nhà theo đúng thỏa thuận hợp tác ghi trong phù hợp đồng;

b) yêu cầu mặt mua nhận nhà ở theo đúng thỏa thuận ghi trong phù hợp đồng;

c) bao gồm quyền chấm dứt hoặc yêu mong nhà cung cấp ngừng cung cấp điện, nước và các dịch vụ phầm mềm khác nếu bên mua vi phạm Quy chế quản lý sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp do cỗ Xây dựng ban hành và bản nội quy làm chủ sử dụng nhà căn hộ đính kèm theo hợp đồng này;

d) những quyền không giống do phía 2 bên thoả thuận:........................................................................................

2. Nghĩa vụ của bên bán:

a) xây đắp hòan chỉnh hạ tầng theo quy hoạch và văn bản hồ sơ dự án đã được phê duyệt, bảo đảm khi bàn giao, bên mua có thể sử dụng cùng sinh hoạt bình thường;

Về nguồn cung ứng điện, nước ở (ghi rõ là do những cơ quan công dụng địa phương xuất xắc do bộ phận quản lý dự án cung cấp)................................................................................................

b) thi công căn hộ và xây dựng công trình vâng lệnh các pháp luật về điều khoản xây dựng (thiết kế căn hộ chung cư và quy hoạch xây dựng sẽ không bị đổi khác trừ ngôi trường hợp bao gồm yêu ước của ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền);

c) Kiểm tra, tính toán việc xây dựng căn hộ chung cư để đảm bảo chất lượng xây dựng, kiến trúc kỹ thuật với mỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chỉnh thiết kế, tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật hiện tại hành.

d) bảo vệ nhà làm việc đã cung cấp trong thời gian chưa giao nhà tại cho mặt mua. Thực hiện bảo hành đối với căn hộ và nhà chung cư theo luật tại Điều 9 của vừa lòng đồng này;

đ) bàn giao căn hộ cho mặt mua đúng thời hạn kèm theo bản vẽ kiến thiết tầng bên có căn hộ chung cư và thiết kế kỹ thuật liên quan đến căn hộ.

e) Nộp tiền thực hiện đất và những khoản phí, lệ chi phí khác tương quan đến giao thương mua bán căn hộ theo quy định của pháp luật;

g) Có trọng trách làm giấy tờ thủ tục để ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền cấp giấy ghi nhận quyền sở hữu đối với căn hộ cho mặt mua và chuyển giao cho bên mua các sách vở có tương quan đến căn hộ (trừ ngôi trường hợp bên mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận);

h) Có trọng trách tổ chức hội nghị nhà căn hộ cao cấp lần đầu để thành lập và hoạt động Ban quản lí trị nhà chung cư nơi có căn hộ chung cư bán; triển khai các trách nhiệm của Ban quản trị khi nhà căn hộ chung cư cao cấp chưa thành lập và hoạt động được Ban quản lí trị;

i) những nghĩa vụ không giống do những bên thoả thuận:..............................................................................

Điều 5. Quyền và nhiệm vụ của mặt mua

1. Quyền của mặt mua:

a) Nhận bàn giao căn hộ có unique với những thiết bị, vật tư nêu tại bảng hạng mục vật liệu xây dừng mà những bên đã thỏa thuận và bản vẽ hồ nước sơ theo như đúng thời hạn nêu tại Điều 8 của hợp đồng này.

b) Yêu mong Bên chào bán làm thủ tục đề nghị cấp giấy ghi nhận quyền sở hữu so với căn hộ theo chính sách của luật pháp (trừ ngôi trường hợp mặt mua từ nguyện triển khai thủ tục này);

c) Được sử dụng những dịch vụ hạ tầng bởi vì doanh nghiệp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp hoặc trải qua Bên bán sau khi nhận chuyển nhượng bàn giao căn hộ;

d) Yêu ước Bên cung cấp hòan thiện hạ tầng theo nội dung dự án công trình nhà căn hộ cao cấp đã phê duyệt;

đ) yêu cầu mặt bán tổ chức triển khai Hội nghị nhà chung cư lần đầu để thành lập và hoạt động Ban quản ngại trị nhà căn hộ nơi có chung cư mua bán;

e) các quyền không giống do phía hai bên thoả thuận:..................................................................................

2. Nhiệm vụ của mặt mua:

a) giao dịch thanh toán tiền mua căn hộ chung cư cao cấp theo thỏa thuận hợp tác tại Điều 2 của đúng theo đồng này;

b) Thanh toán những khoản thuế với lệ giá tiền theo công cụ của luật pháp bên mua cần nộp như thỏa thuận hợp tác nêu trên Điều 6 của thích hợp đồng này;

c) Thanh toán những khoản giá cả dịch vụ như: điện, nước, truyền ảnh cáp, truyền hình vệ tinh, tin tức liên lạc...

d) thanh toán giao dịch kinh phí quản lý vận hành nhà căn hộ chung cư (trông duy trì tài sản, dọn dẹp môi trường, bảo vệ, an ninh...) và các giá cả khác theo thoả thuận luật pháp tại các khoản 4, 5 cùng khoản 6 Điều 11 của thích hợp đồng này;

đ) Chấp hành các quy định trên Quy chế thống trị sử dụng nhà nhà ở do bộ Xây dựng phát hành và bạn dạng nội quy thống trị sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp đính cố nhiên hợp đồng này;

e) chế tạo điều kiện dễ ợt cho doanh nghiệp cai quản vận hành trong việc bảo trì, quản lý vận hành nhà tầm thường cư;

g) Sử dụng nhà ở đúng mục tiêu để sinh hoạt theo cơ chế tại Điều 1 của vẻ ngoài Nhà ở;

h) các nghĩa vụ không giống theo thoả thuận..........................................................................................

Điều 6. Thuế và các khoản phí, lệ phí phải nộp

Các bên mua bán thoả thuận trách nhiệm tiến hành nghĩa vụ tài chính lúc mua bán căn hộ cao cấp và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ.

Điều 7. Chậm rãi trong việc giao dịch thanh toán và đủng đỉnh trong việc chuyển giao căn hộ

Thoả thuận cụ thể trách nhiệm của bên mua nếu chậm chạp thanh toán và nhiệm vụ của Bên bán nếu chậm trễ bàn giao căn hộ cao cấp (chấm hoàn thành hợp đồng; phạt; tính lãi, nút lãi suất; phương thức tiến hành khi vi phạm....).

Điều 8. Giao nhận căn hộ chung cư

1. Bên buôn bán có nhiệm vụ bàn giao căn hộ chung cư cho bên mua vào thời gian (ghi rõ thời hạn bàn giao căn hộ):...........................................

2. Nhà ở phải được sử dụng các thiết bị, vật liệu nêu trên bảng hạng mục vật liệu thi công mà các bên đang thỏa thuận.

Điều 9. Bảo hành nhà ở

1. Bên buôn bán có trách nhiệm bh căn hộ theo như đúng quy định.

2. Bên mua nên kịp thời thông tin bằng văn bản cho Bên buôn bán khi chung cư có các hư lỗi thuộc diện được bảo hành. Vào thời hạn...........ngày, tính từ lúc ngày nhận được thông báo của mặt mua, Bên buôn bán có trọng trách thực hiện bảo hành các hỏng hỏng theo đúng quy định. Trường hợp Bên phân phối chậm tiến hành việc bảo hành mà tạo thiệt hại cho mặt mua thì phải phụ trách bồi thường.

3. Không tiến hành việc bảo hành trong các trường hợp căn hộ chung cư cao cấp bị hỏng hỏng bởi thiên tai, địch họa hoặc do lỗi của người sử dụng gây ra.

4. Sau thời hạn bảo hành theo quy định điều khoản về bh nhà ở, việc thay thế sửa chữa những hư lỗi thuộc trọng trách của bên mua.

Điều 10. Bàn giao quyền và nhiệm vụ

1. Bên mua gồm quyền tiến hành các giao dịch thanh toán như gửi nhượng, thay chấp, dịch vụ thuê mướn để ở, tặng kèm cho và các giao dịch khác theo hình thức của quy định về nhà ở sau thời điểm được cấp giấy ghi nhận quyền sở hữu so với căn hộ đó.

2. Trong trường hợp không nhận bàn giao căn hộ tự Bên phân phối nhưng bên mua thực hiện chuyển nhượng hòa hợp đồng này cho những người thứ ba thì các bên phải triển khai đúng thủ tục theo quy định.

3. Trong cả hai trường hòa hợp nêu trên khoản 1 cùng 2 của Điều này, người tiêu dùng nhà sinh hoạt hoặc tín đồ nhận chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng phần đông được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ và phải tiến hành các nghĩa vụ của bên mua cách thức trong đúng theo đồng này với trong bạn dạng nội quy thống trị sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp đính tất nhiên hợp đồng này.

Điều 11. Cam đoan đối với phần cài đặt riêng, phần sở hữu tầm thường và những công trình dịch vụ thương mại của tòa nhà căn hộ cao cấp

1. Mặt mua được quyền sở hữu riêng đối với diện tích sàn căn hộ chung cư cao cấp là ............m2 sàn. Mặt mua được quyền sử dụng đối với các phần diện tích thuộc về chung trong nhà căn hộ cao cấp là(1): ...........................................................................................................................................

2. Những diện tích và hạng mục công trình thuộc quyền tải riêng của bên bán(2): ...............................................................................................................................................

3. Những diện tích thuộc về riêng của những chủ cài khác (nếu có) trong nhà căn hộ chung cư cao cấp (như văn phòng, ẩm thực ăn uống và thương mại & dịch vụ khác...)......................................................................................

4. Mức ngân sách đầu tư đóng góp cho thống trị vận hành nhà nhà ở là:...............................đồng/ tháng. Mức kinh phí đầu tư này có thể điều chỉnh nhưng lại phải giám sát hợp lý cân xứng với thực tế, được họp báo hội nghị nhà bình thường cư thông qua và ko vượt quá mức giá thành trần vị Uỷ ban nhân dân tỉnh, tp trực thuộc tw nơi bao gồm nhà chung cư này hình thức (trừ ngôi trường hợp các bên tất cả thoả thuận khác).

