Hướng Dẫn Sử Dụng Acronis True Image 2018, Hướng Dẫn Ghost Bằng Acronis True Image 2018

Quốc gia

upes2.edu.vn bán trực tiếp tại các quốc gia được liệt kê. Ngoài những quốc gia này, bạn có thể liên hệ với các đối tác khác của chúng tôi được liệt kê trên trang sản phẩm

Trình duyệt web của bạn đã lỗi thời. Hãy cập nhật ngay trình duyệt để có trải nghiệm tốt hơn trên trang này. https://browser-update.org/update-browser.html

Mô tả

*

Tải xuống

Nhấn vào Download Acronis và làm theo các hướng dẫn để cài đặt phần mềm.

Đang xem: Hướng dẫn sử dụng acronis true image 2018

Tải xuống Acronis

Hướng dẫn Cài đặt

Nhấn Install để cài đặt ứng dụng.

Nhấn Start application khi quá trình cài đặt đã hoàn tất.

Đọc toàn bộ Thỏa thuận Giấy phép và chấp nhận để tiếp tục.

Hướng dẫn kích hoạt

Bước 1 – Tạo tài khoản

Nhấn Create account để tạo một tài khoản mới. Bạn cũng có thể đăng nhập nếu bạn đã tạo một tài khoản rồi.

Để tạo một tài khoản bạn sẽ cần cung cấp:

•Tên

•Địa chỉ email

•Mật khẩu

Nhấn nút Create account khi bạn đã cung cấp những thông tin này.

Bạn sẽ được yêu cầu nhập mã dài gồm 64 ký tự. Hoàn tất các bước tiếp theo để nhận mã dài.

*

Lưu ý: Bạn cũng có thể tạo tài khoản bằng liên kết dưới đây.

Xem thêm:

https://www.acronis.com/en-us/my/box/oem/

*

Bước 2 – Kiểm tra email

Tìm email, mở ra và nhấn nút Confirm Your Account. Bạn sẽ có 5 ngày để hoàn tất bước này.

*

Bước 3 – Đăng ký sản phẩm

*

Bước 4 – Kích hoạt sản phẩm

Khởi động nhanh

Khi bạn đã gắn ổ SSD upes2.edu.vn vào hệ thống, bạn có thể bắt đầu quá trình nhân bản.

Bước 1 – Khởi động ứng dụng

Bước 2 – Chọn phương pháp nhân bản

Chọn phương pháp nhân bản Automatic và nhấn Next.

Bước 3 – Chọn đĩa nguồn

Chọn đĩa nguồn mà bạn muốn nhân bản và nhấn Next.

Bước 4 – Chọn đĩa đích

Chọn đĩa đích mà bạn muốn nhân bản vào và nhấn Next.

Bước 5 – Tóm tắt

Xác nhận rằng bạn đã chọn đúng đĩa nguồn và đích. Bạn cũng có thể xem lại các thay đổi đối với đĩa đích trong mục BeforeAfter. Nhấn Proceed để bắt đầu thao tác chuyển dữ liệu.

Bước 6 – Chuyển dữ liệu

Một thông báo sẽ xuất hiện cho bạn biết đã đến lúc khởi động lại máy tính. Đóng tất cả các ứng dụng khác đang mở và nhấn Restart khi bạn đã sẵn sàng.

Xem thêm: Lỗi Không Cài Được Itunes Trên Win 8 64Bit & 32 Bit”, Cách Cài Itunes Trên Máy Tính Windows 10, 7, 8

Bước 7 – Nhân bản hoàn tất

Quá trình nhân bản giờ đã hoàn tất. Khi máy tính đã tắt bạn có thể tháo đĩa nguồn ra khỏi máy tính. Bây giờ bật máy tính lên và bạn sẽ khởi động vào SSD upes2.edu.vn.

Thông tin bổ sung

Hướng dẫn sử dụng Acronis

Lưu ý dành cho người dùng MAC và Linux

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *