Em có 2 tệp tin trong recyclebin mà không xóa được hình ảnh của em nó như sau:

*
lúc xóa ảnh em nó như sau:
*
Cảm ơn nhiều.


Bạn đang xem: Không xóa được file trong thùng rác

u1ea3nh cu1ee7a em nu00f3 nhu01b0 sau: lúc xu00f3a u1ea3nh em nu00f3 nhu01b0 sau: Cu1ea3m u01a1n nhiu1ec1u.","product_id":0,"type":0,"date":1291713809,"date_text":"11 nu0103m","link":"/hoidap/4106/253397/khong-xoa-duoc-file-trong-recycle-bin.html","num_reply":2,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"dinhcua","name":"djghjdgh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"huonghoa

nbbnbmn
Trả lời 11 năm trước

Xem thêm: Cách Bỏ Mật Khẩu Máy Tính Win 7, Cách Xóa Mật Khẩu Trên Máy Tính

- Đây là tệp tin crack KIS 2011 cùng với 3700 days thực hiện mà.- Restart lại máy. Rồi xóa đợt tiếp nhữa xem.


- Restart lu1ea1i mu00e1y. Ru1ed3i xu00f3a lu1ea7n nu1eefa xem.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":253397,"user":{"id":1,"login_name":"hungsmn","name":"nbbnbmn","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2222

các bạn hãy vào cơ chế safe mode nhằm xóa, nếu như ko xóa dc bạn hãy thực hiện Unlocker. Sau khi setup chương trình vẫn tích đúng theo vào menu loài chuột phải: bây giờ để xoá một tập tin ngẫu nhiên bạn nhấp buộc phải vào bọn chúng > Unlocker, trong hộp thoại hiện nay ra các bạn chọn làm việc xử lý ở hộp thoại No kích hoạt phía dưới (chương trình cung ứng 3 làm việc xoá - thay tên và di chuyển). Tải về Unlocker:http://www.softpedia.com/get/System/...Unlocker.shtml Hoặc bạn cũng có thể sử dụng Fixwin để sửa lỗi recyclebin. Fixwin giúp bạn cũng có thể khắc phục 50 lỗi bom tấn của Windows 7/Vista rất thuận lợi và cấp tốc chóng. Đặc biệt phía trên là 1 phần mềm miễn phí, bạn có thể download tại: http://www.thewindowsclub.com/downloads/FixWin.rar tại thẻ Windows Explorer: khiến cho bạn khắc phục 10 lỗi thường chạm mặt liên quan đến Windows Explorer, đáng để ý có: - Enable thư mục Options Fixes when folder Options..: mất menu thư mục Options trong Windows Explorer và hình tượng Folder Options trong Control Panel. - Fixes Show hidden files.. : công dụng hiện file, thư mục ẩn bị malware khóa . - Restore the Windows Sidebar: Windows Slidebar của Windows Vista không mở ra trên desktop, dù chúng ta đã kích hoạt . - Fixes Recycle Bin icon: tâm trạng của Recycle Bin không thay đổi khi chúng ta xóa thư mục/file hoặc dọn sạch thư mục/file vừa xóa . - Explorer.exe won’t start at boot in Windows: quy trình explorer.exe không khởi động thông thường với Windows . - Fix CD drive or DVD drive is missing...: không nhận ổ đĩa CD/DVD, hoặc ổ đĩa CD/DVD từ bỏ dưng bặt tăm khỏi Computer . - Thumbnails not working in Windows Explorer: chế độ hiển thị ảnh dạng thu nhỏ dại không thao tác làm việc trong Windows Explorer. Chúc thành công.


Bu1ea1n hu00e3y vu00e0o chu1ebf u0111u1ed9 safe mode u0111u1ec3 xu00f3a, nu1ebfu ko xu00f3a dc bu1ea1n hu00e3y su1eed du1ee5ng Unlocker. Sau khi cu00e0i u0111u1eb7t chu01b0u01a1ng tru00ecnh su1ebd tu00edch hu1ee3p vu00e0o menu chuu1ed9t phu1ea3i: lu00fac nu00e0y u0111u1ec3 xou00e1 mu1ed9t tu1eadp tin bu1ea5t ku1ef3 bu1ea1n nhu1ea5p phu1ea3i vu00e0o chu00fang > Unlocker, vào hu1ed9p thou1ea1i hiu1ec7n ra bu1ea1n chu1ecdn thao tu00e1c xu1eed lu00fd u1edf hu1ed9p thou1ea1i No kích hoạt phu00eda bu00ean du01b0u1edbi (chu01b0u01a1ng tru00ecnh hu1ed7 tru1ee3 3 thao tu00e1c xou00e1 - u0111u1ed5i tu00ean vu00e0 di chuyu1ec3n). Tải về Unlocker:http://www.softpedia.com/get/System/...Unlocker.shtml Hou1eb7c bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng Fixwin u0111u1ec3 su1eeda lu1ed7i recyclebin. Fixwin giu00fap bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 khu1eafc phu1ee5c 50 lu1ed7i khiếp u0111iu1ec3n cu1ee7a Windows 7/Vista ru1ea5t du1ec5 du00e0ng vu00e0 cấp tốc chu00f3ng. u0110u1eb7c biu1ec7t u0111u00e2y lu00e0 mu1ed9t phu1ea7n mu1ec1m miu1ec5n phu00ed, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 download tu1ea1i: http://www.thewindowsclub.com/downloads/FixWin.rar Tu1ea1i thu1ebb Windows Explorer: Giu00fap bu1ea1n khu1eafc phu1ee5c 10 lu1ed7i thu01b0u1eddng gu1eb7p liu00ean quan liêu u0111u1ebfn Windows Explorer, u0111u00e1ng chu00fa u00fd cu00f3: - Enable folder Options Fixes when thư mục Options..: mu1ea5t menu thư mục Options trong Windows Explorer vu00e0 biu1ec3u tu01b0u1ee3ng folder Options trong Control Panel. - Fixes Show hidden files.. : chu1ee9c nu0103ng hiu1ec7n file, thu01b0 mu1ee5c u1ea9n bu1ecb malware khu00f3a . - Restore the Windows Sidebar: Windows Slidebar cu1ee7a Windows Vista khu00f4ng xuu1ea5t hiu1ec7n tru00ean desktop, du00f9 bu1ea1n u0111u00e3 ku00edch hou1ea1t . - Fixes Recycle Bin icon: tru1ea1ng thu00e1i cu1ee7a Recycle Bin khu00f4ng cầm cố u0111u1ed5i lúc bu1ea1n xu00f3a thu01b0 mu1ee5c/file hou1eb7c du1ecdn su1ea1ch thu01b0 mu1ee5c/file vu1eeba xu00f3a . - Explorer.exe won’t start at boot in Windows: tiu1ebfn tru00ecnh explorer.exe khu00f4ng khu1edfi u0111u1ed9ng tầm thường vu1edbi Windows . - Fix CD drive or DVD drive is missing...: khu00f4ng nhu1eadn u1ed5 u0111u0129a CD/DVD, hou1eb7c u1ed5 u0111u0129a CD/DVD tu1ef1 du01b0ng biu1ebfn mu1ea5t khu1ecfi Computer . - Thumbnails not working in Windows Explorer: chu1ebf u0111u1ed9 hiu1ec3n thu1ecb u1ea3nh du1ea1ng thu nhu1ecf khu00f4ng lu00e0m viu1ec7c trong Windows Explorer. Chu00fac thu00e0nh cu00f4ng.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":253397,"user":{"id":1,"login_name":"suachuadieuhoapro","name":"Tran Van Trung","company":"0987654321","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"suachuadieuhoa.vn