5. Giá chỉ sử dụng những dịch vụ ngày càng tăng (như thực hiện bể bơi, rửa ráy hơi..., chỉ thu khi mong muốn sử dụng) .................................................................đồng/01tháng hoặc đồng/01lượt;

6. Các thoả thuận không giống (nếu có):................................................................................................

Điều 12. Xong xuôi Hợp đồng

Hợp đồng này đã được hoàn thành trong những trường hòa hợp sau:

1. Phía 2 bên đồng ý ngừng hợp đồng bằng văn bản. Trong trường hòa hợp này, phía hai bên sẽ thoả thuận các điều kiện với thời hạn chấm dứt.

2. Mặt mua đủng đỉnh thanh toán tiền mua nhà quá .......ngày (tháng) theo thoả thuận trên Điều 2 và Điều 7 của phù hợp đồng này.

3. Bên bán lờ lững bàn giao căn hộ chung cư cao cấp quá.......ngày (tháng) theo thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 7 và Điều 8 của vừa lòng đồng này.

4. Các thoả thuận khác..............................................................................................................

Điều 13. Cam kết của những bên

1. Mặt bán cam đoan căn hộ nêu tại Điều 1 của đúng theo đồng này nằm trong quyền sở hữu của Bên cung cấp và không thuộc diện bị cấm thanh toán theo luật của pháp luật.

2. Mặt mua cam đoan đã tìm hiểu, cẩn thận kỹ tin tức về đơn vị ở.

3. Việc ký kết hợp đồng này giữa những bên là hòan tòan trường đoản cú nguyện, không trở nên ép buộc, lừa dối. Trong quy trình thực hiện đúng theo đồng, nếu cần chuyển đổi hoặc bổ sung một số nội dung của phù hợp đồng này thì các bên lập thêm phụ lục đúng theo đồng bao gồm chữ cam kết của 2 bên và có giá trị pháp lý như vừa lòng đồng này.

4. Bạn dạng nội quy quản lý sử dụng nhà căn hộ chung cư cao cấp và bảng danh mục vật liệu xây dựng bên phía trong và bên ngòai nhà ở đính kèm là một phần không thể bóc rời của phù hợp đồng này.

5. Nhì bên cam đoan thực hiện đúng các thỏa thuận đã pháp luật tại hợp đồng này.

Điều 14. Các thỏa thuận khác

(Các thỏa thuận hợp tác trong thích hợp đồng này phải cân xứng với qui định của điều khoản và không trái đạo đức nghề nghiệp xã hội)

Điều 15. Giải quyết tranh chấp

Trường hợp các bên tất cả tranh chấp về các nội dung của hợp đồng này thì phía 2 bên cùng đàm đạo giải quyết thông qua thương lượng. Vào trường hợp các bên không bàn bạc được thì một trong những hai bên tất cả quyền yêu thương cầu tandtc nhân dân xử lý theo giải pháp của pháp luật.

Điều 16. Hiệu lực của thích hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực tính từ lúc ngày............

2. Thích hợp đồng này được lập thành... Bạn dạng và có giá trị như nhau, mỗi mặt giữ .....bản, .... Phiên bản lưu tại cơ quan thuế, .....bản lưu tại cơ quan tất cả thẩm quyền cấp giấy ghi nhận quyền sở hữu đối với căn hộ.

(Trong ngôi trường hợp bên bán, bên mua là tín đồ nước ngòai hoặc người việt nam định cư sinh sống nước ngòai thì rất có thể thoả thuận lập thêm phù hợp đồng bằng Tiếng Anh, các phiên bản Hợp đồng bằng tiếng Anh cùng tiếng Việt có mức giá trị như nhau)./.

BÊN MUA

(ký và ghi rõ bọn họ tên, nếu như là tổ chứcmua công ty thì đóng dấu của tổ chức)

BÊN BÁN

(ký với ghi rõ họ tên, dùng cho và đóng góp dấu của bạn bán nhà)

____________________

Ghi chú:

(1) Ghi rõ hầu hết nội dung thuộc quyền sở hữu phổ biến trong nhà căn hộ cao cấp theo điều khoản (như hành lang, lối đi chung, cầu thang, khu vực để xe, thiết bị phòng cháy......); ghi rõ những diện tích khác như chống họp chung, dự án công trình dịch vụ thuộc sở hữu chung ở trong nhà chung cư... (nếu có). (2) Ghi rõ phần diện tích s trong nhà tầm thường cư thuộc về riêng của Bên cung cấp (nếu có). Trường hợp tất cả thoả thuận trích kinh phí thu được từ phần kinh doanh dịch vụ thuộc về của Bên bán cho việc thống trị vận hành nhà căn hộ chung cư thì cũng bắt buộc ghi rứa thể.