Trình duyệt của doanh nghiệp đã tắt tác dụng hỗ trợ JavaScript.Website chỉ làm cho việc khi chúng ta bật nó trở lại.Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy bấm chuột vào đây!

Bạn đang xem: Kế hoạch tổ chức 8/3

*

*
*

*

Cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao đụng tỉnh Lai Châu lành mạnh và tích cực hưởng ứng công tác “Một triệu ý tưởng sáng tạo - nỗ lực cố gắng vượt khó, sáng sủa tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” vì Tổng Liên đoàn lao động vn phát động.

Kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế thanh nữ 8/3 cùng 1982 năm khởi nghĩa 2 bà trưng và Ngày thế giới hạnh phúc 20/3

Kế hoạch tổ chức các vận động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế thanh nữ 8/3 với 1982 năm khởi nghĩa 2 bà trưng và Ngày thế giới hạnh phúc 20/3


kế hoạch triển khai, tiến hành Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng chính phủ về việc phê phê chuẩn Chương trình thực hiện trào lưu toàn dân liên kết xây dựng đời sống văn hóa truyền thống giai đoạn 2021 - 2026
,Kế hoạch phân phát động trào lưu thi đua vào đoàn viên, công chức viên chức, lao rượu cồn và các cấp công đoàn năm 2022
Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cửa hàng triệt, triển khai triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của bộ Chính trịvề “Đổi mới tổ chức triển khai và buổi giao lưu của Công đoàn việt nam trong tình trạng mới
V/v tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ những cấp, những nghị quyết chăm đề, đề án, tóm lại của tỉnh giấc ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025
kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng chính phủ nước nhà về việc phê cẩn thận Chương trình thực hiện trào lưu toàn dân liên minh xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021 - 2026
khuyên bảo sơ kết 05 năm tiến hành Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của Ban chấp hành TLĐ về Ban thiếu nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Xem thêm: Tổng Hợp Cách Kết Nối Android Với Máy Tính, Chia Sẻ Kết Nối Bluetooth Android Với Pc (Solved)

V/v tuyên truyền cuộc thi viết " tìm kiếm hiểu quy định về an ninh giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022
V/v liên tục tuyên truyền, triển khai triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quyết nghị đại hội đảng bộ các cấp, những nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của tỉnh giấc ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025
về việc thường xuyên tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến - cố gắng nỗ lực vượt khó, trí tuệ sáng tạo quyết tâm thành công đại dịch covid-19
V/v liên tiếp tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quyết nghị đại hội đảng bộ các cấp, những nghị quyết chăm đề, đề án, kết luận của tỉnh giấc ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025
kế hoạch triển khai, triển khai Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về việc phê chú tâm Chương trình thực hiện trào lưu toàn dân liên hiệp xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021 - 2026
gợi ý sơ kết 05 năm tiến hành Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của Ban chấp hành TLĐ về Ban phụ nữ công quần bọn chúng doanh nghiệp ngoài khoanh vùng Nhà nước
V/v tuyên truyền hội thi viết " tìm hiểu luật pháp về bình an giao thông trên địa phận tỉnh Lai Châu" năm 2022

880/LĐLĐ

V/v tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quyết nghị đại hội đảng bộ các cấp, những nghị quyết chuyên đề, đề án, tóm lại của tỉnh giấc ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

lượt xem: 29 | lượt tải:33

322/KH-LĐLĐ

Tổ chức Tháng hành động về An toàn, dọn dẹp lao đụng năm 2022

lượt xem: 38 | lượt tải:165

878/LĐLĐ

về việc thường xuyên tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực cố gắng vượt khó, sáng tạo quyết tâm thắng lợi đại dịch covid-19

lượt xem: 42 | lượt tải:23

879/LĐLĐ

đăng ký tải cuốn cẩm nang đàm phán tập thể

lượt xem: 24 | lượt tải:19

877/LĐLĐ

về việc tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật thức giấc lần sản phẩm công nghệ V năm 2022

lượt xem: 37 | lượt tải:44