Hướng Dẫn Căn Lề Trong Word 2003, 2007, 2010,2013,2016, Cách Chỉnh Đổi Trong Word, Căn Lề Trong Word 2003

Tin học văn phòng cơ bản – Cách căn lề trong Word 2003, 2007, 2010, 2013

Căn (canh) lề trong Word một trong những thao tác cần tiến hành trước khi bắt tay vào việc soạn thảo Văn bản.

Đang xem: Hướng dẫn căn lề trong word 2003

Bạn nên tạo thói căn lề cho văn bản ngay từ đầu, tránh tình trạng sau khi soạn thảo, chỉnh sửa văn bản xong mới căn lề. Căn lề trong Word cũng là một trong những tiêu chí trong soạn thảo Văn bản, tùy theo quy định về quy chuẩn căn lề mà các bạn căn lề khác nhau cho những Văn bản khác nhau. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn về Cách căn lề trong Word 2003, Word 2007, 2010 và 2013. Cách căn lề trong Word bằng đơn vị cm và cách thiết lập Căn lề mặc định trong Word.

1. Cách căn (canh) lề trong Word 2003

Như chúng ta đã biết, đơn vị thiết lập mặc định trong Word thường để ở đơn vị Inch , để thiết lập căn lề với đơn vị là cm, bạn chọn Tool –> Options –> General.Trong thẻ General bạn chọn tới mục Measurement units –>Centimeters –> OK

*

 Sau khi chỉnh được về đơn vị cm, để căn lề cho văn bản Word 2003, bạn chọn:

File -> Page setup và thay đổi giá trị căn lề mà bạn muốn

Cách Căn lề trong Word 2003

Cần chú ý các thông số:

Top: Căn lề trên, khoảng cách từ mép trên khổ giấy tới dòng đầu tiên của khổ giấy;Bottom: Căn lề dưới, khoảng cách từ mép dưới khổ giấy tới dòng cuối cùng của khổ;Left: Căn lề trái, khoảng cách từ mép trái khổ giấy đến ký tự, chữ đầu tiên bên trái;Right: Căn lề phải, khoảng cách từ mép phải giấy đến chữ, ký tự cuối cùng bên phải.

2. Cách căn lề trong Word 2007

Đơn vị đo mặc định trong Word 2007 là Inch, việc đầu tiên trước khi tiến hành căn chỉnh lề cho văn bản Word 2007 là bạn cần phải chuyển về đơn vị cm rồi mới tiến hành căn lề cho Văn bản.

Để thay đổi đơn vị đo trong Word 2007, bạn chọn Office Button –> Word Options

*

Chọn Advanced –> Display –> Show measurements in units of –>Centimeters –> OK

*

Sau khi thiết lập xong đơn vị đo về cm, chúng ta tiến hành căn lề cho văn bản Word như sau:

Chọn thẻ Page Layout –> Margin

Trong bước 2 ở hình vẽ, bạn có thể chọn một trong những kiểu căn lề đã có sẵn. Nếu bạn muốn thiết lập thông số khác với những kiểu đã cho, bạn chọn Custom Margins ở bước 3.

Xem thêm:

*

Cách căn lề trong Word 2007 – Bước 1

Cửa sổ Page Setup hiện ra, trên tab Margins bạn cũng tiến hành thiết lập các giá trị căn lề Top (trên), Bottom (dưới), Left (Trái), Right (phải) tương tự như trong Word 2003 sau đó Click chọn OK.

Cách căn lề trong Word 2007 – Bước 2

Cách căn lề trong Word 2010, 2013 tương tự như cách căn lề trong Word 2007.

3. Thiết lập căn lề mặc định trong Word

Trong trường hợp bạn chỉ muốn thiết lập căn lề một lần duy nhất, và các văn bản Word sau có kiểu căn lề giống như văn bản ban đầu, bạn chỉ viết thiết lập mặc định cho kiểu căn lề.

Sau khi chọn xong các giá trị cho lề, bạn nhấn nút Default

*

Thiết lập căn lề mặc định trong Word

Sẽ có 1 hộp thoại hiện ra, bạn chọn Yes để thiết lập chế độ căn lề mặc định cho văn bản Word.

Xem thêm:

*

Sau khi đã thiết lập xong chế độ căn lề mặc định, những văn bản mà bạn tạo mới về sau này sẽ áp dụng đúng như giá trị căn lề mà bạn đã thiết lập mặc định trước đó, bạn sẽ không phải mất công căn chỉnh lại lề văn bản.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *